Heetwatervoorziening voor glastuinbouw Vierpolders functioneert niet. Retourleiding voor het afgekoelde water op grote diepte verstopt. De milieuautoriteiten knijpen een oogje dicht.

De heetwatervoorziening voor de glastuinbouw in Vierpolders is in werking in strijd met de afgegeven milieuvergunningen. Al van meet af aan heeft de installatie maar voor de helft gewerkt. De retourleiding voor het afgekoelde water is verstopt. Al maanden is men bezig om de prop die in de retourleiding is ontstaan weg te werken. Het afgekoelde water kan niet in de diepe ondergrond worden teruggepompt. Dit betekent dat het kringloopsysteem niet werkt zodat er, als deze situatie nog lang aanhoudt, verzakkingen in de diepere ondergrond kunnen ontstaan wat op den duur weer kan leiden tot Groningse toestanden: aardbevingen.

Aanvankelijk werd het retourwater opgevangen in waterbassins. Een verslaggever van NRC-Handelsblad, dat maanden geleden een juichend artikel publiceerde, informeerde tijdens de rondgang over het industrieterrein aan de Rijksstraatweg te Vierpolders, waarom dat smerige water werd bewaard. Glastuinder Grootscholten – een belangrijke drijfveer achter het heetwaterproject – wandelde er luchtig overheen zonder de werkelijke oorzaak, de verstopte retourleiding, te noemen. Hij had het over een aanloopprobleempje dat met de hulp van Rijkswaterstaat zou worden opgelost: de inhoud van de bassins zou ergens met vergunning worden geloosd. Prima geregeld allemaal dus. Maar niet heus. Het probleempje werd een probleem dat tot op de dag van vandaag voortduurt. In plaats van de hele installatie stil te leggen gaat men door met de heetwatervoorziening voor de tuinbouw. Om te voorkomen dat de bassins overlopen pendelt een plaatselijke loonwerker met een tankwagen heen en weer tussen de vuilwaterbassins en de Rotterdamse Maasvlakte om inderdaad met vergunning het smerige, bremzoute water te lozen in een havenbekken. Op het terrein aan de Rijksstraatweg in Vierpolders staat permanent een meetwagen van een waterschap.

Zicht op een oplossing dient zich nog niet aan. Men begint al te denken aan het boren van een nieuwe retourleiding.
Het is onbegrijpelijk dat de disfunctionerende installatie in werking mag blijven. De milieuregels worden immers constant overtreden. Met name de afvoer van retourwater in de nachtelijke uren geeft geluidsoverlast. Over een eventuele bodemdaling in de toekomst heeft men het maar liever niet. Of het Staatstoezicht op de Mijnen inmiddels van de problemen op hoogte is vermeld de historie niet. Afwachten dus maar?

2 Responses to Heetwatervoorziening voor glastuinbouw Vierpolders functioneert niet. Retourleiding voor het afgekoelde water op grote diepte verstopt. De milieuautoriteiten knijpen een oogje dicht.

  1. Boef says:

    Een saillant detail is ook, dat sinds deze waterwinning is aangevangen er in ons huis een vreemde goed hoorbare brom aanwezig is. Het onder hoge druk water transporteren, vanuit diepe aardlagen naar de oppervlakte gaat niet onopgemerkt voorbij in zulks dichtbevolkt post-poldergebied.

  2. Edzes says:

    Is dat bij uw buren ook en heeft u al een klacht ingediend bij de DCMR. Zo ja, wat was hun reactie.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *