Columns

Jan Splinter is altijd de dupe

Edzes : 12 april 2012 10:34 : Columns

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam leven in angstige verwachting. Ze vragen zich af of ze de kans lopen te worden ontslagen. Een paar duizend moeten er uit vanwege bezuinigingen. Het geeft de gemeente de kans een aantal kritische of lastige exemplaren de wacht aan te zeggen. Tot dus ver was dat minder eenvoudig maar nu kan de gemeentelijke personeelsbaas bij protesten de schouder ophalen. Bezuinigen, jongen (of dame). Ik vind het ook niet leuk maar het kan niet anders. De regering wil het.
Het optreden van de gemeente past geheel in de Amerikaanse stijl van besturen en zoals het kabinet dat wil. Ontslagrecht versoepelen. De gemeente Rotterdam heeft daar geen moeite mee . Er uit dus met die ambtenaren, uitkeringstrekkers worden ze, dat is toch niet zo erg? Waar zullen de ontslagen vallen? Hoge pieten hoeven niet zo bang te zijn, uiteraard gaan de gewone brave ambtenaren er het eerst uit. Minder vuilnismannen, minder ambtenaren achter het loketje van de burgerlijke stand, rijbewijs vernieuwen, dat soort werkzaamheden. Langere rijen dus voor de loketten. En als je uitkeringstrekker bent geworden loop je ook nog de kans dat je in de kassen van het Westland moet gaan werken, de glastuinders kunnen wel wat goedkope arbeidskrachten gebruiken. Regelrechte concurrentie voor Polen, die dachten werk te vinden in het Westland en in armoe terug moesten keren naar hun land.
De gemeente Emmen maakt het nog wat erger. Gekwalificeerde zorgmedewerkers dreigen te worden ontslagen, omdat men zorgbehoevende inwoners zich zoveel mogelijk zelf maar moeten behelpen . Ze kunnen boodschappen bestellen bij een supermarkt die aan huis bezorgt en anders moeten ze maar worden geholpen door vrijwilligers . Ook hulpbehoevende lotgenoten die nog tot lichte werkzaamheden in staat zijn denkt men daar in Emmen te kunnen inschakelen. (Volkskrant 7 april 2012)

De Franse socioloog Loïc Wacquant betoogde het al ( de Volkskrant 13 maart 2012) naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek “De paria’s van de stad” Hij stelt “De bovenklasse krijgt steeds meer ruimte, de onderklasse vangt de klappen op.” In Amerika is dat de tendens en in Europa is dezelfde tendens waarneembaar. En zeker in Nederland. In een aantal gemeenten moeten slechtlopenden hun scootmobiel gaan missen. . Ze moeten een vrijwilliger zien te krijgen die een scootmobiel wil ophalen uit een pool als ze die tijdelijk nodig hebben. Maar de minister mag 130 km rijden op bepaalde snelwegen, een maatregel die ze zelf heeft ingevoerd. De bovenklasse moet zich snel kunnen verplaatsen, nietwaar? De onderklasse levert wel in. Jan Splinter is altijd de dupe.

Harry Edzes

Leave a response »

Natuurmonumenten in opspraak

Edzes : 29 februari 2012 15:42 : Columns

Een jaar of twee geleden werd ik gebeld door een vriendelijke dame die zei namens Natuurmonumenten te spreken. ‘U bent al zo lang lid’ sprak zij ‘u moet wel veel van de natuur houden’. Hetgeen ik beaamde, vanzelfsprekend. Ah, dacht ik, die kondigt aan dat Veerman straks op de stoep staat met een groot boeket omdat ik al langer dan 50 jaar lid ben. Dat zou goed uitkomen, want met die voorzitter van Natuurmomenten had ik, ook toen al, een woordje te wisselen. Maar nee, de dame bleek door Natuurmonumenten te zijn ingehuurd om een deel van de erfenis buit te maken. Mij werd in volle omvang duidelijk dat leden voor Natuurmonumenten er voornamelijk toe doen om ze uit te melken. Geheel in stijl uiteraard met de toenmalige voorzitter, de ministeriabele agrariër Veerman. Toen droeg Natuurmonumenten ook uit dat boeren zo goed de natuur konden beheren. Nu kan het zijn dat dit voor de heer Veerman wel opgaat, maar om mij heen kijkend zie ik dat er op dat agrarisch natuurbeheer wel wat valt af te dingen sinds boeren de middelen hebben gekregen om hun eigen natuur rigoureus af te breken. En vreemd genoeg zie ik Natuurmonumenten hetzelfde doen.
Dat ik daar in alle openbaarheid aanmerking op maak, wordt mij niet in dank afgenomen. Dat schoot de heer G.N. de Groot, beheerder eenheid Deltakust (Natuurmonumenten dus) kennelijk geheel in het verkeerde keelgat. Mijn geschrijf kostte Natuurmonumenten leden, maar misschien was dat wel mijn bedoeling. Hij leek er bijna spijt van te hebben dat ik mijn lidmaatschap nog niet had opgezegd. Nee, ik blijf gewoon sprekend lid. Voor uittreden is wat mij betreft meer nodig, het uitrukken van ideologische veren, bij voorbeeld.
Nu ik toch in politiek vaarwater kom: het valt mij op dat voorzitters en directeuren van Natuurmonumenten zo dikwijls gerecruteerd worden uit VVD en CDA notabelen. Nah ja, de komende voorzitter/verffabrikant is D’66, maar dat is net zo iets als de VVD. Ik meen mij te herinneren dat de oprichters van Natuurmonumenten, de heren Thijsse en Heymans, de sociaal-democratie waren toegedaan. Mensen bewust maken van de schoonheid van de natuur, ze tot de natuur brengen, arbeiders verheffen, de zwakken steunen. Als mensen nu een uitkering krijgen is dat een ‘perverse prikkel’. Laat ze er maar voor werken in de natuur! En wie niet wil? Zweep erover natuurlijk.
Perverse prikkels: zouden die miljoenen subsidies uit de algemene middelen ook zo werken? Er zijn grote budgetten voor grote werken. Budgetten, zo is bekend, moeten worden besteed, of liever nog een beetje overschreden. Dan krijg je de volgende keer meer! Natuurorganisaties, adviesbureaus, aannemers en boeren (waaronder staatssecretaris Bleker) weten er wel raad mee. “Kijk een blauwe Kiekendief, kijk een Vliegende Deur”. En hoeveel is er geïnvesteerd in die paar zeldzaamheden? De nieuwe natuur is een kapitaalsintensieve industrie en de oude ook, want die moet verbeterd. De ambities liggen hoog en variëren tussen het terugbrengen van de natuur van zestig jaar geleden en de oertijd. Uit eigen ervaring met mijn geliefde Voorne’s Duin moet ik constateren dat de deskundigen al niet weten hoe het er zestig jaar geleden uitzag.
En de leden van Natuurmonumenten? Die zijn goed voor de contributie en kunnen verder beter hun mond houden. En vooral niks zeggen als de nieuwe natuur met behulp van de gifspuit wordt gemaakt. Men gebruikt uiteraard de best beschikbare technieken bij de uitvoering van de projecten. De natuur als project, cliffhanger van de 21 ste eeuw.
Len Edzes-van Loon.

6 Comments »

Kunst en Vliegwerk

Edzes : 1 februari 2012 16:27 : Columns

(regionieuws Westvoorne)
Westvoorne heeft een Millennium werkgroep. Doelstelling schijnt te zijn het bevorderen van empathie met de arme sodemieters elders op de aardkloot. In de werkgroep zitten Westvoornse hotemetoten waaronder het Partij Westvoorne raadslid Leo Gelderland. Toen de Businessclub Westvoorne het bewustwordingsproces op gang wilde brengen door middel van Afrikaanse kunst geplaatst op rotondes, bleek hij namens zijn partij een warm voorstander. Zestig jaar na de Declaratie van de rechten voor de mens lijkt mij dat een wanhopig streven, met name op regeringsniveau, onder het bedrijfsleven en de meer gegoeden willen die doelstellingen maar moeilijk beklijven.
Later op de avond legde zijn fractievoorzitter Emma van Blom een verband tussen het verkrijgen van een subsidie van € 650.000 plus € 120.000 voor de Koepel Zeeburg etc. en het voorzitterschap van de burgermeester alsmede de Rotterdamse burgemeester van de commissie van advies die de herbouw van de Koepel Zeeburg propageert. De mandolinevereniging Capriccio krijgt volgens haar minder gemakkelijk een subsidie.
Burgemeester De Jong wees het verband direct van de hand. Dit soort functies is allemaal “qualitate qua”, zo sprak hij. Vandaar natuurlijk dat de burgemeester de onkosten van zijn liefdadigheidswerken declareert bij de gemeente. Om terug te komen bij Leo Gelderland, zou hij ook zo enthousiast geweest zijn over de rotondekunst als hij geen lid was geweest van de Millennium Werkgroep?

De eet- en drinkgelegenheid in de Koepel Zeeburg voor de beter gesitueerde Svorenaar komt er dus. De initiatiefnemers: CDA, Gemeentebelangen en VVD hebben hun invloed in de gemeentelijke coalitie gemunt voor een speeltje waar de overgrote meerderheid in Oostvoorne, wat zeg ik: in Westvoorne, niet op zit te wachten. Ga maar na. Al jaren leuren de heren Den Braber, Gorzeman en Wassenaar met hun zilveren koepeltjes. Zelfs het bedrijfsleven stak er geen cent in. Maar de bevriende politieke lobby heeft zijn doel bereikt. Gebruik makend van de vakantieperiode, dus zonder lastige pottenkijkers in de raad, hebben BenW een goed woordje gedaan voor de koepel Zeeburg bij de Stadsregio, waar burgemeester Aboutaleb trouwens voorzitter van is. Bij dit soort zaken is een goeie kruiwagen van eminent belang, dat blijkt maar weer. Want, zegt u nu zelf, zijn er in de regio Rijnmond geen betere doelen te vinden dan een ‘fine dining’ in de Koepel Zeeburg te Oostvoorne?
De enige partij die zich meteen tegen het dwaze plan keerde was de PvdA. De andere partijen parlevinken in een volgende raadsvergadering verder. Er is haast geboden, want volgens wethouder Van Lith moet de eerste paal voor augustus van dit jaar de grond in. Anders vervalt de subsidie.

Len Edzes-van Loon.

Leave a response »
« Volgende pagina 1, 2, 3, 4, 5 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *