Wat zal winnen? De ogentroost of de getijdecentrale?

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw, tijdens een bijeenkomst in het Rotterdamse, opperden twee studenten een dam aan te leggen tussen Maasvlakte I en de kop van Goeree. Daarmee zou het estuarium voor de kust van Voorne weliswaar van de zee worden afgesloten, maar er zou een schitterende getijdecentrale voor in de plaats komen. De Mus explodeerde ter plekke. De onvermoeibare verdediger van de ogentroost, Dick van der Laan, legde uit waarom het studentikoze idee een slecht plan was. Dat kwam hem en mij nog op een berisping te staan van een coryfee van het moderne Landschap (dezelfde die het Rotterdamse Schouwburgplein zo kundig ombouwde tot een modern galgenveld) in de geest van: “die ouwe mensen willen alles maar bij het oude houden. Nee, dan de jongeren onder ons.” En nu vraagt de Mus zich af na lezing van “Update Delta21” zijn dat dezelfde, nu oudere, jongeren die met de energietransitie in het achterhoofd, hun jongensdroom denken te verwezenlijken?

In april zullen de heren Lavooij en Berke spreken met de kustgemeenten. Dan komt ongetwijfeld het onderzoek aan de orde dat de bouwer van warmteopslagbuffers HOCOSTO samen met een TU-student gaat doen naar de mogelijkheden voor warmteopslag voor het strand van Rockanje. De provincie Zuid-Holland wil op de hoogte gehouden worden, hetgeen de Mus niets verwondert. Zuid-Holland wil net zo’n belangrijke “hub” als Schiphol in de Noord-Holland en de Zuidhollandse Milieufederatie is ook al positief in gesprek met Delta21. Dat zal dus voor de gemeenteraad van Westvoorne nog een hele dobber worden om de heren van de getijdecentrale er opnieuw van te overtuigen dat een getijdecentrale en warmte/koude opslag, zonne- en windparken in ons estuarium een verdomd slecht idee zijn. Zo slecht, dat het “het voorstellingsvermogen van mensen te boven gaat”. Al geven de betrokken heren een andere lading aan de geciteerde uitspraak.

Het is opmerkelijk dat het bedrijfsleven de mond vol heeft van al het goede dat hun plan voor de natuur in petto heeft. In hun hele verhaal kom niet naar voren dat men de grijpgrage klauwen uitstrekt naar een Natura 2000 gebied waar Europese regels gelden. Voorne’s Duin, na het Naardermeer het tweede gebied waar de toen jonge vereniging voor Natuurmonumenten het Quackjeswater aankocht, dreigt door het bedrijfsleven nog verder verkwanseld te worden. Dat Rockanje beroofd wordt van zijn functie als badplaats, geen jongensdroom die er om maalt.
Het valt te hopen dat de gemeenten op Voorne de heren Lavooij en Berke doorzien en proberen te stoppen. Het weigeren van enige medewerking zou al een begin zijn. Wat zou het mooi zijn als de beheersmaatregelen voor het natuurlijk herstel van onze delta succes zouden hebben, dat wij, gebogen over een hersteld duinstruweel, de ogentroost herontdekken, duizendmaal belangwekkender en zeldzamer dan warmteopslag en getijdestroom.

BenW van Westvoorne grijpen de macht. Aardappelschuur aan de Kade in Tinte wordt toch een woonhuis

Een vliegende kraai vangt altijd wat en een mus pikt overal een graantje mee, zo zeggen oude spreekwoorden. En omdat nieuwsmus een echte ouwe Mus is kan zij dat bevestigen. Op de laatste woensdag van januari was de Mus weer eens in de Rotterdamse rechtbank ten strijde getogen tegen de gemeente Westvoorne over de sportstal naast de kerk van Tinte. Daarover zal de Mus hangende de uitspraak geen mededelingen doen. Alleen schrok de Mus wel van de zegsman van de gemeente. Dat ging ongeveer zo: Als de gemeenteraad op het gebied van de ruimtelijke ordening een besluit over een voorstel neemt dat het college van BenW niet pruimt, dan zal het college om de raad heen gaan en via een speciale procedure het omstreden besluit toch ten uitvoer brengen. Dacht u net als Mus dat de gemeenteraad het hoogste gezag is in de gemeente? Nou dan hebben u en de Mus het mis. BenW gaan het doen.

Het zal de lezer verbazen maar het college beschouwt de tweede kern van Tinte langs de Kade en de Strypsedijk als bebouwde kom. De Mus heet u welkom in de nieuwe stedelijke omgeving van Tinte. Want wat is er gebeurd? Onder de voormalige wethouder Van der Meij van de Partij Westvoorne kreeg eigenaar/partijlid toestemming om de oude aardappelschuur langs de Kade te verheffen tot woonhuis, want de schuur lag in het lint en derhalve in de bebouwde kom. Daar ging op 3 januari 2019 de commissie GG (grondgebied) tot genoegen van Mus unaniem dwars voor liggen. De wethouder nam het voorstel terug. Einde verhaal zou je denken.
Nee, zei de juridisch vertegenwoordiger van de gemeente: “BenW gaan in een speciale procedure de raad passeren en hun voorstel toch ten uitvoer brengen. De eerste gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan “Landelijk Gebied Westvoorne” dat al gekoppeld is aan de nieuwe Wet op de leefomging, die overigens pas in 2021 in werking treedt, werpen hun schaduwen vooruit.
In de gemeenten grijpen BenW de macht en de dompies in raad hebben het nakijken.

Gemeenteraad als kleuterschool. Hebben jullie allemaal je tablet voor je?

Zoals de Mus al eerder meldde is de Westvoornese gemeenteraad op kringgesprek geweest aangaande de Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe waren twee heren uit het verre Haagse gekomen om de raadsleden te onderhouden. “Allemaal uw tablet of telefoon bij u?” informeerde senior adviser Jasper Schilling van het adviesbureau CE Delft. En jaar hoor, de raadsleden hadden het allemaal keurig voor zich liggen. “Dan mag u nu allemaal vragen stellen op uw tablet of telefoon. Maar eerst moet u een vraag beantwoorden om te zien of alles bij mij binnen komt. Omdat te controleren stel ik eerst een vraag aan u: “in welke plaats zijn wij nu”. De raadsleden tikten braaf in. Schilling: De antwoorden komen nu binnen, ja, toch nog twee fouten. Die zeggen dat we in Westvoorne zijn. Fout. Westvoorne is de gemeente, we zijn nu in Rockanje, daar staat het gemeentehuis waar we nu zijn”. Mus kon op haar schermpje niet zien welke twee raadsleden bloosden van schaamte. Maar de teneur was gezet. De klas had te luisteren en moest niet teveel leuteren.
De raadsleden hadden veel vragen. Mus heeft er maar een paar gehoord die er door de heer Schilling werden uitgepikt. De rest van de vragen werd meegenomen. Als je het Mus vraagt: naar het cylindrisch archief.

Waar het voor de burgers van Voorne vooralsnog naar toegaat is de geothermie. We zitten hier op de grootste heetwaterbel van Nederland, dus die pomp je leeg. Leeg? Ja leeg, want het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om het afgekoelde water weer terug te brengen naar zijn herkomst op 2 tot 2.5 km. diepte. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geconstateerd dat alle 23 geothermische installaties kampen met afgekoeld zout water dat zijn plaats niet kent en ondanks toegevoegde chemicaliën niet terug wil naar de bron van herkomst. Sterker nog, door het bremzoute water roesten de stalen buizen al op geringe diepte waardoor lekkages ontstaan met bodemverontreiniging door het zout en de toegevoegde chemicaliën. “Kinderziekten”, noemt regionaal voorzitter van de LTO, Jan Varekamp dat. Hoezo vraagt Mus. De geothermie installatie aan de Moersaatsenweg in Vierpolders, het paradepaardje van de gemeente Briele, heeft in de herinnering van de Mus inmiddels langer stil gelegen dan gedraaid. En wanneer zijn ze daar begonnen? Toch al langer dan een jaar of zes, zeven geleden. Ach, je moet maar denken, een niet gevaccineerd jong mens kan op zijn achttiende nog de mazelen krijgen. En dan zitten we op Voorne al ver over 2030 heen.

Heeft iemand al eens uitgerekend hoeveel van die pompputten op Voorne moeten worden geboord om alleen de kernen van heet water te voorzien. Tot dusverre valt op opbrengst van heet water vies tegen. Voor GeoMec-4P is alweer een vergunning gevraagd voor een nieuwe pompunit.

Waarom geen restwarmte uit het Rotterdamse haven-industrieel complex bij Voorne-Putten om de hoek? Of gaat dat allemaal noordwaarts? Die restwarmte infrastructuur ligt intussen al gedeeltelijk op ons eiland. Spijkenisse kan bij wijze van spreken zo aansluiten. De pijp zit daar in de berm van de Groene Kruisweg.
Kortom we zullen het hier nog zout eten als onze raadsleden zich nog langer als kleuters laten behandelen. Afgemeten naar de “discussie” in de raad van Westvoorne wordt het glastuindersbelang nog het best behartigd. Daar willen ze gas blijven stoken om CO² af te vangen. “Want inkopen van industrieel CO² is veel te duur”. Meneer Schilling zou het meenemen.