GeoMec-4P in Vierpolders. Een bedrijf om trots op te zijn?

“De vluchtdeur op de 1ste etage dient voorzien te zijn van paniekbeslag”. Vraag in het aanvraagformulier: Kan het bedrijf een gevaar vormen voor de omgeving?” Antwoord: Ja. De afstand tot de dichtstbijzijnde burgerwoning is 26 meter. Op zo’n 70 m. afstand van dit huis ligt binnen het bedrijfsterrein een met dranghekken omgeven pompkelder met een bordje met de hoofdletter E en een omgekeerde 3, explosiegevaar. Om welk bedrijf gaat het? Om de heetwaterfabriek aan de Moersaatsenweg te Vierpolders, gemeente Brielle, opgericht ten behoeve van een over het paard getilde bedrijfstak: de glastuinbouw. Het bedrijf struikelt in de korte tijd van zijn bestaan van overlastgevend incident naar incident. Onlangs werd een nieuwe Wabo-vergunning aangevraagd voor onderdelen die de bedrijfsvoering moeten verbeteren. De aanvragers zijn enthousiast, de omgeving is inmiddels sceptisch. In de Brielse gemeenteraad stelt het PvdA-raadslid Yvonne de Groot kritische vragen. Die vragen worden haar niet in dank afgenomen door de zittende coalitie van VVD, CDA en D66. Ze zouden het bedrijf GeoMec-4P maar imagoschade kunnen berokkenen, volgens het raadslid Van der Linden.

Je zal als burger maar in Brielle wonen. Weet je tenminste zeker dat je alleen staat met je klachten over overlast van een industrieel bedrijf. Klagen bij de DCMR vindt het college van BenW maar onzin. “Als je last hebt van de muziek van je buurman ga je toch persoonlijk naar hem toe”. Deze buitengewoon pragmatische opstelling heeft er toe geleid dat de voorlichting en de klachtenafhandeling geschiedt door het glastuinderscollectief 4P.
Ook tijdens de laatste vergadering van de commissie Grondgebied op 20 september kwam de medebeheerder en omgevingsmanager Wim Dingemans aan het woord. Hij ontkende de tegenslagen niet maar alles gebeurde volgens de regels. Hij vond dat de ondernemers in een kwaad daglicht werden gesteld door alle geruchten en aannames die het goede imago van het project beschadigden. Ook nieuwsmus kreeg er indirect van langs: “de toon bevalt ons niet”.

Het raadslid Heijboer sprak van imagoschade voor heel Voorne-Putten en noemde GeoMec-4P het meest gecontroleerde bedrijf van Voorne. Op dat laatste valt wel wat af te dingen. Neem de veiligheid bij voorbeeld. Fatsoenlijke hekwerken om en binnen het terrein ontbreken tot op de dag van vandaag. Ja, het is waar, zoals de heer Dingemans uitnodigend opmerkte, de deur staat altijd open. Maar wie handhaaft er eigenlijk?
Er was Voorne-Putten een schoon bedrijf beloofd, bijna onzichtbaar zelfs, met natuurvriendelijke oevers zelfs. Daar staat nu een fakkelinstallatie te loeien als die in gebruik is. Yvonne de Groot noemt het milieu “het kind van de rekening” en verwijt het gemeentebestuur geen melding te hebben gemaakt van de bedrijfsmatige problemen uit angst voor imagoschade en noemt een leuk plekje langs de Strypse Wetering behoorlijk aangetast. Het vertrouwen van de omwonenden is geschaad.

Brielle is een middeleeuws stadje, het bestuur heeft eeuwen later nog een middeleeuwse mentaliteit. Bij moeilijke zaken: horen, zien en zwijgen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *