verkiezingen in Westvoorne: voor de verliezers WP en IBW zijn de druiven zuur. Van 9-6 naar 9-6, maar dan andersom.

Tijdens de laatste raadsvergadering van dinsdag 27 maart vroeg de zittende coalitie hertelling van de stemmen aan omdat een van de zittende raadsleden tijdens de officiële telling op de verkiezingsavond had meegeteld. En dat mag niet. Kennelijk was het zittende raadslid Gelderland zo overtuigd van een klaterende overwinning door zijn zittende WP/IBW-coalitie dat hij niet ter plekke bezwaar maakte. De rest van de geschiedenis kennen de meesten van mijn lezers. De hertelling ging door met de bekende stemverhouding 9-6. Mocht de beoogde nieuwe coalitie toetreden tot de macht dan is de stemverhouding opnieuw 9-6, een vast abonnement dat de stemverhouding in Westvoorne tot in lengte van jaren in zijn greep zal houden. Alleen een gemeentelijke herindeling kan aan deze toestand een einde maken.

De blindheid voor de gevolgen van het eigen PW-beleid verrast de Mus niet. De Partij Westvoorne zou er met gestrekt been in gaan. Er moest een einde komen aan de vele besloten vergaderingen van de gemeenteraad, de vriendjespolitiek moest ophouden en het open polderlandschap moest open blijven. Wat is er van geworden? Alles ging gewoon op dezelfde voet verder. Alleen werden nu anderen getracteerd op bonussen, mits zij handenklappend mee bestuurden of aan de zijlijn stonden. Want dat mankeerde de PW, men kon niet tegen kritiek. Wie dat durfde uiten werd genadeloos afgeserveerd. Dat is hen opgebroken. Over het IBW wil de Mus het niet hebben. Die partij is niet meer dan een stamelende aanhangwagen met profiteurs en een wethouder wier ambtenaren altijd “keihard aan het werk waren”. Gelukkig maar.

Nu kijken of de nieuwe brede coalitie van ontevredenen het gaat houden. Het leek Mus het minst voor de hand liggende samenwerkingsverband met mogelijk 5 wethouders gezien de gretige ijdelheid van de gemiddelde politieke partij: een wethouder leveren, dicht bij het vuur zitten en wat doet de politiek voor mij. De Mus raadt de huidige formateur van de nieuwe coalitie, de heer Mentink van de VVD, dan ook aan, let u vooral op mevrouw Roggeveen van de PvdA. Ze wil dolgraag wethouder worden. Dat levert, als ze het vier jaar volhoudt, een leuk speldegeldje aan pensioen op. Ze lonkte al zo opzichtig naar de WP de laatste tijd.

In mijn vorig stukje noemde Mus het oude Gemeentebelangen een partij met wie je nog eens kon lachen. En zie, Gemeentebelangen als lachende tweede in de nieuwe coalitie. Want al haakt de PvdA af, met 8 tegen 7 kan een coalitie het ook jaren volhouden (qed).
En wat het nieuwe beleid betreft? Dat zal niet veel afwijken van het oude. In het politieke Westvoorne is er niets nieuws onder de zon. En mocht het anders worden. De Mus zal er graag over berichten.

Verkiezingen in Westvoorne, de Partij Westvoorne verliest twee zetels

De Partij Westvoorne had de uitslag van de verkiezingen voor de eigen partij bijna goed voorspeld. Bij het stembureau werden we immers begroet door de WP en met name door de nummers 2 en 3, Bert van der Mey en Emma van Blom. Het zijn er toch nog drie geworden. Jammer.
Qua stemmenaantal is de WP nog steeds de grootste en zal dus het voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen. Als de verhoudingen binnen de IBW (3 zetels) en het aloude Gemeentebelangen Westvoorne (2 zetels) inmiddels zijn opgeklaard, bestaat de mogelijkheid dat Westvoorne de komende 4 jaar volledig door drie plaatselijke partijen kan worden geregeerd. Daarmee zal de roep om nog tot in lengte van jaren een zelfstandige gemeente Westvoorne te blijven, stevig versterken. Maar of dat bij de provinciale overheid een optie is valt te betwijfelen.
Een andere optie is een coalitie van PW, VVD (3 zetels) en IBW, samen 9 zetels. Maar dan zal de VVD zijn voorkeur voor gemeentelijke samenvoeging met Hellevoetsluis even in de ijskast moeten zetten.
In beide gevallen krijgen we dan drie wethouders, want dat is toch wel de natte droom van elke politieke partij: een wethouder leveren.

Zijn er nog andere mogelijkheden? Ja eigenlijk best veel. Gemeentebelangen kan in de eerstgenoemde coalitie ingewisseld worden voor het CDA (2 zetels). VVD + IBW + CDA kan ook. PvdA (1zetel) en D66 (1 zetel) zullen wel buiten de boot blijven vallen. Dat leidt namelijk altijd tot een 4 partijen coalitie met ieder zijn eigen wethouder natuurlijk. En dat wordt onder de huidige omstandigheden toch wat begrotelijk. Rekent u maar na. Bijvoorbeeld de exploitatie van de accomodaties zijnde de 3M’s ( Merel, Meander en Man). De gemeente berekent dat het tekort op de exploitatie van deze drie voorzieningen de komende jaren structureel tussen de 1 en 1.3 miljoen Euro zal bedragen. Daar komt het exploitatietekort van het vierde functionele centrum in Tinte dan nog bovenop.
Ach u moet maar rekenen, de verkiezingen zijn voorbij. De Onroerend Zaak Belasting kan best een paar procent omhoog. De nieuwe verkiezingen zijn pas over 4 jaar. En wie maalt er dan nog om.

Wat valt er nog te kiezen in Westvoorne?

In Westvoorne opende de laatste reguliere raadsvergadering met een curieus toneelstukje voor een dame en een heer. Emma van Blom (Partij Westvoorne) en gelegenheidsvoorzitter van de herbenoemingscommissie sprak burgemeester P.J. de Jong toe. Zij feliciteerde hem met zijn herbenoeming voor een derde termijn als burgemeester. Zij memoreerde Peter’s slechte start als burgervader, maar dat het nu toch een stuk beter ging met Peter nu hij naar haar luisterde. Peter hoorde het glunderend aan. Na afloop werd op zijn officieuze herbenoeming het glas geheven. Tot zover ligt de bestuurlijke toekomst voor de komende jaren dus vast. Maar hoe zal het college van burgemeester en wethouders er uitzien na de verkiezingen?

Westvoorne begint aardig op het Limburgse te lijken. Drie lokale partijen die alle drie op elkaar lijken, alle drie zeggen ze op te komen voor het gemeentelijk belang, maar alle drie onderscheiden zich met dezelfde mentaliteit, die van “hebben, halen en houwen”. Neem Partij Westvoorne, opgericht met hooggestemde idealen, verworden tot niet meer dan een tuinderspartijtje met zichzelf bevoordelende raadsleden als bijvoorbeeld Jeroen Noordermeer. “Waarom is hij niet jullie wethouder geworden”, vroeg de Mus jaren geleden eens aan Van Blom. Antwoord: “dat kan hij zich niet permitteren”. Toen begreep de Mus dat antwoord niet. Nu wel. Als wethouder had hij zich niet kunnen veroorloven beleid te voeren dat hem en met hem een aantal andere tuinders , miljonair zou maken. En nog erger, met al die nieuwe villa’s Kakelbont het unieke kleinschalige Westvoornse landschap zou verpesten.
Hun wethouder Van der Mey met o.a. ook de portefeuille financiën, gebruikt met instemming van de raad, gelden voor de WMO bestemd om de tekorten op de multifunctionele gebouwen te lenigen en bouwt intussen een nieuw verlieslijdend multifunctioneel centrum voor de tweehonderd inwoners van Tinte als verkiezingsstuntje.
Wat te zeggen van bijwagen IBW? Met hetzelfde sop overgoten. Tussentijds kregen de zittende raadsleden ruzie met hun oorspronkelijke partij Gemeentebelangen Westvoorne en verschoten van kleur. Op de valreep sleept het verkiesbare raadslid Sjoukes er een nog groter kampeerterrein uit.
Kwaliteitsverbetering noemt wethouder Van der Mey (ook ruimtelijke ordening) dat. Wat de Mus betreft verschiet het IBW met de verkiezingen weer in het GBW. Dat is een vertrouwde club, maakt al jaren deel uit van het politieke spectrum van Westvoorne. Onbetrouwbaar als geen ander, maar je kunt er soms wel mee/om lachen. Haalden jaren geleden met de verkiezingen in één klap zeven zetels in de raad. Zie ik de WP nog niet doen.
De overige politieke partijen? Te onbenullig voor woorden. Twee redelijk functionerende raadsleden: Vinke en Vriend, maar die keren niet terug.
De PvdA? Lonkte de laatste tijd zo opzichtig naar de PW. Wat Mus betreft, die ook maar niet.
Is wethouder Van der Mey, eerder zo prominent aanwezig op de verkiezingsborden, nu door de eigen partij achter het behang geplakt? In Tinte wel.