Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw geluid? In ieder geval vier brandnieuwe wethouders

De heersende Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) zijn bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen door de kiezers aan de kant gezet. De kiezers maakten een nieuwe vijf partijen coalitie mogelijk. VVD, CDA, PvA, D66 en Gemeentebelangen. Al kort na de verkiezingen werd de informateur Wim van Noord van de Partij Westvoorne voor het blok gezet. “We komen er met z’n vijven wel uit” was de mededeling en zo geschiedde.

Merkwaardigerwijs komen alle vier nieuwe wethouders van buiten de gemeente. Ze zijn dus onbesmet met de besluiten die de laatste vier jaar in Westvoorne zijn gevallen. Besluiten van dien aard dat de Mus bij tijd en wijle de wenkbrauwen hoog optrok. Liggen er in Westvoorne lijken in de kast die moeten worden opgeruimd? Het zou de Mus niet verbazen. Meermalen schreef ik al over de vriendjespolitiek van PW en IBW en de schandelijke wijze waarop uitvoering werd gegeven aan de regeling Ruimte voor Ruimte: i.p.v. kassen villa’s kakelbont. Er is met geld gesmeten. En hoewel Westvoorne een rijke gemeente was heeft de provincie Zuid-Holland als financiële toezichthouder voor de tweede keer op rij code oranje afgegeven.
De Mus kan zich voorstellen dat de heer B. van der Meij heeft bedankt voor het raadslidmaatschap. Je zal in de komende jaren maar geconfronteerd worden met de bestuurlijke bokkensprongen die hij heeft gemaakt.

Een van de gevaarlijkste kan de gemeente en zijn inwoners nog lelijk opbreken, te weten het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne. Zowel Westvoorne als Brielle vallen na eigen verzoek aan het ministerie van Economische Zaken onder de Crisis- en Herstelwet, destijds in leven geroepen om grote infra-structurele projecten te kunnen uitvoeren zonder gehinderd te worden door bezwaren van gemeenten en andere belanghebbenden. In het kader daarvan mogen sommige gemeenten, waaronder Westvoorne, een nieuw bestemmingsplan opstellen volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Die nieuwe Omgevingswet is er – na veel bezwaren uit het veld – nog lang niet door en wordt op zijn vroegst pas in 2021 verwacht. Niettemin gingen BenW van Westvoorne rustig door op de ingeslagen weg die met name het college ruime bevoegdheden geeft om plannen die eigenlijk in strijd zijn met het bestemmingsplan toch passend te verklaren in het plan.
Hoe dat kan? Niemand die het goed kan uitleggen. Maar het zal ongetwijfeld de rechtsongelijkheid onder de inwoners van de gemeente doen toenemen. Wie een plannetje heeft en genoeg geld om allerlei onderzoeken te laten doen om BenW tevreden te stellen en te laten besluiten dat het na veel wikken en wegen toch past, mag bouwen. Of zoiets. Lust u nog peultjes?

Naar verwachting komt het nieuwe ontwerp-bestemmingplan half juni van dit jaar te visie. Het valt te hopen dat de nieuwe gemeenteraad daar een stokje voor gaat steken. Want wat krijgen we dan? Een bestemmingsplan dat niet aan de voorschriften van de rijksoverheid voldoet om de dood eenvoudige reden dat de oude Wet op de ruimtelijke ordening dan nog van kracht is en niemand weet hoe de nieuwe omgevingswet er uit gaat zien. Ja, de plannen geven veel ruimte aan uitvoerende ambtelijke met in hun verlengde de colleges van benw. Tegen die schimmigheid is in het land veel verzet gerezen.
De Mus is benieuwd wat de Raad van State daarvan gaat vinden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *