Natuurmonumenten en asfalt

De volledige naam van “Natuurmonumenten” was vroeger: “de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten” , opgericht ter bescherming van de natuur die al aan het begin van deze eeuw door de klauwen van grijpgrage overheden werd bedreigd. Het lijkt er op dat het huidige Natuurmonumenten er voornamelijk op uit is om geld te verzamelen. Waarvoor? “Om de natuur te behouden”, zegt de club nu. Om de managers van Natuurmonumenten aan het werk te houden” meent de Mus te kunnen concluderen.
Enige jaren geleden ontving Natuurmonumenten een godsvermogen aan Europees subsidiegeld om Voorne’s Duin te redden. Een aannemer ging aan het werk met kettingzagen en bulldozers met als resultaat het afgraven van de kostbare kruidlaag en het uitroeien van de grootste populatie in Europa van de nauwe korfslak met als blijvend gevolg dat het vermaarde Voorne’s Duin thans in een deplorabele situatie verkeert. De landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden doen hun uiterste best om die deplorabele staat te vervolmaken. Denkt u aan de kolencentrales, de vergunningen daarvoor, de strandhuisjes, carbidschieten, trekkertrek wedstrijden voor 4-wheel aangedreven SUV’s etc. etc. Dit alles met instemming van Natuurmonumenten, die met een stapel servituten in de la toezicht moet houden op het herstel en het voortbestaan van een Natura 2000 gebied.
“Natuurmonumenten maakt zich sterk voor het toegankelijk maken van natuurgebieden voor iedereen…”, schrijft de organisatie aan de gemeente Westvoorne in een brief van 28 september 2017. Dat blijkt maar weer uit het bovenstaande.

De natuur mag niet meer bestaan om zichzelf. Nee, de natuur moet kapitaal opleveren voor het bedrijfsleven en genot voor de misbruikers te paard, te racefiets, te mountainbike en met de SUV. Lijdt de natuur daaronder? Natuurlijk!. Natuur gedijdt bij rust, natuur gedijdt in zichzelf en mensen kunnen er met respect te voet door heen gaan over de gras- en zandpaden slingerend door Voorne’s Duin. Ooit heeft Natuurmonumenten de gemeente Westvoorne toestemming gegeven voor een schelpenpad door het gemeenteduin. Vooruitlopend op de boulevard heeft de gemeente in strijd met alle regels dat schelpenpad alvast geasfalteerd. In de genoemde brief sputtert Natuurmonumenten een beetje tegen, maar zegt in juridische zin geen gronden te zien om het asfaltpad te laten verwijderen.

Vanwaar toch die coulance? De gemeente Westvoorne wil het onderhoud van het gemeenteduin overdragen aan Natuurmonumenten. Daaraan hangt een zak met geld: jaarlijks zo’n € 60.000. Zo ziet de geachte lezer maar weer: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *