Requiem voor de groene knolorchis

Waarom schieten de exploitanten en bouwers van twee van de drie moderne kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakten altijd in de verdediging als ze aangesproken worden op hun onverantwoordelijk gedrag? De Mus leest het weer in een interview met Theo Bouma, bij RWE de baas van de kolen/biomassa centrales op de Maasvlakte (voormalig Essent) en Eemshaven (NRC, katern economie 19-10-2017). “De regering heeft het ons gevraagd” zo roept hij. En dat is ook zo. De nieuwe kolencentrales hebben we te danken aan Lourens-Jan Brinkhorst, voor D66 minister van Economische Zaken in het laatste kabinet Kok. Kereltje Pechthold heeft dus in het nieuwe kabinet wel wat goed te maken.
Vervolgens wordt de tweede verdedigingslinie betrokken. “Nederland moet niet afhankelijk worden van Rusland, zijn energie niet meer importeren en elektriciteit uit gascentrales is te duur voor de industrie”.
Nou, zo is het niet helemaal. Tijdens de besluitvorming stond Nederland op voortreffelijke voet met Poetin. De gasrotonde voor Europa moest in Nederland komen en Russisch gas moest vanuit ons land worden verdeeld. Bovendien zou Nederland met de kolencentrales ook exporteur van elektriciteit worden. Ziehier de spin-off van het toenmalig denken in “mainports”. Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een achterhaald denkpatroon. Een blik op de kaart leert dat met name de haven van Rotterdam excentrisch gelegen is ten opzichte van de grote bevolkingsconcentraties in Europa die nu eenmaal nodig zijn voor economische groei.

Bouma vergoeilijkt de vervuiling met CO2 van ons milieu door te stellen dat binnen afzienbare tijd de centrales voor een deel gaan draaien op biomassa, waarvoor van rijkswege subsidie wordt gegeven. Volgens Bouma zou het stoken met biomassa CO2-neutraal zijn. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Op de houtplantages van de zuidelijke staten in de VS halen de bomen inderdaad CO2 uit de lucht, maar het oogsten, het vervoer en het verbranden van de houtsnippers brengen de CO2 met een kop er op weer terug in het milieu. Met andere woorden: in de VS wordt het een beetje schoner en in Groningen en Zuid-Holland weer vuiler. Waaruit maar weer eens blijkt dat het Nederlands milieubeleid voornamelijk neerkomt op dweilen met de kraan open.
Bouma RWE/Essent is ook verantwoordelijk voor het niet nakomen van de belofte om met een proefinstallatie 10 % van de uitgestoten CO2 af te vangen
en op te bergen in een leeg gasveld op de Noordzee. Die installatie schijnt in de mottenballen te staan omdat de overheid niet met subsidie over de brug wil komen. Waarmee opnieuw is aangetoond dat het RWE/Essent niet zozeer gaat om het milieu, maar om de centen. Vandaar dat men destijds zo gretig voldeed om kolencentrales op te richten, hoewel de maatschappelijke tegenstand groot was.

Kom er nu eens om. Behoudens Greenpeace zijn er geen natuur- en milieuorganisatie meer in Nederland die het voor het klimaat opnemen. Oud-minister Winsemius verwijt het a.s. zondag in de radiorubriek Vroege Vogels organisaties als Milieudefensie en Natuurmonumenten dat zij teveel polderen. In plaats van creatief verzet tegen het haperende milieubeleid wordt er binnenskamers gepraat, gepraat, gepraat……gepraat. Hoe heette dat vroeger? De heren deden een plas en lieten de zaken zoals het was.

halen

Waarom schieten de exploitanten en bouwers van twee van de drie moderne kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakten altijd in de verdediging als ze aangesproken worden op hun onverantwoordelijk gedrag? De Mus leest het weer in een interview met Theo Bouma, bij RWE de baas van de kolen/biomassa centrales op de Maasvlakte (voormalig Essent) en Eemshaven (NRC, katern economie 19-10-2017). “De regering heeft het ons gevraagd” zo roept hij. En dat is ook zo. De nieuwe kolencentrales hebben we te danken aan Lourens-Jan Brinkhorst, voor D66 minister van Economische Zaken in het laatste kabinet Kok. Kereltje Pechthold heeft dus in het nieuwe kabinet wel wat goed te maken.
Vervolgens wordt de tweede verdedigingslinie betrokken. “Nederland moet niet afhankelijk worden van Rusland, zijn energie niet meer importeren en elektriciteit uit gascentrales is te duur voor de industrie”.
Nou, zo is het niet helemaal. Tijdens de besluitvorming stond Nederland op voortreffelijke voet met Poetin. De gasrotonde voor Europa moest in Nederland komen en Russisch gas moest vanuit ons land worden verdeeld. Bovendien zou Nederland met de kolencentrales ook exporteur van elektriciteit worden. Ziehier de spin-off van het toenmalig denken in “mainports”. Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een achterhaald denkpatroon. Een blik op de kaart leert dat met name de haven van Rotterdam excentrisch gelegen is ten opzichte van de grote bevolkingsconcentraties in Europa die nu eenmaal nodig zijn voor economische groei.

Bouma vergoeilijkt de vervuiling met CO2 van ons milieu door te stellen dat binnen afzienbare tijd de centrales voor een deel gaan draaien op biomassa, waarvoor van rijkswege subsidie wordt gegeven. Volgens Bouma zou het stoken met biomassa CO2-neutraal zijn. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Op de houtplantages van de zuidelijke staten in de VS wordt door de bomen inderdaad CO2 uit de lucht opgenomen, maar het oogsten, het vervoer en het verbranden van de houtsnippers brengen de CO2 met een kop er op weer terug in het milieu. Met andere woorden: in de VS wordt het een beetje schoner en in Groningen en Zuid-Holland weer vuiler. Waaruit maar weer eens blijkt dat het Nederlands milieubeleid voornamelijk neerkomt op dweilen met de kraan open.
Bouma RWE/Essent is ook verantwoordelijk voor het niet nakomen van de belofte om met een proefinstallatie 10 % van de uitgestoten CO2 af te vangen
en op te bergen in een leeg gasveld op de Noordzee. Die installatie schijnt in de mottenballen te staan omdat de overheid niet met subsidie over de brug wil komen. Waarmee weer is aangetoond dat het RWE/Essent niet zozeer gaat om het milieu, maar om de centen. Vandaar dat men destijds zo gretig voldeed om kolencentrales op te richten, hoeweel de maatschappelijke tegenstand groot was.
Kom er nu eens om. Behoudens Greenpeace zijn er geen natuur- en milieuorganisatie meer in Nederland die het voor het klimaat opnemen. Oud-minister Winsemius verwijt die organisaties dat zij teveel polderen. In plaats van creatief verzet tegen het haperende milieubeleid wordt er binnenskamers gepraat, gepraat, gepraat……gepraat. Hoe heette dat vroeger? De heren deden een plas en lieten de zaken zoals het was.

Waarom schieten de exploitanten en bouwers van twee van de drie moderne kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakten altijd in de verdediging als ze aangesproken worden op hun onverantwoordelijk gedrag? De Mus leest het weer in een interview met Theo Bouma, bij RWE de baas van de kolen/biomassa centrales op de Maasvlakte (voormalig Essent) en Eemshaven (NRC, katern economie 19-10-2017). “De regering heeft het ons gevraagd” zo roept hij. En dat is ook zo. De nieuwe kolencentrales hebben we te danken aan Lourens-Jan Brinkhorst, voor D66 minister van Economische Zaken in het laatste kabinet Kok. Kereltje Pechthold heeft dus in het nieuwe kabinet wel wat goed te maken.
Vervolgens wordt de tweede verdedigingslinie betrokken. “Nederland moet niet afhankelijk worden van Rusland, zijn energie niet meer importeren en elektriciteit uit gascentrales is te duur voor de industrie”.
Nou, zo is het niet helemaal. Tijdens de besluitvorming stond Nederland op voortreffelijke voet met Poetin. De gasrotonde voor Europa moest in Nederland komen en Russisch gas moest vanuit ons land worden verdeeld. Bovendien zou Nederland met de kolencentrales ook exporteur van elektriciteit worden. Ziehier de spin-off van het toenmalig denken in “mainports”. Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een achterhaald denkpatroon. Een blik op de kaart leert dat met name de haven van Rotterdam excentrisch gelegen is ten opzichte van de grote bevolkingsconcentraties in Europa die nu eenmaal nodig zijn voor economische groei.

Bouma vergoeilijkt de vervuiling met CO2 van ons milieu door te stellen dat binnen afzienbare tijd de centrales voor een deel gaan draaien op biomassa, waarvoor van rijkswege subsidie wordt gegeven. Volgens Bouma zou het stoken met biomassa CO2-neutraal zijn. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Op de houtplantages van de zuidelijke staten in de VS wordt door de bomen inderdaad CO2 uit de lucht opgenomen, maar het oogsten, het vervoer en het verbranden van de houtsnippers brengen de CO2 met een kop er op weer terug in het milieu. Met andere woorden: in de VS wordt het een beetje schoner en in Groningen en Zuid-Holland weer vuiler. Waaruit maar weer eens blijkt dat het Nederlands milieubeleid voornamelijk neerkomt op dweilen met de kraan open.
Bouma RWE/Essent is ook verantwoordelijk voor het niet nakomen van de belofte om met een proefinstallatie 10 % van de uitgestoten CO2 af te vangen
en op te bergen in een leeg gasveld op de Noordzee. Die installatie schijnt in de mottenballen te staan omdat de overheid niet met subsidie over de brug wil komen. Waarmee weer is aangetoond dat het RWE/Essent niet zozeer gaat om het milieu, maar om de centen. Vandaar dat men destijds zo gretig voldeed om kolencentrales op te richten, hoeweel de maatschappelijke tegenstand groot was.
Kom er nu eens om. Behoudens Greenpeace zijn er geen natuur- en milieuorganisatie meer in Nederland die het voor het klimaat opnemen. Oud-minister Winsemius verwijt die organisaties dat zij teveel polderen. In plaats van creatief verzet tegen het haperende milieubeleid wordt er binnenskamers gepraat, gepraat, gepraat……gepraat. Hoe heette dat vroeger? De heren deden een plas en lieten de zaken zoals het was.

Waarom schieten de exploitanten en bouwers van twee van de drie moderne kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakten altijd in de verdediging als ze aangesproken worden op hun onverantwoordelijk gedrag? De Mus leest het weer in een interview met Theo Bouma, bij RWE de baas van de kolen/biomassa centrales op de Maasvlakte (voormalig Essent) en Eemshaven (NRC, katern economie 19-10-2017). “De regering heeft het ons gevraagd” zo roept hij. En dat is ook zo. De nieuwe kolencentrales hebben we te danken aan Lourens-Jan Brinkhorst, voor D66 minister van Economische Zaken in het laatste kabinet Kok. Kereltje Pechthold heeft dus in het nieuwe kabinet wel wat goed te maken.
Vervolgens wordt de tweede verdedigingslinie betrokken. “Nederland moet niet afhankelijk worden van Rusland, zijn energie niet meer importeren en elektriciteit uit gascentrales is te duur voor de industrie”.
Nou, zo is het niet helemaal. Tijdens de besluitvorming stond Nederland op voortreffelijke voet met Poetin. De gasrotonde voor Europa moest in Nederland komen en Russisch gas moest vanuit ons land worden verdeeld. Bovendien zou Nederland met de kolencentrales ook exporteur van elektriciteit worden. Ziehier de spin-off van het toenmalig denken in “mainports”. Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een achterhaald denkpatroon. Een blik op de kaart leert dat met name de haven van Rotterdam excentrisch gelegen is ten opzichte van de grote bevolkingsconcentraties in Europa die nu eenmaal nodig zijn voor economische groei.

Bouma vergoeilijkt de vervuiling met CO2 van ons milieu door te stellen dat binnen afzienbare tijd de centrales voor een deel gaan draaien op biomassa, waarvoor van rijkswege subsidie wordt gegeven. Volgens Bouma zou het stoken met biomassa CO2-neutraal zijn. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Op de houtplantages van de zuidelijke staten in de VS wordt door de bomen inderdaad CO2 uit de lucht opgenomen, maar het oogsten, het vervoer en het verbranden van de houtsnippers brengen de CO2 met een kop er op weer terug in het milieu. Met andere woorden: in de VS wordt het een beetje schoner en in Groningen en Zuid-Holland weer vuiler. Waaruit maar weer eens blijkt dat het Nederlands milieubeleid voornamelijk neerkomt op dweilen met de kraan open.
Bouma RWE/Essent is ook verantwoordelijk voor het niet nakomen van de belofte om met een proefinstallatie 10 % van de uitgestoten CO2 af te vangen
en op te bergen in een leeg gasveld op de Noordzee. Die installatie schijnt in de mottenballen te staan omdat de overheid niet met subsidie over de brug wil komen. Waarmee weer is aangetoond dat het RWE/Essent niet zozeer gaat om het milieu, maar om de centen. Vandaar dat men destijds zo gretig voldeed om kolencentrales op te richten, hoeweel de maatschappelijke tegenstand groot was.
Kom er nu eens om. Behoudens Greenpeace zijn er geen natuur- en milieuorganisatie meer in Nederland die het voor het klimaat opnemen. Oud-minister Winsemius verwijt die organisaties dat zij teveel polderen. In plaats van creatief verzet tegen het haperende milieubeleid wordt er binnenskamers gepraat, gepraat, gepraat……gepraat. Hoe heette dat vroeger? De heren deden een plas en lieten de zaken zoals het was.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *