Aardbevingen als gevolg van heet water winningen

De Mus kreeg een vraag over aardbevingen als gevolg van de heetwaterwinning. Afgekoeld water wordt immers terug gepompt in de bodem.
De Mus antwoordt: Het opgepompte water wordt inderdaad weer in de bodem geperst, maar niet terug in de de heetwaterbron maar op een andere plek. Ht aquifer waaruit gepompt wordt raakleger het terug gepompte water zoekt zijn weg door de diepe ondergrond. Niemand weet precies waar het blijft. het kan veranderingen in de bodem veroorzaken met onaangename gevolgen zoals aardbevingen.
Mus hade de vraag graag onder het betreffende stukje geplaatst, maar hetis zoekgeraakt. Jammer.

Havenbedrijf Rotterdam ziet Westvoorne niet staan. Wethouder Van der Mey bestaat niet

Niet zo lang geleden kopte de verzamelde Voornse pers: Voorne-Putten zoekt aansluiting bij het aardwarmteproject op de Rotterdamse Maasvlakte. Dat klinkt heel krachtdadig, maar is het niet. Sterker nog het Havenbedrijf Rotterdam had al een opsporingsvergunning aangevraagd voor het boren naar heet water op een diepte van 5 tot 6 km. bij het Ministerie van Economische Zaken. De provincie Zuid-Holland adviseerde gunstig maar was even vergeten dat Westvoorne nog een zelfstandige gemeente is. De boorlocatie ligt namelijk op het grondgebied van Westvoorne. En daar is Westvoorne weer mooi klaar mee. De heetwaterbron wordt namelijk geëxploiteerd door een private onderneming die het opgepompte hete water tegen betaling in eerste instantie zal gaan leveren aan het Rotterdamse havenbedrijfsleven ter gedeeltelijke vervanging van fossiele energie.

De kleinverbruikers op Voorne-Putten zullen best mogen aansluiten. Maar dan tegen betaling van een kostendekkende hoofdprijs zoals nu al gebruikeljk is voor gas en electra. De bevolking mag straks wel de aardbevingen opvangen die zullen ontstaan na het leegpompen van Voorne’s ondergrond. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft immers al gewaarschuwd voor aardbevingen bij de heetwaterwinningen. Dus lieve bewoners van Westvoorne, aangezien zelfs de nieuwe villa’s Kakelbont in het buitengebied van uw eens zo mooie gemeente niet aardbevingsbestendig gebouwd zijn, wacht u dezelfde lijdensweg als de Groningers. Ziet u Hans Alders ook nog eens.

“Hoe kan dat nou” vraagt u zich af, “Westvoorne heeft toch zo’n krachtdadige wethouder in de adjunct-gemeentesecretaris van Lisse, de heer Van de Mey?”.
Altijd haantje de voorste, altijd vooraan bij de jongens van het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Westvoorne wist echter van niks, geen vooroverleg, niks, niente, nada. Westvoorne kreeg een briefje van de provincie waar het op stond. En nu hebben ze een zienswijze ingediend. En hoe het met zienswijzen van bijvoorbeeld burgers gaat? Daar weten ze bij Westvoorne alles van. Levert niets op, niks, niente nada.
Dezer dagen kijkt wethouder Van der Mey u vanaf de verkiezingsborden guitig aan, het witte overhemd strak gespannen over zijn bolle buik die nimmer uit het zicht gaat acht een dichtgeknoopt colbertje. Denkt u nog maar eens goed na voor u op deze lijsttrekker van de Partij Westvoorne stemt. Gebakken lucht. Dat vinden ze bij het Havenbedrijf ook. Geef dat mannetje na de thee nog een borreltje en een dineetje en hij is dik tevreden. En de oprichter van de Partij Westvoorne, mevrouw Emma van Blom, strijkt hem nog een liefkozend over zijn bolletje.

Nog nooit gedaan: belevingonderzoek naar geluid en overschrijding van de normen.

Dezer dagen zaten in de raadszaal van Westvoorne enkele zeer met zichzelf ingenomen heren, die van de DCMR en uiteraard wethouder B. van der Mey.
Met trots presenteerden zij een nooit vertoond onderzoek naar de beleving van omgevingslawaai, stelden vast dat er wel degelijk overlast werd ondervonden, dat de verscheidene bronnen in het Rotterdamse haven- en industriegebied lagen, dat de bedrijven de geluidsnormen niet werden overschreden, dat het weer wederom als schuldige werd aangewezen en dat er kort samengevat: geen ruk aan te doen was. In de toekomst wellicht.
De wethouder haastte zich om met een stoplap dat aan te tonen dat geluidsbeleving behoorlijk subjectief is. Want als een knetterende brommer door het dorp reed kon je dat goed horen, maar reed diezelfde door het centrum van Rotterdam dan hoorde je hem niet. Kletskoek natuurlijk. Diezelde brommer haalt ‘s nachts op de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg vele mensen uit hun slaap. Ga maar vragen.
De reatie tussen geluidsoverlast en gezondheidsschade heeft men in Frankrijk al jaren geleden onderzocht. In Parijs onder andere. Een motorrijder met open knalpot die over de Periferique raasde wekte met gemak meer dan een miljoen mensen uit hun slaap. Vandaar de ondertunneling van de tweede ring om Parijs.

Kom daar in ons land eens om. Aanpak de geluidsbelasting heeft geen prioriteit. Uit de discussie in de Westvoornse raad over de geluidsbeleving bleek weer eens dat we voor vermindering van overlast afhankelijk zijn van de goedgunstigheid van het bedrijfsleven en het Rotterdamse Havenbedrijf. De wethouder smiespelde wat achter zijn hand over de uitstekende contacten die hij onderhoudt met Casteleyn van het Havenbedrijf en het bedrijfsleven. Over het sluiten van convenanten en zo. Maar die papieren dingen hangen in Rotterdam op de wc. Recent voorbeeldje: het overslagbedrijf van gas, olie en chemicaliën HES komt tegen alle afspraken in gewoon op het gedempte deel van het Hartelkanaal direct naast het Oostvoornse Meer. Tja, moet de gemeente zich maar niet laten omkopen door € 800.000 van het Havenbedrijf. Dan blijf je met een tandeloos bekkie achter.
De raad jammerde over de verouderde normen en de achterblijven wet- en regelgeving en of dat niet anders kan. Nee geachte raadsleden, verblind door een paar grijpstuivers hebt u de macht uit handen gegeven toen de geluidscontour over het Oostvoornse Meer werd gelegd.

Hoe handelen BenW en de raad eigenlijk zelf als het om ontwikkeling binnen de eigen de eigen gemeente gaat? Hetzelfde als Rotterdam natuurlijk. Allerlei activiteiten die burgers eigenlijk niet willen worden doorgedrukt ten behoeve van het bedrijfsleven. Laatste voorbeeldje van niets ontziend bestuur is het willen bouwen van een nieuwe sportstal tussen twee beeldbepalende gebouwen: een klein schooltje en een kerkje. De laatste stenen getuigen in onze gemeente van een godsdienststrijd in Nederland, de Doleantie, waarin onder leiding van Abraham Kuiper de Gereformeerden de Hervormde kerk verlieten. Een monumentale herinnering aan die kerkscheuring krijgt straks een nieuwe god, de sport.
Zij die dat niet zo zien zitten horen van de gemeente dat alles volgens de normen en de wet- en regelgeving verloopt. Het lijkt Rotterdam wel.