Model megastal als sporthal, of hoe het vlekje Tinte zijn onschuld verloor

Zou het vlekje Tinte als onderdeel van de gemeente Westvoorne nu toch echt een eigen sporthal krijgen? De vergunning is al verleend en is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente heeft even getobd met het uiterlijk van het gevaarte en de oplossing gevonden in een stalmodel voor sportvee en denkt daarmee te kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor het buitengebied van de gemeente. De kolos 9.40 m. hoog, krijgt een flauw puntdak waarmee voldaan wordt aan de bescheiden eis van het PvdA raadslid Regina Roggeveen. Een sinds kort in Tinte wonend Brielse ambtenaar en bestuurslid van de stichting Tintestein of verenigingsgebouw verklaart tijdens een bewonersbijeenkomst dat het gebouw moet voldoen aan de laatste eisen van de wet- en regelgeving zodat geen spoortje geluid van de muzikale sportbeoefening naar buiten zal doordringen. Mevrouw woont tegenover de Odiaan aan de Kade en hoort daar ook al niets. Terwijl de Mus toch anders ervaart als ze er langs komt. Maar hoe is dat bij sommigen? “Muziek moet je niet zozeer horen, maar voelen”. Dus kom maar op met die bassen, zumba , zumba.

Dan is er nog zo’n dingetje. Waarom worden de direct omwonenden pas geïnformeerd als de zaken kant en klaar op tafel liggen, of op banken? Zo verzamelden zich achter de oude school aan de Strypsedijk ineens een stuk of dertig jongeren uit de verre omgeving met getto-blaster, gerieflijke banken en vuurkorven, die tot diep in de nacht ontspannen aan het wheelen en dealen waren. Een probeerseltje van het Westvoornse gemeentebestuur dat de overlast in Rockanje door hangjongeren maar niet onder de knie krijgt?
Nu waren de bossages achter de school en het huidige verenigingsgebouw al sinds mensenheugenis een vrijplaats in de meest letterlijke zin van het woord. De Mus schat in dat de conceptie van menig Tintenaar achter de school heeft plaatsgevonden. Dat is niet erg, want het leverde ook weer nieuwe aanwas van het leerlingenaantal op. In die zin heeft de vergrijzing voor Tinte wel een heel sombere uitwerking gehad.

Wat te denken van de grootte van de stal, die wordt 27,5 m. lang. Daar kan straks indoorsport worden bedreven. Eerst was de bedoeling dat de sportzaal kleiner zou worden. Grijpt het gemeentebestuur de gelegenheid aan om een ander Rockanjes probleem op te lossen? Sporthal De Merel verdwijnt. Nu bij de nieuwe brede school een sporthal wordt gebouwd die kleiner is dan De Merel, verdwijnt daar de mogelijkheid voor indoorsport. Maar die kan dan wel in die barak in Tinte, zo zal het gemeentebestuur redeneren.
Als de hockeymeisjes nou maar niet met een cadeautje thuiskomen van die gretige loungers achter Tintestein. Want die twee kastanjebomen blijven staan en de bosjes ook.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *