Paradijs

Het paradijs van mijn jonge jaren wordt verkocht. De grote uitverkoop van de gemeente Westvoorne raakt nu ook Duinrand 18. Het gaat van de hand voor € 296.000. Eigenlijk bestond het paradijs al niet meer toen aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw de oude boerenbehuizing met houten zomerhuisjes werd vervangen door een bungalow. Sindsdien heb ik de plek niet meer bezocht en geprobeerd de droom te behouden.

Als jonge moeder woonde ik met twee kindertjes in een zomerhuisje. Niet dat het in de winter mocht, maar ook toen al stelde het handhavingsbeleid van de toenmalige gemeente Rockanje niets voor. Want als er in de winter gecontroleerd zou worden op nachtelijke slaappartijen kwam er een mannetje tegen een kleine vergoeding waarschuwen en verkaste ik met mijn meisjes in de nachtelijke uren naar bedden in het woonhuis. Om, zodra de kust weer veilig was, terug te verhuizen naar het zomerhuisje met het potkacheltje en zijn roodgloeiende buikje. De kindertjes speelden in het zand, ik schreef, of redde mijn kat uit de strikken van de jachtopziener. Ik beken: het dier vrat zeldzame vogeltjes en vooral kleine konijntjes. Mea culpa, mea maxima culpa. En bijna dagelijks trok ik de kinderwagen over de paden door het toen nog mulle zand van Voorne’s Duin. Brede water, bij de Zwarte Hoogte door het buitenduin naar het strand. De bunkers uit de Tweede Wereldoorlog lagen nog aan de voet het duin, nu in zee verdwenen. Na berichten in de Nieuwe Brielsche Courant over een enge man in het duin nam ik onder het matrasje van de kinderwagen het broodmes mee. De enge man heb ik nooit ontmoet. ’s Nachts luisterde ik naar het heien van de palen voor de Haringvlietkering.
Omdat ik al een beetje op de duinheks begon te lijken op vrijdagmiddag naar de kapper in Rockanje. Vrijdagsavonds kwam pappa thuis als hij in het weekend niet hoefde te werken en dan wil je er toch een beetje uitzien.

Ik raakte thuis in Rockanje en wel zo hecht dat ik bij afwezigheid van mijn gastheer en gastvrouw de kippen voerde, de eieren raapte en de geiten molk. Een was een kreng die altijd probeerde het emmertje melk om te trappen als zij uitgemolken was. De kinderen blij als moeders niet tierend uit het geitenhok kwam. “Voorbij, o en voor goed voorbij”, naar de dichter Bloem. U weet wel die van de strofen : “Altijd november, altijd regen / Altijd dit lege hart, altijd”.

Het sprookje is uit. Het paradijs is een definitieve woonlocatie geworden. De erfpacht kon worden afgekocht, omdat, zo staat in het collegebesluit, de gemeente toch niets met de grond kan. En met de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht: dan maar te gelden gemaakt. Dat dit zo maar kan begrijpt de Mus niet. Ooit heeft de gemeente de grond geschonken gekregen van de socialistische familie Lycklema à Nyenholt op voorwaarde dat de grond altijd publiek eigendom zou blijven en alleen maar in erfpacht mocht worden uitgegeven. Ach, het historisch besef van het gemeentebestuur mag heden ten dage rudimentair genoemd worden. Vandaar natuurlijk dat in Westvoorne het carbidschieten tot gemeentelijk erfgoed wordt verheven.

One Response to Paradijs

  1. Joke Nijman says:

    Beste Nieuwsmus,
    Ik voel uw melancholie. Wat vroeger gekoesterd werd moet met dit college helaas voor de poorten van de hel bevochten worden. Dit college heeft een vreselijk tekort aan geld en sjoemelt allerlei inkomentjes bij elkaar. Het Snippergroen aan de singels van Rockanje is daar ook een zielig voorbeeld van. Alhoewel ik persoonlijk denk dat als de grond geheel gratis was weggegeven dit uiteindelijk goedkopere was geweest. De kosten van ambtenaren en bureaus dansen de pan uit. Ik heb mij eens verdiept in Duinrand 18 Rockanje. Het is niet moeilijk te achterhalen dat op Duinrand 18 servituten rusten. Iedere lullo kan dat achterhalen. Ik ben verbaasd dat onze geachte wethouder dat niet kan. Maar zoals een goede vriend onlangs tegen mij zei: dit college is gekozen, we zullen het ermee moeten doen tot de volgende verkiezingen….”.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *