Gesjoemel in Westvoorne

Het Westvoornse CDA-raadslid Vriend vroeg in een commissievergadering waarom op de gemeentelijke site al gedurende anderhalve maand de openbare collegebesluiten niet werden gepubliceerd. Nieuwsmus heeft daar wel een antwoord op. Sommige openbare collegebesluiten houdt het college van benw liever voor zichzelf. Waarom? Omdat in de besluiten dingen staan die het college niet gaarne naar buiten brengt. Er worden voorstellen aangenomen die je van nette, betrouwbare bestuurders niet verwacht. Het is, zeg maar, een vorm van creatief boekhouden maar dan met de wet- en regelgeving. Bij tijd en wijle vallen de Mus de klompen uit door de onbeschaamdheid waarmee plannen worden doorgedreven die met de bestaande wet- en regelgeving in de hand helemaal niet kunnen.

In een van mijn stukjes getiteld “BenW Van Westvoorne gaan van kiet” verhaalde ik in januari over de twee en misschien wel vijf recreatiewoningen aan de Vogelenzangweg in Tinte. Dat moet het college in het verkeerde keelgat zijn geschoten, want prompt verdween de gehele besluitenlijst d.d. 27-12-2016 met het onderwerp “Principeverzoek De Tinteling” van de gemeentelijke site. Hij staat er nu weer op, maar zonder het genoemde item. De medewerking aan het bouwen van recreatiewoningen in Strypse Wetering is tegen het provinciale beleid dat verstening van het buitengebied van Westvoorne wil voorkomen. De Mus werd voor leugenaar gezet, maar door lange ervaring in de journalistiekwijs geworden printte de Mus het collegestuk. Aan wie het wil kan ik het toesturen.
Nog zo’n vreemd zaakje waarin benw handelen in strijd met het provinciale beleid en tegen de zin van de LTO. Dat is de voorgenomen caravanstalling aan de Konneweg in het glastuinbouwintensiveringsgebied in Tinte. Benw gaan dus wel de teelt van heel vreemd gewas mogelijk maken. In de vergunningaanvraag voor een “daglichtkas” wordt uiteraard niet gerept van de caravans. In de besluitenlijst van 18-10-2016 kunt u het hele opzetje lezen hoe de provincie wordt misleid. Eerst werd vergunning verleend voor een instructiekas met 69 parkeerplaatsen. In januari kwam de bijna 3 ha. “daglichtkas” in de gemeentelijke aankondiging. Kassen horen in het gebied, daarvoor kan de WABOvergunning niet worden geweigerd. Wat er echt gebeurt wordt natuurlijk niet aan de grote klok gehangen.

Waar kan de Mus het nog meer over hebben. Nog eentje dan? Bij het plan om een gedeelte van Voorne’s Duin onder beschermd stads en dorpsgezicht te plaatsen ontstond grote opschudding onder de huiseigenaren in het aangewezen gebied. De wethouder voerde gesprekken met een aantal eigenaren en meldde in de gemeenteraad dat de gesprekken prettig verlopen waren en dat de betrokkenen akkoord waren. Daar klonk het woord “leugen” van de publieke tribune. Het publieke tumult leidde tot afstemming van het voorstel door de raad en tot een onderzoek naar de handelwijze van de wethouder Bollenboos van de Partij Westvoorne. In een collegebesluit van 17-1-2017 wordt de kwestie afgehandeld. Over het onderzoek naar de handelwijze van de wethouder wordt gemeld dat daarover een brief naar de raad zal worden gestuurd. De Mus, nieuwsgierig als het vogeltje is, liep even de lijst van ingekomen stukken voor de komende raadsvergadering na, geen brief. Misschien vertrouwelijk verstuurd. Mag het voetvolk niet weten of de wethouder heeft gejokt?

De Mus heeft alweer 520 woorden getikt en ik kan er nog wel 500 aan toevoegen met missers van het college. Wellicht een volgende keer

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *