Pluimstrijken over een visie

Het is in Westvoorne gebruikelijk geworden en wellicht niet alleen daar, om in contact met de overheid te beginnen met aap wat heb je mooie jongen. Daarna volgen wat puntjes van kritiek. Waarna de overheid, in dit geval Westvoorne, antwoordt “dat het goed is” dat een en ander zo goed in de smaak is gevallen en dat de opmerkingen van inzenders zullen leiden tot de verandering enige punten en komma’s in bij voorbeeld de Nota van beantwoording op de zienswijzen die door de geachte insprekers zijn ingediend op in dit geval de toekomstige inrichting van het landelijk gebied in Westvoorne.

De lezer heeft het inmiddels wel begrepen, het landelijk gebied, toch al op veel plaatsen verpestdoor notariswoningen in het groen, wordt één groot bedrijfsterrein voor de recreatieondernemers. Dit en het voornemen om van een deel van het duingebied “beschermd dorpsgezicht “ te maken heeft nogal kwaad bloed gezet bij de betrokken inwoners. Men wil het niet. Grappig genoeg, de achterban van het raadslid Sjoukes van Gemeentebelangen wil het ook niet. En waarschijnlijk hijzelf ook niet, want volgens Nieuwsmus gaat hij met zijn camping ook onder het scherpe regime van de staat vallen. Naar verluidt is de heer Sjoukes dinsdag a.s., als de voorstellen in de gemeenteraad worden behandeld, getroffen door een politieke ziekte waardoor hij verhinderd is de raadsvergadering bij te wonen. Slim hè. Hoeft hij niet te zeggen of hij voor of tegen is, want dan wordt de coalitiepartner Partij Westvoorne boos en kan hij bij zijn achterban volhouden dat hij toch echies tegen was.

Toch een raar zaakje die aanwijzing van een deel van het duingebied tot beschermd dorpsgebied. De bewoners zijn al onderworpen aan het strenge regime van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap en moeten zelfs het verplaatsen van het WC raampje op het scherp van de snede uitvechten en daar komt dan ook de staat der Nederlanden nog bij.
Mevrouw Van Blom, de moeder-overste van de Partij Westvoorne, blijkt van haar wethouder Van der Meij te hebben begrepen dat de “duinmieren” ??? het beschermde dorpsgezicht wel zagen zitten, in tegenstelling tot andere groepen protesterende burgers waarvan zij de namen vorderde.
Dat lijkt zij toch mis te hebben. De duinmieren hebben schriftelijk laten weten dat zij mordicus tegen een beschermd dorpsgezicht zijn. Stel je voor. Kunnen zij, in tegenstelling tot de rest van het buitengebied, geen hokje bijbouwen voor een bed and breakfast.

Waarom alleen het duingebied tussen de Duinlaan in Oostvoorne en het 2e Slag In Rockanje is aangewezen als beschermd dorpsgebied? Niewsmus hoorde zorgwekkende geruchten: Tussen de Haringvlietdam en het 1ste Slag komen de lodges voor de chic. Nee toch hè. Niet bij het Quackjeswater, een van de eerste gebieden dat door Jac.P. Thijsse is aangekocht voor Natuurmonumenten. O, vandaar die kameraadschappelijke toon van de huidige bestuurders van Natuurmonumenten over de Gebiedsvisie. Ze weten daar al meer, van die lodges bedoel ik.
Natuurmonumenten is wel tegen die steiger in zee. Nog een geluk bij een ongeluk.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *