Merkwaardig verwijt van Emma van Blom

De vergadering van de Westvoornse gemeenteraad van 15 maart j.l. over de schenking van € 661.309 aan de voormalige melkveehouder L.W. Noordermeer van ver Verlengde Lodderlandsdijk in Rockanje was weer een zielige vertoning. De coalitie van Gemeentebelangen en Partij Westvoorne wilde er niet over praten en de oppositie, monddood gemaakt door de opgelegde geheimhouding inzake de financiële onderbouwing van een rammelend voorstel, zat er machteloos bij. Hoewel machteloos? Ze kunnen altijd nog aan de minister van Binnenlandse Zaken verzoeken het besluit nietig te verklaren omdat de financiële onderbouwing van het besluit gammel is. Om met de belangrijkste adviseur van het gemeentebestuur te spreken: de gemeente loopt belangrijke financiële risico’s. Dit laatste mocht door de oppositie in de gemeenteraad niet worden gezegd vanwege de opgelegde geheimhouding. Je zal als bevolking maar zo’n gemeenteraad hebben.

Het meest merkwaardig was toch wel het optreden van de fractievoorzitter van de Partij Westvoorn, mevrouw Emma van Blom. Omdat zij er niet in was geslaagd om de al dan niet verontruste burgers in deze de mond te snoeren, kwam zij met een verwijt: “Zij mengen zich in het privé en zakelijk leven van een medeburger.” Nou en, zou je zeggen. Als een medeburger als Noordermeer zo royaal en onterecht wordt bedeeld uit jouw belastingcenten, dan mag je daar toch wat over zeggen. Nu, van mevrouw Van Blom niet. Zij houdt alleen van burgers die het met haar eens zijn.

Het is al jaren geleden dat burgers zich voor het eerst trachtten te bemoeien met de bedrijfsvoering van de heer Noordermeer. Zij kwamen collecteren voor de Dierenbescherming en troffen bij Noordermeer niemand thuis. Op zoek naar een gulle gever dwaalden zij wat over het erf en openden de deur van een golfplaten schuur waaruit een klaaglijk geloei opsteeg. Tot hun verbijstering troffen ze een twintigtal koeien aan die tot hun knieën in de stront stonden. Wat te doen met een wantoestand? Ze belden het toenmalige raadslid Corrie Langendoen die het ook niet wist en adviseerde de burgemeester als hoofd van de politie in te lichten over de verwaarloosde toestand van aangetroffen vee. De burgemeester deed dus niets.

“Weet je hoe Leen Noordermeer zijn koeien melkt?”, vroeg een autochtone bewoner aan Nieuwsmus. “Hij slaat ze met het melkblok, ze zijn bang voor hem, ze laten zich heel moeilijk melken”. Dat laatste is niet verwonderlijk. Door de onhygiënische omstandigheden waaronder de dieren leefden, hadden ze dikwijls uierontsteking. Dat maakt melken pijnlijk. Later wilde de melkfabriek de melk van Noordermeer niet meer afnemen omdat de melk een te hoog celgetal (lees verontreinigingen) vertoonde. Noordermeer heeft dan ook zijn vee in 2010 opgeruimd.
Het laat zich denken dat al dan niet verontruste burgers van de Lodderlandsedijk de nieuwe melkveehouderij van Noordermeer niet pruimden. Toen op voorstel van Emma van Blom (PW) de melkveehouderij ook nog naar het beoogde natuurgebied Strypse Wetering verschoof ging de Vereniging van Verontruste Burgers zich er mee bemoeien. Met het bekende resultaat.

Het natrappen door Emma van Blom van burgers die in de raadsvergadering niet mogen reageren is kwalijk. Maar ja, ze had dan ook heel wat te verbergen. In het bijzonder het falen van haar onervaren wethouder-beschermeling B. van der Meij. Dat moet ten kost van veel gemeenschapsgeld verborgen blijven. Stel je voor, dat Noordermeer met zijn troefkaart in handen naar de rechter was gestapt, dan had het bestuurlijk knoeiwerk open en bloot op straat gelegen.

3 Responses to Merkwaardig verwijt van Emma van Blom

 1. Joke Nijman-Compter says:

  De reactie van Emma was beneden alle peil en zette de burgers door leugens op het verkeerde been. Zij wist dat wij als insprekers niet meer konden reageren (protocol binnen de raad). Zodoende konden wij haar onzin niet weerleggen met feiten.
  Vlak voor de stemming in de raad
  – komt mevrouw van Blom met een konijn uit de hoed alsof de gemeente al 12 jaar verantwoordelijk is, terwijl het eerste en enige contract van 2011 is,
  – tracht mevrouw van Blom de schenking van 650.000 euro uit de algemene reserve te verdoezelen met “goedkeur provincie”. De waarheid is dat de provincie de gemeente niet kan tegenhouden schenkingen te doen.
  – suggereert zij dat de insprekers de privacy en/of zakelijke belangen van de ondernemer bedreigen
  – en is zij zo arrogant te spreken over “burgers die het lef hebben zich ergens mee te bemoeien en de raad daarmee lastig te vallen”.
  Het venijn van deze voorzitster doet vermoeden dat zij hier persoonlijke belangen bij heeft. Je bent diep gevallen als je dit soort staaltjes van bedrog, manipulatie en misleiding moet aangrijpen om een voorstel, dat omgeven werd door geheimhouding, door de raad te kunnen trekken. Het normbesef van mevrouw van Blom is volledig weg, glashard liegen en dus tijd om op te stappen!
  Ik hoop dat de insprekers antwoord krijgen op hun vragen van wethouder B. van der Meij, dat hoort namelijk bij code goed openbaar bestuur.
  Joke Nijman-Compter.
  Bovenstaand verhaal is terug te zien op raad in beeld Westvoorne
  http://westvoorne.raadsinformatie.nl/vergadering/229018/gemeenteraad%2015-03-2016

 2. Edzes says:

  De moeilijkheid bij mevrouw Emma van Blom en haar echtgenoot Rien Huisman is dat zijn niet kunnen erkennen geen enkel politiek inzicht te hebben, laat staan dat zij mensen kunnen selecteren op hun geschiktheid voor een politiek ambt. Heel spijtig.

 3. Joke Nijman-Compter says:

  Ik wissel graag van gedachten met u, maar hier kan ik helemaal niets aan toevoegen of weerleggen. Hooguit een aantal voorvallen geven die uw visie bevestigen;-).

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *