Wat valt er nog te kiezen in Westvoorne?

In Westvoorne opende de laatste reguliere raadsvergadering met een curieus toneelstukje voor een dame en een heer. Emma van Blom (Partij Westvoorne) en gelegenheidsvoorzitter van de herbenoemingscommissie sprak burgemeester P.J. de Jong toe. Zij feliciteerde hem met zijn herbenoeming voor een derde termijn als burgemeester. Zij memoreerde Peter’s slechte start als burgervader, maar dat het nu toch een stuk beter ging met Peter nu hij naar haar luisterde. Peter hoorde het glunderend aan. Na afloop werd op zijn officieuze herbenoeming het glas geheven. Tot zover ligt de bestuurlijke toekomst voor de komende jaren dus vast. Maar hoe zal het college van burgemeester en wethouders er uitzien na de verkiezingen?

Westvoorne begint aardig op het Limburgse te lijken. Drie lokale partijen die alle drie op elkaar lijken, alle drie zeggen ze op te komen voor het gemeentelijk belang, maar alle drie onderscheiden zich met dezelfde mentaliteit, die van “hebben, halen en houwen”. Neem Partij Westvoorne, opgericht met hooggestemde idealen, verworden tot niet meer dan een tuinderspartijtje met zichzelf bevoordelende raadsleden als bijvoorbeeld Jeroen Noordermeer. “Waarom is hij niet jullie wethouder geworden”, vroeg de Mus jaren geleden eens aan Van Blom. Antwoord: “dat kan hij zich niet permitteren”. Toen begreep de Mus dat antwoord niet. Nu wel. Als wethouder had hij zich niet kunnen veroorloven beleid te voeren dat hem en met hem een aantal andere tuinders , miljonair zou maken. En nog erger, met al die nieuwe villa’s Kakelbont het unieke kleinschalige Westvoornse landschap zou verpesten.
Hun wethouder Van der Mey met o.a. ook de portefeuille financiën, gebruikt met instemming van de raad, gelden voor de WMO bestemd om de tekorten op de multifunctionele gebouwen te lenigen en bouwt intussen een nieuw verlieslijdend multifunctioneel centrum voor de tweehonderd inwoners van Tinte als verkiezingsstuntje.
Wat te zeggen van bijwagen IBW? Met hetzelfde sop overgoten. Tussentijds kregen de zittende raadsleden ruzie met hun oorspronkelijke partij Gemeentebelangen Westvoorne en verschoten van kleur. Op de valreep sleept het verkiesbare raadslid Sjoukes er een nog groter kampeerterrein uit.
Kwaliteitsverbetering noemt wethouder Van der Mey (ook ruimtelijke ordening) dat. Wat de Mus betreft verschiet het IBW met de verkiezingen weer in het GBW. Dat is een vertrouwde club, maakt al jaren deel uit van het politieke spectrum van Westvoorne. Onbetrouwbaar als geen ander, maar je kunt er soms wel mee/om lachen. Haalden jaren geleden met de verkiezingen in één klap zeven zetels in de raad. Zie ik de WP nog niet doen.
De overige politieke partijen? Te onbenullig voor woorden. Twee redelijk functionerende raadsleden: Vinke en Vriend, maar die keren niet terug.
De PvdA? Lonkte de laatste tijd zo opzichtig naar de PW. Wat Mus betreft, die ook maar niet.
Is wethouder Van der Mey, eerder zo prominent aanwezig op de verkiezingsborden, nu door de eigen partij achter het behang geplakt? In Tinte wel.

BenW van Westvoorne houdt nog duurdere sportzaal in Tinte geheim

Soms moet een mens wonderlijke wegen bewandelen om door te dringen tot de geheime operaties van het gemeentebestuur van Westvoorne. Daarvoor moest de Mus dit keer naar de rechtbank in Rotterdam. Daar diende haar zaak tegen de sportzaal in Tinte, zo lelijk dat je die loods op een bedrijventerrein nog niet zou willen hebben. Tot de stomme verbazing van Mus betoogde de vertegenwoordigster van BenW in de rechtzaal dat BenW de loods prachtig vonden en zelfs een extra krediet beschikbaar hadden gesteld, bovenop 600.000 euro’s die het zaakje eerder zou kosten. De besluitvorming in de gemeenteraad vond op last van BenW plaats achter gesloten deuren. Kennelijk om dit geval van smijten met gemeenschapsgeld buiten de publiciteit te houden zo vlak voor de verkiezingen. Alles uiteraard ter meerdere eer en glorie van de Partij Westvoorne en haar aanhangwagen IBW, want kijk geacht publiek hoe goed wij voor die arme stumpers in Tinte zijn.
De oppositiepartijen zijn door de geheimhoudingsplicht monddood gemaakt. Mus kan dus niet onthullen om hoeveel geld het nu weer gaat.

Het is uiteraard schandalig zoveel geld uit te geven voor een volstrekt overbodige sportvoorziening voor een sportvereniging waarvan de meeste leden bejaard zijn of zelfs niet in Tinte wonen, maar in Hellevoetsluis bijvoorbeeld. Het is volstrekt belachelijk een loods te plaatsen waarin bijeenkomsten voor 300 mensen – dat is meer dan de bevolking van Tinte/dorp – kunnen genieten van… ja waarvan eigenlijk. Wat zijn BenW eigenlijk met Tinte van plan?

Weet u overigens hoe de tekorten op de exploitatie van de 3M’s, te weten de Merel, de Man en de Meander worden gefinancierd? Nou gewoon, uit gelden bestemd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar komen dus straks de exploitatiekosten van de Tintse loods nog eens boven op. Nu weten de lezers waarom opa en oma de traplift niet gefinancierd kregen en maar moesten gaan slapen in de voorkamer beneden in plaats van in het vertrouwde bedje boven.
En hoe de Mus dat nou weer weet? Nou gewoon, uit een raadsbesluit van 10 mei 2016 dat ter verdediging van de bouw van de sportloods in Tinte naar de rechtbank was gestuurd. Vandaar.

Aardbevingen als gevolg van heet water winningen

De Mus kreeg een vraag over aardbevingen als gevolg van de heetwaterwinning. Afgekoeld water wordt immers terug gepompt in de bodem.
De Mus antwoordt: Het opgepompte water wordt inderdaad weer in de bodem geperst, maar niet terug in de de heetwaterbron maar op een andere plek. Ht aquifer waaruit gepompt wordt raakleger het terug gepompte water zoekt zijn weg door de diepe ondergrond. Niemand weet precies waar het blijft. het kan veranderingen in de bodem veroorzaken met onaangename gevolgen zoals aardbevingen.
Mus hade de vraag graag onder het betreffende stukje geplaatst, maar hetis zoekgeraakt. Jammer.