Heetwatervooziening in Vierpolders ligt nog steeds plat en moet worden aangepast

Het ministerie van Economische Zaken gaat de omgevingsvergunning van de heetwatervoorziening in Vierpolders aanpassen. Milieuneutraal noemt de minister dat. Er komt onder andere een balanstank, een waterbuffer silo en een fakkel. De waterbuffer silo ligt er al van meet af aan zonder vergunning en de inhoud wordt als hij vol is leeggepomt en met een tankauto afgevoerd naar het oppervlaktewater. Die activiteit was in de oude omgevingsvergunning niet voorzien en de overlast ervan ook niet. Datzelfde geldt voor de fakkelinstallatie die nu aan de Rijksstraatweg in Vierpolders wordt opgericht. Deskundigen zeggen dat affakkelen kan zonder geluid- en lichthinder. Maar omdat de heetwatervoorziening geen cent teveel mag kosten zal de wijde omgeving straks wel weer kunnen genieten van een dot lawaai en in de nachtelijke uren een flakkerende vlam boven het wijde polderland. We hebben op Voorne nu eenmaal moderne glastuinbouw en dat zullen we weten ook.

Enige jaren geleden maakte de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne bezwaar bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Brielle. De club vond dat de voorziening voor de glastuinbouw in het glastuinbouwgebied moest komen. Daar was en is nog ruimte zal. Maar hunne heren tuinders wilden goedkopere grond en kocht een stuk grond aan met de bestemming natuur en agrarisch medegebruik. De VVBV verloor in de procedure want zo betoogde de gemeente Brielle: Als de heetwaterinstallatie klaar is zul je er geen barst meer van zien en het terrein zou natuurvriendelijk worden ingericht. Moet u eens gaan kijken op de Rijksstraatweg of de Moersatenseweg in Vierpolders. Dan ziet men een smerig industrieterrein en vraagt men zich af of dat de kwaliteit van de tomaten, paprika’s en komkommers wel ten goede komt. En of de rozen geen bruine vlekjes krijgen, want o het klimaat in de kas, daar komt het zo op aan.
De tuinders deden het allemaal voor onze kinderen, zo lieten zij de Voornse bevolking weten. De direct omwonenden weten intussen beter. Nieuwsmus ontvangt signalen van mensen in de polder dat zij, sinds de heetwaterinstallatie in werking is, constant een bromtoon in hun huis horen. Hoe dat kan weet nog niemand.
Nieuwsmus kan niet anders doen dan mensen te adviseren de milieuautoriteiten op de hoogte te brengen. Ze moeten dus bij minister Kamp zijn. De ervaringen in Groningen leren echter dat minister “niet thuis”geeft. Ook bij de windmolens op Voorne-Putten grijpt de overheid niet in als het fout gaat.
Het milieu, waarin mens, plant en dier moeten overleven, prevaleert boven het individu. En de economie prevaleert weer boven het milieu. Zo is het ongeveer.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *