Hartel terminal: een stinkerd naast het Oostvoornse Meer

“HES International: holding the bulk of the world”. Het begint in die tak van het zakenleven altijd met grootspraak en het eindigt met stank op Voorne en in het bijzonder in Oostvoorne. Een aantal jaren geleden heeft het Havenbedrijf Rotterdam de zwaaikom voor binnenschepen aan het einde van het Hartelkanaal gedempt. De gemeente Westvoorne keek argwanend toe. “Geen paniek”, schetterde het Havenbedrijf, “er komen eventueel kleine bedrijfjes die uit de oude havengebieden moeten wijken voor woningbouw of zo”. Nu komt er een grote opslagterminal voor olieproducten met een opslagcapaciteit van 1.3 miljoen m3 in tanks die 30 m. hoog kunnen zijn, vergelijkbaar met de bekende stinker ten noorden van de Hartelbrug, Paktank die overigens tot dezelfde holding behoort.

Het gaat niet alleen om opslag en overslag. Er vinden ook bewerkingen van olieproducten plaats, er worden blendings gemaakt, er wordt gebutaniseerd. Er is weinig zo explosief als petroleumgas. Dus de geruststellende opmerking van HES dat er geen kranen komen en geen stof, maar schone elektrisch aangedreven pompen, kan met een korreltje zout worden genomen. Van het ontgassen en schoonmaken van de scheepsruimten en de tanks, alsmede de overige werkzaamheden, kan straks de wijde omgeving meegenieten.
Bij Paktank is na renovatie van het bedrijf voor het laden en lossen van zeeschepen een zogeheten damp retoursysteem aangelegd, jaren nadat dit systeem in andere zeehavens gangbaar was. De binnenschepen doen het bij Paktank nog steeds zonder damp retoursysteem.
Maar er komt toch een MER zal de lezer zeggen. Ja, er komt een onderzoek naar de milieugevolgen voor mens, plant en dier. Toen tot dat soort milieuonderzoek werd besloten had de Nieuwsmus als actief politicus er hoge verwachtingen van die niet werden vervuld. Want ook bij MER procedures gaat de economie boven natuur en milieu. Kijk maar naar de kolencentrales. Natura 2000 gebied Voorne’s Duin? Groenknolorchissen zat en we gaan toch maatregelen nemen door af te plaggen?

Het gemeentebestuur van Westvoorne heeft al een smeeksdchrift gericht tot het gemeentebestuur van Rotterdam. “Dit is niet volgens de afspraken die zijn neergelegd in een overeenkomst die door Rotterdam en Westvoorne samen is ondertekend. Er zouden alleen schone bedrijven komen”. Maar ja, Rotterdam en het Havenbedrijf hebben overeenkomsten met Westvoorne al eerder gebruikt als wc-papier. Bovendien heeft het gemeentebestuur van Westvoorne zijn onderhandelingspositie sterk verzwakt door zich enige jaren geleden voor een bonus van € 800.000 te laten omkopen om zonder verder tegenspartelen akkoord te gaan met verlegging van de Veiligheidscontour over het zogenaamde recreatiegebied Oostvoornse Meer. Het veel geciteerde gezegde is toch in wijde omgeving bekend: “Wantrouw de Rotterdammers ook al komen zij met geschenken”, QED (wat te bewijzen is).

Overigens ontvouwt zich nu de idiotie van Westvoorne om geld te pompen in de ontwikkeling van het Oostvoornse Meer als recreatiegebied. Pas nog werd de waterspeeltuin aan de noordoever feestelijk geopend. Wat zullen de kindertjes daar genieten. Wat een armoe, wat een bekrompen denkraam.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *