Vertoning van democratie

Kijkend naar de Westvoornse Raad in Beeld en zijn commissies krijg je toch een raar beeld van de Westvoornse opvatting van democratie. Opent de voorzitter van de commissie Grondgebied de vergadering met de volstrekt overbodige mededeling over de helft van de tweeling Heyndijk die achter de tafel zit met voor zich een bordje zonder partijnaam. Dat wist Westvoorne al, sterker de kwestie ging van mond tot mond. De andere Heyndijk van de VVD meldde namens de gehele oppositie niet meer te willen vergaderen alvorens in een extra raadsvergadering tekst en uitleg is gegeven over de ontstane situatie van de partijloosheid. Hij begrijpt het niet. Net als het Algemeen Dagblad dat een deskundige politicoloog laat uitspreken dat de inwoners van Westvoorne er niet wakker van zouden liggen. Zo’n uitspraak doet je dan meteen weer twijfelen aan de betrouwbaarheid van de deskundige. Sterker nog, het gonst in Westvoorne naar het echte waarom.

Kijk de fractievoorzitter van de Partij Westvoorne vindt het natuurlijk prachtig die van Gemeentebelangen Westvoorne losgeweekte nieuwe fractiegenoten plus wethouder die haar eigen wethouder dus weer kende uit Rozenburg. Ja, we blijven dorps. En ach, wat is er aan de hand? Twee plaatselijke partijen zonder enig politiek principe, met beide dezelfde graad van onbetrouwbaarheid, die naadloos samenvloeien in het contenteren van hen met de grootste mond. Het kost bakken met geld waar sommige individuen mee weglopen zonder dat het aan de gemeenschap ten goede komt. Want zegt u nu zelf, wat hebben we aan die stroom van villa’s Kakelbont die ons arm maken en sommige tuinders rijk en die ons landschap grondig verpesten. Of aan die gymzaal in Tinte waar maar 11 procent van de 276 meest bejaarde leden van de Tintse bevolking gebruik van zal maken. De overgrote meerderheid komt namelijk uit Hellevoetsluis. Hé, zijn de plaatselijke partijen daar nu al aan het zieltjes winnen?
“We doen alles volgens de regels”, beweert de fractie-voorzitter van de PW. En dat is ook zo. Zelfs de uittreding van de gehele fractie zonder naam mag van de Kieswet en van de Gemeentewet, nog een weeffoutje uit ons politiek bestel dat stamt uit de 19e eeuw. De Tweede Kamer schijnt aan verandering te gaan werken.

Het meest wonderlijke is de rol van de burgemeester. Hij vindt het wel kunnen, een fractie en een wethouder die roepen dat het bij Gemeentebelangen zo’n conservatief zooitje is en dat daarom fris en fruitig met het oog op de komende fusie met Hellevoetsluis de kiezers in Westvoorne vertrouwd gemaakt worden met Inwonersbelang Westvoorne. Want reken maar dat het GBW mordicus tegen samenvoeging blijft. En als je niet mee beweegt verlies je, je fluwelen kussentjes en je wethouderschapje. De burgemeester vindt het vooral belangrijk om de gemeente bestuurbaar te houden. “Het huidige college blijft gelukkig in stand”, meldt hij in de Heraut van Westvoorne. Zou hij zichzelf de legitimiteitsvraag wel eens stellen?
Nieuwsmus zou graag de lof der zotheid zingen. Liever heeft de sigaren rokende mus een levendige oppositie die al veel eerder uit commissie of raadsvergaderingen had moeten weglopen. Bijvoorbeeld toen onder geheimhouding de exorbitante beloning van € 660.000 werd uitgereikt aan de heer L.W. Noordermeer wegens prijsopdrijving. Helaas bleef het bij spartelen. En dan neemt de fractievoorzitter van de PW, straks de PV, een loopje met je.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *