Roetzwart

Na de brand bij Esso, enkele weken geleden, liet ook de boeren/ en tuindersorganisatie LTO weer eens van zich horen. Er waren roetdelen neergedaald op de landbouwgewassen op Voorne-Putten. Schade uiteraard, volgens de nieuwe voorzitter Jan Varekamp van een subafdeling van de LTO en die moest worden vergoed, want de gewassen konden niet meer worden geoogst in verband met de volksgezondheid. Tuttut, dacht Mus nog, waarom hoor ik de LTO nou nooit over de ontbrekende of slecht werkende roetfilters van de landbouwwerktuigen die over de wegen en de landbouwgronden van Voorne-Putten razen? Kan dat dan geen gevaar voor de volksgezondheid?

Maar nu even over voorzitter Jan Varekamp. De naam komt me bekend voor. Is dat niet de man die een jaar of tien geleden samen met een zakelijke partner een kavel tuinbouwgrond van 7.5 ha. aanbood gelegen in het glastuinbouwintensiveringsgebied van Tinte? Er zou een schreeuwende behoefte zijn aan gronden voor de glastuinbouw, vandaar. Sloten zouden worden gedempt, gebouwen afgebroken. Voor de koper zou een prachtlocatie van tenminste 6 ha. glas voor het oprapen liggen. Er hoefde zelfs geen overdrachtsbelasting van 6% te worden betaald. Kostprijs per m² € 85. Kortom de heer Varekamp zag belangstellende tuinders al in rotten van tien oprukken.

Hoe is dat eigenlijk verder gegaan? Wel, die nieuwe glastuinbouwkas van 6 ha. is er niet gekomen. In een oude kas wordt al jarenlang en caravanstalling door de gemeente Westvoorne gedoogd. Enig zicht op de komst van een glastuinbouwbedrijf zit er niet in. Maar Varekamp is niet voor een gat te vangen. Hij maakte een plan voor de exploratie van de heetwaterbel onder Voorne. Om dat plan te realiseren moest hij natuurlijk kapitaal genereren. Dus bedacht hij een informerend distributiecentrum voor streekproducten in een nieuw te bouwen kas van 1.5 ha., met voor de toeloop zo’n 60 parkeerplaatsen. Daarnaast moest in een eveneens nieuw te bouwen kas, met zonnepanelen op het dak, een caravanstalling komen voor een paar duizend caravans, campers, boten en ander vrijetijds materieel. De gemeente Westvoorne was zoals te doen gebruikelijk welwillend, maar de provincie en de LTO waren tegen, omdat zo 7.5 ha. glastuinbouwgrond zou worden gebruikt voor niet bestemde doeleinden.
Maar zei de gemeente Westvoorne tegen de tegenstanders: “elders in het intensiveringsgebied is nog voldoende ruimte om 7.5 ha. voor kassen vrij te maken”. Dat daarmee de ruimte voor de burgerbewoners nog verder zou worden ingeperkt, laat de gemeente Westvoorne, ondanks de gedane beloften in het verleden, gewoon koud.
Is de provincie nu om? Is de LTO om? Hoe kan dat? De plannen zijn in strijd met de provinciale Verordening Ruimte en de LTO staat toe dat aan het areaal glas wordt geknabbeld.
Heeft ondernemer Jan Varekamp als voorzitter van een LTO gewest zijn ondernemerskwaliteiten aangewend voor eigen belang? Het zou de Mus niet verbazen, het komt in Westvoorne wel meer voor. En dat heetwaterstation? Volgens de Mus komt dat er niet. Een veel te groot ondernemersrisico na het echec van het GeoMec/4P heetwaterproject in Vierpolders. Tja, roetzwart.

Barry Madlener schrijft een brief

Het PVV Tweede Kamerlid Barry Madlener, die in Rockanje aan de Doornweg woont, heeft een brief geschreven aan de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne. Die moeten meer kijken naar de belangen van “de lokale ondernemers”. Zou de heer Madlener bezig zijn met het ontwikkelen van een verkiezingsprogramma voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar? Hij toont zeer ingenomen met de ruimte voor ruimte regeling zijnde minder kassen en meer villa´s, meer fietspaden door de duinen, paardrijden in de natuur, meer natuurontwikkeling, kreekherstel, mountainbiken, meer klinkerwegen i.p.v. asfalt in het buitengebied, een boulevard tussen 1ste en 2de slag enz. enz. Het lijkt de Partij Westvoorne wel. Of zou de heer Madlener daar ook lid van zijn geworden? Hoewel, die zijn zeer glastuinbouwgezind en dat is Barry Madlener weer niet.”Al die lichtvervuiling van die ´kassenhouders` die zich niet aan de regels houden”. Kortom, de Mus verwacht nog een hete verkiezingsstrijd in Westvoorne tussen de PVV en de plaatselijke politieke partijen. Dat er voor de PVV in onze gemeente een mooie toekomst is weggelegd blijkt wel uit het aantal PVV-stemmers uit met name de betere buurten van Rockanje en Oostvoorne bij de landelijke verkiezingen. Een zeteltje of twee, drie zit er wel in. De Mus is dan ook zeer benieuwd naar het politieke landschap in Westvoorne na maart 2018. Zou er een “Polen meldpunt” komen?

Overigens moet die meneer Madlener al een stokoude man zijn. In zijn brief aan de VVBV schrijft hij goede herinneringen te hebben aan Oostvoorne toen het RTM-trammetje nog naar het strand reed. Dat herinnert zelfs de Mus zich niet meer, terwijl het beestje toch al zeer op jaren is. Nu zevert hij over de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer. Dat deed de VVBV overigens al lang voor Madlener aan de Doornweg zat. Weet de heer Madlener eigenlijk dat het Oostvoornse Meer tegen de zin van de toen nog gemeente Oostvoorne is ontstaan? Met het gestolen zand is het Rotterdamse haven- en industriegebied 1ste Maasvlakte opgespoten. Vandaar dat diepe gat, meneer Madlener, daar waar heel lang geleden het RTM-trammetje van de Rosestraat in Rotterdam naar het Oostvoornse strand reed. Daar heette het toen nog met recht en reden De Boulevard.
Die boulevard kan nu ten bate van de middenstand volgens Madlener worden aangelegd in het gemeentelijk duingebied van Rockanje. Laat het hem een troost zijn dat de gemeente inmiddels al met asfaltering ter plaatse is begonnen. Geheel zonder vergunning, dat wel, maar de helft ligt er al. Zitten ze nog niet eens in de gemeenteraad of hun voorgenomen verkiezingsprogramma wordt al uitgevoerd.

Aangereden wild inplaats van aangeschoten

Sla ik 30 augustus de Volkskrant open, zie ik de leidster van de Wildbraadbeheerseenheid Voorne-Putten, Jaqueline van Hoey Smith, stammend uit een geslacht van jagers en havenbaronnen – want het geld moet ergens vandaan komen – pront in mijn ochtendblad staan. Dat is andere koek dan jaarlijks figureren in de huis aan huisbladen met klachten over de door het waterschap afgemaaide pootjes van hetzelfde jachtwild. Het gaat nu niet over de pootjes maar over het slechte beleid van de provincie Zuid-Holland inzake het wildbeheer. Er valt over het natuurbeleid van Zuid-Holland waar het gaat over het Natura 2000 gebied Voorn’s Duin veel slechts te vertellen, bij voorbeeld de recente afgifte van een natuurbeschermingswetvergunning voor de twee kolencentrales op de Maasvlakte, met als gevolg een desastreuze CO2 depositie op een kwetsbaar natuurgebied. Maar de reeën vormen voor Voorne’s Duin net zo goed een probleem. Het zijn er namelijk veel te veel. Met de koeien, de paarden en de schapen vertrappen ze de kwetsbare vegetatie of ze vreten het af zodat van de eens wereldbefaamde begroeiing weinig overblijft.
Nu ben ik inmiddels een oude vrouw die in haar jonge jaren min of meer in Voorne’s Duin woonde net als Jaqueline van Hoey Smith trouwens. Geen ree te bekennen zo’n zestig jaar geleden. Ineens waren er toch een paar. Als je geluk had kon je zien in de buurt van het Brede Water. Maar hoe waren ze er gekomen? Volgens mijn eveneens oude dorpsgenoten in een aanhangwagentje achter de auto van James van Hoey Smith, opa van Jaqueline, aanhanger van Adolf Hitler, jager, havenbaron, bezitter van een landgoed in de buurt van het Brede Water en houder van de overerfbare jachtrechten in Voorne’s Duin.
Inmiddels barsten de reeën uit Voorne’s Duin en begrazen de begraafplaats in Rockanje, de tuinen in Rockanje en Oostvoorne, je komt ze nog net niet in de supermarkt tegen. Wel worden ze waargenomen in het wijde poldergebied van Voorne. Daar zijn ze trouwens schadelijk wild en worden ze afgeschoten door derzelver wildbraadbeheerseenheid.
Vorig jaar zag ik ze met eigen ogen op mijn grasveldje staan vreten van mijn zoete appeltjes. “Wat moet dat daar”, riep ik vanuit mijn slaapkamerraam. En daar gingen ze. Inderdaad met grote sprongen, zo het graanveld in.
Wat wil mevrouw Van Hoey Smith eigenlijk met haar verhaal in de Volkskrant. Natuurmonumenten, thans eigenaar van Voorne’s Duin, wil niet dat in haar gebieden wordt gejaagd. Is het soms de bedoeling dat de plezierjagers het natuurbeheer weer ter hand nemen nu je in het poldergebied van Voorne nagenoeg geen haas meer tegen komt?