Bij ons op het dorp

Structuurvisie Tinte? Hoezo visie?

Edzes : 24 maart 2013 12:09 : Bij ons op het dorp

Nieuwsmus heeft met stijgende verbazing de Structuurvisie 2025 betreffende het nietige dorpje Tinte tot zich genomen en kan niet anders dan concluderen dat er weer veel water naar de zee gedragen is, de kool en de geit worden gespaard, dat de ‘hechte gemeenschap Tinte’ tot op het bot is verdeeld en dat bij het gemeentebestuur elke visie op het afvalputje van Westvoorne ontbreekt. Waar besluit de gemeenteraad van Westvoorne komende dinsdag eigenlijk over? Over een lege doos!

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeenten om de mogelijke en gewenste ontwikkeling van hun grondgebied over een aantal jaren richting te geven, binnen provinciale en landelijke richtlijnen. Kennelijk is het gemeentebestuur niet in staat om over de schutting van de eigen gemeente heen te kijken. Wat staat Westvoorne te wachten? Krimp van de bevolking. Wat betekent dat? Afname van de voorzieningen. Wat betekent dat voor Tinte? Dat ook daar de bevolking krimpt en veroudert, dat de school verdwijnt, dat er geen financiële ruimte is voor twee verenigingsgebouwen, wellicht zelfs voor geen enkel verenigingsgebouw. In de Structuurvisie stond als enige concrete uitspraak bijvoorbeeld: “Vanwege het aantal inwoners is echter een eigen sportvoorziening niet noodzakelijk,” In het kader van de kool en de geit is na de schriftelijke inspraak achter de komma het zinnetje toegevoegd “maar wel wenselijk voor de sociale structuur van Tinte”. Wat dit betekent? Niets natuurlijk! De sporthal van Brielle ligt op tien minuten fietsafstand en is bereikbaar over een fietspad, de brede school trouwens ook. Blijft de vraag wanneer bij het gemeentebestuur het gezond verstand zal doorbreken en klip en klaar gezegd zal worden dat Tinte een onaanzienlijke vlek op de kaart van Nederland is en de weg zal gaan van de vele kleine kernen in ons land. Die draai zal niet meevallen. Want het was voor de burgemeester gemakkelijk jubelen over de hechte gemeenschap in Tinte zolang het bij woorden kon blijven en er zo nu en dan een donatie werd opgehoest voor sterfhuis De Waterlelie in Spijkenisse waar burgemeester voorzitter van is. Het lijkt wel omkoping.

Nieuwsmus heeft als eens eerder in dit kader uitgelegd waar in Tinte de pijn zit. Die is ontstaan na 1886 toen Abraham Kuyper zich afsplitste van de Hervormde Kerk wegens diepgaand meningsverschil over de leer. (Zie het informatiebord langs de fietsroute van het toeristisch platform Westvoorne op de hoek van de Peltsersdijk/Natersedijk Tinte). Daarna is het nooit meer goed gekomen. De hervormden in de oude kern van Tinte hebben zich teruggetrokken in de Odiaan en de Stichting Tinte 400 en hebben daarbij de gereformeerden uit het oog verloren. Niet in de gaten hebbend dat ze bij de gereformeerden goed op de lange termijn kunnen denken. Door de terugloop van het aantal kerkleden kon de kerk het Gereformeerde Verenigingsgebouw niet meer overeind houden. Het CDA heeft het gemeentebestuur zo weten te manipuleren dat het gereformeerde verenigingsgebouw met behoud van functie werd overgenomen door de gemeente. In het koopcontract is opgenomen dat bij nieuwbouw ten algemene nutte en/of woningbouw de kerk boven de koopsom nog eens € 120.000 zou vangen. En nu is het zover. De kerk wil vangen en het gemeentebestuur lijkt daarin te gaan bewilligen gezien het streven beide kernen aaneen te smeden door woningbouw langs de Kade. Daag Odiaan.

Zou het anders kunnen? De nieuwbouwers van het verenigingsgebouwen willen de opbrengst van de Odiaan gebruiken voor hun bouwplannen. Bouwen buiten de dorpskern is duur vanwege die ton voor de kerk en vanwege dat malle fietspad dat door het boerenland is gepland. Bovendien verdwijnt binnen tien jaar de school en in de kerk komt meestal geen kip meer, ondanks het feit dat er een haantje op de kerktoren staat (met dank aan Jan Sjoukes,het voormalige en veel slimmere raadslid van Gemeentebelangen Oostvoorne dan de zuurpruim die er nu zit). Dus dat verenigingsgebouw slaat ook nergens op.
Wil je de oude kern van Tinte bewaren, sticht dan een nieuw dorpshuisje in de kern zelf, op de voormalige feestlocatie. De structuurvisie biedt daar ruimte voor en na de gemeentelijke herindeling kun je dat vergeten. Het hoeft niet groot te zijn, een knutsellokaaltje, een plekje voor de Tintse bejaarden om te klaverjassen of om te vergaderen als er eens een probleem moet worden opgelost. Parkeerruimte? Plaats genoeg. De dorpskern zal er wel bij varen. Bouw een paar appartementen in de Odiaan, zodat het aanzicht bewaard blijft en je kunt wellicht bijdragen in de kosten. Ook de agrarische grond onder en achter het verenigingsgebouw brengt nu aardig wat op.
Maar nee, geen visie hè!

Leave a response »

Mystery guest bespioneert gemeenteraad

Edzes : 6 januari 2013 15:15 : Bij ons op het dorp

Bij ons op het dorp Westvoorne gebeuren rare dingen. De raadsleden zijn in de raad van 18 december bespioneerd door een mystery guest. We weten nu wie dat bij benadering is: Lars, Job of Take van het adviesbureau Debatrix, gevestigd aan de Westblaak te Rotterdam. In ieder geval een van die heren die altijd gelijk krijgen, want zo heet hun boekje getiteld “Ik krijg altijd gelijk”dat je op hun website kunt bestellen. Wie wil dat nu niet, altijd gelijk krijgen. En nu blijkt dat je daar bij Debatrix voor opgeleid kunt worden. Ik heb de VVD nog niet horen vragen wat het kost, maar al die adviesbureaus die de laatste jaren passeerden in aanmerking nemend had je daar de bibliotheekbus in Tinte nog jaren voor kunnen laten rijden. Maar ja, gelijk krijgen is klaarblijkelijk een “moeielijke zaak”. Hoewel, burgemeester en wethouders alsmede de coalitie krijgen de laatste jaren altijd gelijk van zichzelf. Dus begrijpt Nieuwmus eigenlijk niet waar de pijn zit. Komt straks Debatrix met zijn analyse over het functioneren van de raad, blijken de oppositionele raadleden ook altijd gelijk te moeten krijgen. En wat dat moet worden? Nog een geluk dat de volgens sommigen de grootste ongelijkhebbers wegens gebroken ribben bij de laatste raadsvergadering niet aanwezig konden zijn. Was de situatie in de raad helemaal onwerkbaar geworden. Iedereen krijgt altijd gelijk.
Nieuwsmus begrijpt de burgemeester dan ook niet. Hij heeft niets te verliezen, maar is kennelijk toch bang. Altijd maar weer die adviesbureaus om draagvlak te scheppen, voor de gebiedsvisie, voor de woonvisie, voor me dit en me dat. En altijd krijgt de macht gelijk. Nieuwsmus herinnert zich die seances nog als de dag van gisteren. Heren als Lars, Job en Take of Yorick, Rob en Yermo die als kikkers tussen de flap-overs heen en weer springen om de woorden op te schrijven die het gelijk van de macht bevestigen. Westvoorne groeit uit tot een luxe woongemeenschap en zakencentrum. Weet u nog? Bubblebaden, wellnes, villa’s, 3 sterren restaurants, luxe hotels en congresgebouwen voor de captains of industry die allen in Westvoorne domicilie zullen kiezen na de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dromen moeten we, volgens de een of andere ambtenaar. Is ie gek? Gelijk krijgen!

Vanwaar dan toch die onzekerheid bij onze burgervader? Wel, de gemeenteraad bevalt hem niet. Hij gaat nu een cursus politiek geven aan (gezien de aanspreektitel ‘jij’) jeugdige inwoners van Westvoorne die dan de zittende, ongelijk hebbende, raadsleden kunnen opvolgen na de volgende verkiezingen. Volgens Nieuwsmus een typisch gevalletje van: het volk bevalt de koning niet, de koning kiest zich een ander volk.

Stel, Nieuwsmus durft het bijna niet te veronderstellen, maar stel, Lars, Job of Take analyseert dat de burgemeester niet berekend is voor zijn taak en dat hij, ondanks het feit dat hij altijd gelijk krijgt, beter loten kan gaan verkopen, denkt u dan dat de burgemeester gaat? Nieuwsmus wil wedden van niet.

Leave a response »

Mystery guest

Edzes : 28 december 2012 09:59 : Bij ons op het dorp

Las Nieuwsmus in de laatste besluitenlijst van BenW van Westvoorne zo iets vreemds. Luister, in de vergadering van fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester, het zogeheten presidium, is voorgesteld een undercover burger de raadsvergaderingen te laten bijwonen om het gedrag, de spreekwijze en de lichaamstaal van de college- en raadsleden te observeren en te rapporteren. “Goh”, dacht Nieuwsmus, “daar heb je toch al snel een gestudeerd iemand voor nodig”. En dan is de eerste vraag: wat kost dat en de tweede: kun je over de persoonlijke en ook nog onbewuste gedragingen van raads- en collegeleden wel in het openbaar rapporteren. Heeft zo’n mystery guest dan geen beroepsgeheim?

Zitten de raadsleden staks te koekeloeren naar de publieke tribune. Verrek, daar zit een vreemde vent/griet. Zou dat ????. En gaan ze zich dan beleefd gedragen, indien mogelijk, intelligente opmerkingen maken. snedig discussiëren? Kunnen ze dat dan? Volgens Nieuwsmus niet. Kijk maar naar “de raad in beeld”, kijk naar de reacties van de tweeling Heindijk, kijk naar Epco van het CDA, kijk naar Janneke Krayenbrink die tijdens de raadsvergaderingen de personeelsadministratie van het bedrijf van haar man bijhoudt en ze in de kramp schiet als iemand van de Partij Westvoorne het woord neemt.
Duidelijk is dat de laatste verkiezingsuitslag de zittende partijen niet welgevallig was. Neem die gedenkwaardige poging van de Partij Westvoorne in om een constituerende vergadering een samenwerkingsverband te smeden met VVD en CDA. Zie op de tribune de toenmalige gemeentesecretaris zijn aanwezige ambtenaren voorgaan in een smadelijk lachen. Hij kende de uitkomst al: een coalitie van de zittende partijen minus de PvdA en de Partij Westvoorne, in elkaar gestoken door de voorzitter van de onafhankelijke commissie voor bezwaar en beroep, die voor zijn doorbenoeming afhankelijk is van zijn politieke vriendjes in college en raad.
Wat ziet de mystery guest? Een hechte gemeenschap die het deksel op de pot wil houden. Klein maar fijn en alles bij het oude. Wat kan de mystery guest oplossen? Nieuwsmus ziet het somber in.

Leave a response »

Koepel Zeeburg? Gewoon een nieuw verenigingsgebouwtje.

Edzes : 2 december 2012 12:05 : Bij ons op het dorp

Leen de Huisman, columnist van de staatscourant van Westvoorne, signaleert de geheimzinnigheid rond de koepel Zeeburg. Nou, geheimzinnigheid? De voorlopige bouwprijs is bekend te weten € 650.000 afkomstig uit de liggende gelden van de op te heffen Stadsregio Rotterdam-Rijnmond. Met daarop uit dezelfde bron nog eens € 150.000 om de Zeeweg op te knappen zodat de limousines van de plaatselijke hotemetoten Zeeburg zonder schokken kunnen bereiken. Onze bestuurders ten gemeentehuize konden geen beter doel voor het gemeenschapsgeld verzinnen. “Wat een armoe”, roepen ze in Rockanje. En gelijk hebben ze, want Zeeburg is een koepeltje met een gouden dak.

Maar nu die geheimzinnigheid rond de bestemming van koepel Zeeburg. Het lag in de bedoeling er een chique eet- en drinkgelegenheid van te maken. Maar dat gaat niet door. Het wordt een soort verenigingsgebouwtje dat je kunt afhuren voor bruiloften en partijen. En daar durft de gemeente kennelijk niet goed mee voor de draad te komen. Noodlijdende verenigingsgebouwen zijn er in de gemeente al genoeg. De Stichting Koepel Zeeburg bestuurd door aanhangers van CDA, VVD en Gemeentebelangen zag het faillissement al hangen, waarop het gemeentebestuur naar de notaris rende om de eigendom van de koepel tenminste in gemeentelijke handen te houden. Nieuwsmus vraagt zich af welk verenigingsgebouw daarvoor weer moet wijken en schat in De Merel in Rockanje of de Odiaan in Tinte. Want zo gaan die dingen.

Hoe Nieuwsmus dit allemaal weet? Wel, uit de Natuurbeschermingswetvergunning die onlangs is afgegeven door de provincie Zuid-Holland. Dat moest omdat de koepel in het Natura 2000 gebied ligt, een groene schat die door de gemeente wordt beschouwd als een blok aan het been. De provincie heeft bepaald dat in de Koepel Zeeburg geen horecafaciliteiten mogen komen. Het zaaltje van 50 m² mag gebruikt worden om te trouwen, voor de receptie daarna, als uitvalsgelegenheid voor groepen die Natura 2000 gebied willen bezoeken. Van die dingen dus. En mocht er behoefte bestaan aan een hapje en een drankje dan mag je die zelf meenemen of van elders aan laten voeren. Buitenactiviteiten rond de koepel? Streng verboden. De tent moet om 22.00 uur dicht zodat de natuur kan gaan slapen.
Wel komt er een geluidsinstallatie die 95 dB(A) mag produceren, al moeten de ramen aan de zijde van het Natura 2000 gebied in de broedtijd wel dicht blijven. Evengoed kunnen de dauwtrappers na verzamelen in de koepel Zeeburg onder begeleiding van marsmuziek bezit nemen van het natuurgebied.
Was achterafgezien luit- en harpgespel niet passender geweest?

Leave a response »
« Volgende pagina 1, 2, 3, 4 ... 9 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *