Bij ons op het dorp

De tweeling Heijndijk splijt

Edzes : 15 maart 2014 15:12 : Bij ons op het dorp

Wat kunnen verkiezingen toch een ongedachte gevolgen hebben. Nemen we de broertjes Heijndijk, Bert en Jaap. Vroeger allebei lid van Gemeentebelangen. Nu is Bert fractievoorzitter van die partij. Broertje Jaap is overgelopen naar de VVD en daar op het schild gehesen. Bert is tegen de gemeentelijke herindeling en Jaap voor. Hoe moet dat verder? Als ze nu nog maar hun verjaardag samen vieren.

Leave a response »

GBW: Geld verdienen? Alleen voor ondernemers!

Edzes : 6 maart 2014 12:55 : Bij ons op het dorp

Gemeentebelangen Westvoorne blijft toch verbazen met zijn uitspraken. In hun verkiezingskrant 2 komt beoogd raadslid Sjoukes weer met een uitsmijter. Het Zuid-Hollands Landschap, een natuurorganisatie die een deel van Voorne’s Duin beheert, mag op haar parkeerplaatsen geen parkeergeld heffen, want dan jaagt het ZHL de recreanten weg. “De kitesurfers moeten toch al zo ver lopen”. Zielig hè.

Toch een raar standpunt van Sjoukes, zelf campinghouder, de recreatie-ondernemers mogen wel verdienen aan de recreanten, maar een organisatie die de recreatie mogelijk maakt mag geen inkomsten verwerven uit diezelfde recreatie.
Een weldenkend kiezer vraagt zich toch af: “Kan zo’n Sjoukes als raadslid onze volksvertegenwoordiger zijn?

Leave a response »

Koninklijk bezoek

Edzes : 28 juni 2013 13:42 : Bij ons op het dorp

Het huidige koninlijke paar kwam kennismaken met Voorne-Putten.Met wie eigenlijk? Met die verwaaide burgemeesters op een mijnenveger? Waarom komen die mensen eigenlijk op bezoek als ze niet eens even gaan zitten?
De mijnenveger maakte zoveel knopen dat het kinderkoor en de harmonie nog geen noot ten gehore hadden gebracht of hunne makesteiten waren al weer op het Haringvliet. Handig zo’n mijnenveger. Hoef je ook geen handjes te schudden. Alleen maar zwaaien, o nee, wuiven, met de blik op oneindig. Betalen wij als voetvolk daar al dat geld voor?

Leave a response »

Handhaving? Hoezo. Een gesprek.

Edzes : 19 juni 2013 14:01 : Bij ons op het dorp

Komt er een ligfiets langs je huis, zie je soms een mystery guest door de spijlen van je hekwerk gluren, hou dan in de weken erna je brievenbus angstvallig in de gaten want, o wee, straks heb je als burger weer iets helemaal fout gedaan en volgt het gemeentelijke handhavingstraject met last onder dwangsom. Je zal maar een betonnen adelaar op een voetstuk in de bodem van je voortuin vastgeklonken hebben zonder bouwvergunning. Dat wordt billenkoek.
Nieuwsmus heeft de handhaving eens van de andere kant onderzocht. Zoals mussen betaamt, wonend in het groen, omgeven door de firma’s kommer en kwel, zoals Nieuwsmus het agrarisch bedrijfsleven tegenswoordig pleegt te noemen, want wat die luitjes allemaal niet bedreigt aan schade ….., wordt het diertje nachtelijk bestookt door daverende knallen die erop gericht zijn om vogels te verjagen. Nu slaapt deze mus ’s nachts liever, zoals trouwens alle andere vogels. Dus waartoe dat geknal. Luiheid van de firma’s kommer en kwel? Onwetendheid bij die luitjes? In ieder geval zegt de APV dat het gebruik van knalapparatuur tussen 19.00 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends verboden is. Bij gemeentelijk schrijven werd dat nog eens bevestigd onder de toevoeging dat de gemeentelijke opsporingsambtenaren van Nieuwsmus’ ervaren overlast op de hoogte gebracht zouden worden.
Weken later, na aanhoudend geknal, nog eens telefonisch geïnformeerd bij de gemeentelijke afdeling handhaving: de dorpsdienders bleken niets bijzonders te hebben waargenomen, er was zelfs geïnformeerd bij niet nader te benoemen personen (misschien bij de firma’s kommer en kwel?), maar nee, diepe stilte ’s nachts. Bij de dienstdoende handhavingsambtenaar bestond geen enkele twijfel over het waarnemingsvermogen van de dorpsdienders. Maar vanwaar dan die knallen? Ambtenaar wist het ook niet. Nieuwsmus: kan er ’s nachts iemand bij ons komen luisteren? Wij zorgen voor koffie en broodjes. Ambtenaar; Nee, dat was niet mogelijk. Er wordt wel degelijk gehandhaafd. Hij beëindigde het gesprek met de hedendaagse mantra: “Nog een prettige dag verder”. En toen ging het bij Nieuwmus verkeerd: dat vind ik een wrange wens voor een gemeentebestuur dat zijn burgers zo in de steek laat. Toen kwam de aap uit de mouw en sprak de ambtenaar: “Mevrouw, er zijn geen middelen beschikbaar” Lees: geen geld). Nieuwsmus: Dus de gemeente doet niets?
Ambtenaar: “Nee!”

Zo gaat dat. Wel 12 miljoen euro voor het bodemloze gat van de glastuinbouw. Wel vier wethouders waarvan een met bijna fulltime en een met aanvullend wachtgeld. De burgemeester mag de centjes die hij bijklust als bestuurder van het Ruwaard van Putten ziekenhuis zelf houden. (Hee, waren daar ook geen grote financiële tekorten?) Maar fatsoenlijk handhaven op zaken die er voor de burgers echt toe doen? Ho, maar.

Leave a response »
« Volgende pagina 1, 2, 3 ... 9 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *