Columns

De burgemeester kan niet tegen kritiek

Edzes : 23 oktober 2011 14:11 : Columns

“De een zijn brood is de ander zijn dood”. De teloorgang van de Westvoornse Courant (WC) kan niet duidelijker worden geïllustreerd dan door mijn variatie op een bekend spreekwoord. Ik aarzel dan ook om het Weekblad Westvoorne te feliciteren met het binnenhalen van de wekelijkse advertentie met daarin de gemeentelijke mededelingen. Want een financiële band tussen de gemeente Westvoorne en een advertentieblad kan dodelijk zijn.

Burgemeester P.E. de Jong spreekt in een persbericht zoetgevooisd over de Westvoornse Courant als “een waardevolle nieuwsbrenger” die voor de gemeenschap verloren gaat. Zijn eigen bijdrage aan dit verlies vermeldt hij niet. Wat is er gebeurd? Herinner u de column van de huidige wethouder van Brielle, Klaas Schipper, toen redacteur van de Westvoornse Courant. Schipper schreef hoe men ten gemeentehuize op de woensdagmiddagen sidderde om de WC open te slaan om te moeten lezen wat die vermaledijde Edzes-van Loon nu weer over het gemeentelijk beleid en zijn smaakmakers te melden had. “Maar daar gaat de burgemeester spoedig een einde aan maken” zo schreef Schipper. En zo gebeurde het. Geheel in overeenstemming met de handelwijze van sommige burgemeesters – met als meest spraakmakend voorbeeld de burgemeester van Utrecht – begon burgemeester De Jong zich te bemoeien met de redactionele inhoud van de Westvoornse Courant. Hij riep de uitgever van de krant op het matje en verordonneerde dat het met de kritiek op het beleid van het gemeentebestuur van Westvoorne maar eens afgelopen moest zijn. In zijn achterzak had de burgemeester als dwangmiddel de gemeentelijke advertentie. Zo gaan die dingen in het verkeer tussen gemeente en media. Soms uitte de burgemeester openlijk kritiek op de bladen, die bij voorbeeld niets hadden over het nieuwe zwembad van Westvoorne dat hij persoonlijk had geopend. En zo werd van gemeentewegen verordonneerd dat jubilerende bruidsparen, compleet met het gemeentelijk boeket en de burgemeester of zijn loco, fotografisch prominent in de bladen moesten worden weergegeven.

Ik wil maar zeggen: burgemeester De Jong wist donders goed dat de gemeentelijke advertentie de kurk was waarop de Westvoornse Courant dreef. Zijn treurnis over het verdwijnen van de WC mag dus huichelachtig worden genoemd.

Blijft over het blad waarin u dit leest, het Weekblad Westvoorne. Ook benaderd door burgemeester, maar bij ontstentenis van financiële verbindingen niet geheel door de knieën gegaan. Mits er niet gescholden werd mochten ingezonden stukken schrijvers binnen de marge van 500 woorden hun gang gaan. Ook in de column van de huisman klonk bij tijd en wijle aangename kritiek op het gemeentebestuur. Dit moet de burgemeester teveel zijn geworden. Ook het WW moet in het harnas dat de gemeente voor advertentiebladen in het achterhoofd heeft: alles wat het gemeentebestuur doet is welgedaan. Met als sanctie: de gemeenteadvertentie.

Ik ben benieuwd of het WW voor plaatsing van dit stukje toestemming krijgt van de burgemeester. In ieder geval stond het laatste jubilerende bruidspaar vergezeld van de grijnzende loco op een ereplaats in de krant. Ziet hoe goed het gemeentebestuur is voor zijn onderdanen.

Leave a response »

Waarom de Nieuwsmus?

Edzes : 29 augustus 2010 11:08 : Columns

De Nieuwsmus is een onafhankelijke website van Harry Edzes en Len Edzes-van Loon, twee journalisten die met zorg het plaatselijke nieuws en het regionieuws uit de steeds zeldzamer wordende dagbladen zien verdwijnen.

Nu steeds meer kranten verdwijnen en over plaatselijk en regionaal nieuws weinig meer te lezen valt wil www. nieuwsmus.nl proberen op bescheiden wijze te voorzien in nieuws en onafhankelijke commentaren op de gebeurtenissen in onze dorpen en de regio.

Lees die site!

Leave a response »
« Volgende pagina 1, 2, 3, 4, 5 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *