Feather uit de Westvoornse gemeenteraad

Er gebeuren tijdens vergaderingen van die dingetjes waar je nooit over schrijft. Zo ook in de Westvoornse gemeenteraad. Neem nou die vederlichte meneer Sjoukes, voormalig Gemeentebelangen. Wat kan die man bazelen. Gooit hij er nog eens een moeilijk woord doorheen dat in zijn betoog kant noch wal raakt. Lijkt hij te zeggen dat hij het niet eens is met de Partij Westvoorne. Maakt hij in de commissievergadering een voorbehoud, om vervolgens in de raadsvergadering toch weer met de PW mee te gaan. Zeg toch eens gewoon “nee” tegen Emma van Blom en als meneer Sommeling, uit heimwee naar Gemeentebelangen, dat nou ook doet dan krijgen we niet zo’n beschermd dorpsgezicht of zo’n hoogdravende, economisch getinte omgevingsvisie.

En dan die mevrouw van de Partij van de Arbeid. Moet de wethouder van haar gaan uitzoeken of het afval uit de Nieuwe Waterweg gebruikt kan worden om het Oostvoornse Meer te verondiepen teneinde de waterkwaliteit te verbeteren. Het is waar, de Nieuwe Waterweg wordt verdiept om dieper stekende schepen verder in het havengebied te kunnen laten varen. Het Rotterdamse Havenbedrijf staat natuurlijk te applaudisseren bij zo’n schot voor open doel. Nieuwsmus gedenkt echter het oude spreekwoord: “Wantrouw de Rotterdammers, ook al komen ze met geschenken”.
Natuurlijk is door de afnemende bovenstroomse lozingen van chemisch afval de kwaliteit van de bovenste laag, de bagger, verbeterd. Het gaat hier echter om verdiepen van 14.5 naar 18 meter. Het kan niet anders of de rivierbodem is zwaar vervuild met zware metalen en PCB’s uit de tijd dat in de Rotterdamse haven met opgerolde overhemdsmouwen alles nog kon. Dan denkt Nieuwsmus o.a. nog aan een befaamd tankercleaningbedrijf dan met bootjes het bilgewater van schepen en scheepjes ophaalde. Vervolgens op de Nieuwe Waterweg heen en voer met de kleppen in de bodem van de vieze bootjes open en zo een gigantische vervuiling van de rivierbodem veroorzaakte. Het was wel goedkoop natuurlijk. Zoals mevrouw Roggeveen ook kennelijk ook een goedkope verondieping van het Oostvoornse Meer voorstaat. Maar of het verstandig is? Gedenk de inlaat van zogenaamd zout water uit de Mississippihaven om de waterkwaliteit van het meer te verbeteren. Resultaat: paalworm en blauwalg.

En als laatste nog even mevrouw Emma van Blom van de PW. Ze krijgt kennelijk een beetje genoeg van al die ongenode burgerparticipanten met zorgen over de plannetjes van de PW met hun leefomgeving. Haar wethouder moet nu de lijsten met namen aan haar openbaren van al diegenen die zich door een inspreker tijdens een commissievergadering laten vertegenwoordigen. Kijken of die mensen wel in het betreffende gebied wonen, want die hebben geen participatierechten natuurlijk. Of misschien zit er wel rapalje onder van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV).
Is mevrouw Van Blom bang dat de insprekers staan te liegen? Ach, zij liegt ook wel eens. Maar dat is kennelijk het prerogatief (Sjoukes, nieuw moeilijk woord) van de politicus.

One Response to Feather uit de Westvoornse gemeenteraad

  1. Joke Nijman-Compter says:

    Mevrouw van Blom wenste de namen van de personen die door de inspreker vertegenwoordigd waren. Acuut stonden mijn nekharen recht overeind. Wat moet een politieke partij met een dergelijke lijst. Laat het voldoende zijn dat de lijst lang was. Veronderstel dat de wethouder hieraan toegeeft omdat hij de consequenties niet overziet. Met deze namenlijst in de hand kunnen partijsympathisanten de adressen af om met intimidatie duidelijk te maken hoe men geacht wordt te denken in de toekomt. Vanuit de geschiedenis is te leren dat het overdragen van namenlijsten ABSOLUUT VERWERPELIJK is. Hier komt nog een moeilijk woord. REPRESSIE dient vermeden te worden.

    Joke Nijman-Compter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *