Waar moet het heen met de traditie carbidschieten

Blijkbaar is de traditie van het carbidschieten met Oudejaar minder diep geworteld in de Rockanjese gemeenschap dan men ons op het Westvoornse gemeentehuis wil doen geloven. Het stuitte al op breed verzet toen het plotsklaps in het stiltegebied Voorne’s Duin opdook. Maar ja, het paste nu eenmaal in het evenementenbeleid van Westvoorne, waar zelfs het straattekenen voor kinderen een evenement wordt genoemd. Dus moest een andere locatie worden gezocht nu dit luidruchtige gebeuren in een stiltegebied niet houdbaar bleek. En nu blijkt ook het platteland van Rockanje niets te voelen bij de “diep gewortelde traditie”.

De gemeente bleek het oog te hebben laten vallen op twee stukken akkerland aan de Hortweg en de Pancrasgorsedijk in Rockanje. Lekker boers, dat moest lukken. Maar nee, de gemeente verzuimde eerst even poolshoogte te nemen bij de eigenaren en/of gebruikers van de grond en gooide beide locaties rauwelings in de groep. Bewoners van het poldergebied binnen een straal van 800 meter rond de verkozen plekken werden uitgenodigd door de gemeente om deze twee locaties te komen vieren, want ja, die heerlijke traditie. Helaas, de omwonenden bleken niet enthousiast en kregen per brief van 8 augustus te horen dat de gemeente op zoek ging naar andere plekken. Of zoals de gemeente het in een merkwaardig zinnetje in de brief neerlegt: “Door de organisatie van het evenement ( een van gemeentewege gefinancierde stichting Mus) is in overleg met de eigenaar van de percelen besloten af te zien van beide genoemde locaties als locatie voor het evenement carbidschieten (…)”. Een logische gevolgtrekking, want wie wil er nu een evenement op zijn wintergraan.

Zou het niet beter zijn om als gemeente eens een diepgaand onderzoek in te stellen of er wel een traditie carbidschieten in Rockanje bestaat, anders dan bij een paar mannen van middelbare leeftijd waaronder kennelijk onze burgemeester. Wellicht kan ook eens gekeken worden naar de definitie van het woord “traditie” zoals gehanteerd door bij voorbeeld Van Dale. Want naar nu blijkt kun je ze op het gemeentehuis van alles wijs maken, mits het natuurlijk in het beleid past.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *