Westvoorne maakt omgevingsvisie met een blinde vlek

Tegen de ontwikkeling van recreatiewoningen in de Annapolder, deel van het buitengebied van Westvoorne, is bij de omwonenden een breed verzet gerezen. Wethouder B.van de Meij schrok ervan en zocht met angstige blik steun bij zijn politieke moeder, mevrouw Emma van Blom, fractievoorzitter van de Partij Westvoorne. Na een korte schorsing stelde zij voor de Annapolder dan maar uit de omgevingsvisie te halen om die dan vervolgens met een blinde vlek toch vast te stellen. Zij vertrouwt er op dat haar partijgenoot/wethouder de bewoners van de Annapolder zoveel stroop om de mond zal smeren, dat zij uiteindelijk toch met wat kleine aanpassingen met de voorgenomen ontwikkelingen in de Annapolder akkoord zullen of moeten gaan.

“Nee”, zo sprak de wethouder, “er komen niet meer overnachtingsplekken bij. Maar als sommige recreatiebedrijven de kwaliteit van hun aanbod willen verbeteren dan valt er met de gemeente te praten”. Als dat inderdaad de opzet zou zijn dan betekent dat een verlies van recreatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Het moet in Westvoorne toch een villadorp worden, een beetje chic, dus en daar kunnen we het klootjesvolk uit Rotterdam-zuid en omstreken niet bij gebruiken.
Niet meer overnachtingsplekken in Westvoorne? Dan zat de wethouder toch een beetje te jokken al viel het de raadsleden niet op. Het Badhotel in Rockanje gaat toch uitbreiden, er komt toch ruimte voor meer verblijfsrecreatie volgens de hele nieuwe omgevingsvisie en wat te denken van de bed en breakfastmogelijkheden in leegkomende bedrijfsgebouwen ten plattelande. En dat zou dan juist in de Annapolder niet gebeuren en dat terwijl de heer Reijm na zijn besprekingen met de wethouder zelf gewaagd van 40 à 50 recreatiebungalows. Ach de wethouder zat een beetje te filosoferen: “eerst was sprake van een landgoed en toen van een paar recreatiewoningen, van de twintig ha. van Reijm zouden er twee bebouwd mogen worden als de rest dan natuur wordt”. Het plan voor een landgoed en de recreatiebungalows staan los van elkaar. Enige jaren geleden, nog ten tijde van het VVD-PW-D66-college, kwam een grondeigenaar met 3 ha. in de Annapolder met het plan voor een landgoed. Dat kon niet doorgaan omdat voor het stichten van een landgoed volgens een provinciale verordening sprake moet zijn van 5 ha. Daarop mogen dan een landhuis en nog vier villa’s verrijzen. Dus als meneer Reijm op zijn 20 ha, 4 landgoederen voorstelt dan komen er zo wie zo vier keer vijf woningen, dus twintig bij. En spreken we dan terplekke nog steeds van een open polder? Sprak de wethouder in de commissievergadering niet van een zo noodzakelijke landgoednota? Nodig niet alleen voor de Annapolder, maar ook voorde oude kleipolders waar ook weer landgoederen mogen komen. Kortom, wonen in Westvoorne zou een feest voor de elite moeten worden.
De wethouder sprak nog even over een agrarisch bedrijf in de Annapolder dat de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen. Had hij het over megastallen die op termijn aan de Quacksedijk moeten verrijzen? En waar een gemengd bedrijf van akkerbouw en veeteelt gaat veranderen in een grootschalige veehouderij waar de koeien niet buiten komen?

Nieuwsmus kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder met twee tongen spreekt. Om met een kennis van Nieuwsmus te spreken: “ Van der Meij kan zo goed lullen dat je er zelf in gaat geloven”.
In 2018 komt de rijksoverheid met de nieuwe omgevingswet die de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling geheel bij de gemeente legt. Bestemmingsplannen verdwijnen. De gemeenten moeten een omgevingsplan maken voor de gewenste ontwikkelingen. Welke invloed de inwoners van een gemeente kunnen uitoefenen op zo’n omgevingsplan is vooralsnog onduidelijk. “t Zou Nieuwmus niet verbazen als de wethouder tot 2018 in gesprek blijft over de blinde vlek die Annapolder heet teneinde in het nieuwe omgevingsplan toch met een ambitieus pretpark te komen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *