Winkelpui

In het vlekje Tinte, groot 276 inwoners, tenzij de koude januarimaand anders heeft beslist en behorende tot de gemeente Westvoorne, wordt Deo Volente in de komende maanden een nieuwe winkel geopend. De aanvraag voor de nieuwe winkelpui stond al aangekondigd in een advertentieblaadje.
Hoezo winkelpui? Voor een winkel heb je toch een bedrijfspand nodig? Nou dat pand is er al. De oude “School met den Bijbel” die bij gebrek aan voldoende gereformeerde aanwas later de voor de hand liggende naam Tintestein kreeg maar nu toch leeg staat. Een aantal nostalgisch bevlogenen willen de oude school redden, maar daarvoor moet wel een andere oude openbare school, bijgenaamd De Odiaan, sneuvelen. Beide overigens beeldbepalende gebouwen.

Alle verenigingen uit het dorp worden verbannen naar het buitengebied. De verbouwing van Tintestein kost een paar centen dus er moet een min of meer sluitende exploitatie komen, een buurtwinkel in het buitengebied. Men rekent er op dat het storm gaat lopen. Waarop die aanname is gebaseerd wordt niet duidelijk. Een paar jaar geleden legde de laatste gesubsidieerde buurtwinkel in het centrum van Tinte het loodje toen de jaarlijkse subsidie wegviel.
Het lijkt erop dat de oprichting van de nieuwe buurtwinkel voornamelijk wordt ingegeven voor het verkrijgen van een subsidie ad € 1000 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor een “Kern met pit” met bijbehorende buurtwinkel. Maar deze nieuwe winkel gaat maar drie namiddagen in de week open en als er activiteiten in Tintestein zijn. Er zal de verenigingen dan ook op het hart gedrukt worden dat hun leden het gebouw niet mogen verlaten zonder een pak melk, een brood, een zakje uien en snoepjes. Een soort gedwongen winkelnering, zeg maar.
De drijvende kracht acht de ´buurtwinkel´ is het voormalige CDA raadslid Piet Beukelman, thans nog fractieassistent in de Westvoornse raad en uitbater van een groothandel in groente en fruit. Dus met de aanvoer van aardappels, groente en fruit zit het wel snor.

Waarom moet er in zijgevel van een beeldbepalend gebouw eigenlijk een winkelpui komen? Het is een inbreuk op de architectonische esthetiek en ook helemaal niet nodig. De oude school heeft een keurige ingang die iedere Tintenaar weet te vinden. Die tweede verminking kan het dorp dus bespaard blijven. De eerste was de vervanging van de helderrode ´tuile du nord´ dakpannen door poepbruine geglazuurde dakpannen, winkeldochters van een naar Hongarije verhuisd aannemertje, die er nog wat aan wilde verdienen. Heeft ook nog in de gemeenteraad gezeten van de Partij Westvoorne. Dus u bent weer op de hoogte.
Het gebouw verloor wel zijn status van gemeentelijk monument toen het zijn helderrode hoed verloor, het helderrood dat vanuit de hele polder zichtbaar was. Het verval van een dorp kan een lange voorgeschiedenis hebben, vooral door dromers die hun eigen belang nastreven.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *