Dom beleid van Partij Westvoorne

Nieuwe Oogst, het clubblad van de LTO, kopte vorige week op de voorpagina: “Groei melkveesector is er uit”. Het loslaten door de Europese Unie van het melkquotum, zozeer gewenst door melkveehoudend Nederland, heeft in de melkveehouderij veel verliezers opgeleverd. De melkprijs kelderde, meer boeren stoppen, minder boeren breiden uit en er wordt zelfs een vergoeding gegeven van 14 eurocent per kilo melk voor het beperken van de productie. Wat heeft dit te maken met het beleid van de Partij Westvoorne , zult u vragen. Wel de heer B. van der Meij, wethouder van de PW doet zijn stinkende best om in de Annapolder, binnen de 2 km zone rond Natura 2000 gebied Voorne´s Duin, een melkveehouderij te laten uitbreiden van 120 naar 480 melkkoeien. De fractievoorzitter van de PW heeft het al vaak onderstreept ´´wij voeren alleen maar oud beleid uit´´. En zo is het en dat is behoorlijk dom.

Kijk wat doe je als wethouder van een partij die natuur en landschap hoog in het vaandel zegt te hebben. Dan praat je eens met de betrokken melkveehouder. Je zegt je bent nu al jaren bezig met het plan maar je hebt de pech om te dicht bij een Natura 2000 gebied te wonen, een gebied dat zwaar getroffen wordt door de stikstofdepositie van het bedrijfsleven. Dat gebied kan de stikstof die jouw bedrijf gaat uitstoten er niet meer bij hebben. Het is waar, de gemeente heeft jarenlang geprobeerd je ter wille te zijn maar is teruggefloten door de Raad van State. Ook je nieuwe bouwaanvraag stuit weer op maatschappelijk verzet dat hout snijdt, want er is weer een nieuwe regeling bijgekomen voor de fosfaatuitstoot van je koeien en daar kun je niet aan voldoen. Je hebt nu vergunning voor het houden van 200 melkkoeien. Je zal de eerste boer niet zijn die daaruit een inkomen kan genereren. Doe het er mee of ga verhuizen naar een minder gevoelige locatie.

Dezelfde domme opstelling van de PW heeft er toe geleid dat een melkveehouder zonder vee in het zogenaamde natuurgebied Strypse Wetering ruim 660.000 euro´s kreeg voor het beëindigen van een niet bestaande melkveehouderij. Van der Meij roemt het natuurbeheer van de betrokken melkveehouder. Bewoners van de Lodderlandsedijk zien hem bij het invallen van de schemering dikwijls bezig om, gewapend met de rugspuit, de hem niet welgevallige natuur te bestrijden. Hoe het zo ooit moet komen tot het bloemrijke grasland, de ooit uit het verre Den Haag voorgeschreven vegetatie, wil de Mus maar niet duidelijk worden.

De PW roemt de door haar in het leven geroepen burgerparticipatie. Burgers mogen zeggen hoe ze het willen hebben. Dat klinkt mooier dan het is. Wat je ziet is dat de liefhebberijtjes van sommigen, waarvan de meeste burgers van Westvoorne geen weet hebben, ineens verheven worden tot algemeen belang. Zie de mislukte Koepel Zeeburg, zie het multiculte Oude Raadhuis, waar de gemeente kosten nog moeite spaart om het tot een succes te maken, zie de oprichting van een ´zogenaamde gymnastiekzaal´ voor de 276 meestens bejaarde inwoners van Tinte, zie het hondestrontpad naar natuurgebied Meertje de Waal, zie het namaak landhuis in de Drenkeling. Straks komen daar nog de ruiter/ en menpaden bij rond het Oostvoornse Meer, het Brede Water en de Pan, alle gelegen in het Natura 2000 gebied. Ach, een zandhagedisje meer of minder, wie maalt daarom als je door het duingebied kunt galopperen.

De PW wethouder Van der Mey liet in het Algemeen Dagblad weten slechts bezig te zijn met de gemeente Westvoorne een stapje vooruit te helpen. Het gaat inderdaad de laatste tijd snel met het bederf van natuur en landschap. Uitvoering van oud beleid, wat wil je.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *