Een sprankje nieuw beleid in Westvoorne?

De publieke tribune bij de vergadering Grondgebied en Financiën zat gisteravond vol voor de bespreking van de nieuwe omgevingsvisie. De aanwezigen lieten zich wegsturen bij de behandeling en presentatie van het Glasbeleid. Dat was jammer want er deed zich een unicum voor. Zoals bekend worden/zijn verspreid liggende kassen gesaneerd en worden in plaats daarvan gebiedsvreemde woningen gebouwd in de open polders. Het middel is erger gebleken dan de kwaal. En het nog vast te stellen handboek voor de beeldkwaliteit van het buitengebied komt in feite als mosterd na de maaltijd. Dit is kennelijk ook doorgedrongen tot bestuurlijk Westvoorne want de 62 zogenaamde compensatiewoningen, die gebouwd moeten worden om de sanering voor de gemeente kostenneutraal te laten verlopen, komen er niet. De woningbouwlocatie Molenweg/Valweg wordt niet gerealiseerd. Wethouder Van der Meij vond het jammer dat nu € 400.000 op de Algemene Reserves moet worden afgeschreven. Eerder snibde mevrouw Emma van Blom bij kritiek op het gevoerde glassaneringsbeleid dat de coalitie Partij Westvoorne/Gemeentebelangen/IB gewoon bestaand beleid uitvoert. Daarin is nu kennelijk verandering in gekomen en dat scheelt toch weer mooi 62 villa’s kakelbont.
Nieuwsmus bekeek de vergadering via “De raad in beeld” en vond het hinderlijk dat bij de presentatie van Twijnstra en Gudde de sheets op het grote beeldscherm in de raadszaal niet voor de kijkers zicht baar was. Bepaald een minnetje.

Dat zelfde minnetje moet gegeven worden bij de behandeling van de omgevingsvisie. Vermeld moet worden dat commissievergadering Grondgebied bepaald onrustig verliep. Insprekers probeerden meerdere malen met wethouder Van der Meij in gesprek te komen. De voorzitter van de commissievergadering probeerde dat af te kappen. Maar de insprekers lieten zich daar niet door afschrikken. Helaas voor de kijkers konden zij geen kennis nemen van deze onverwachte burgerparticipatie. Het geluid van de insprekers werd weggedraaid. Je kon zien dat de insprekers behoorlijk op hun stuk stonden. Maar de kijkers mochten het fijne daarvan niet weten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *