Emma van Blom (PW) geeft een interview. Nieuwsmus.nl reageert

Westvoorne: Beste Emma,

Hedenmorgen gaf je als fractievoorzitter van de Partij Westvoorne, voor Radio Rijnmond een interview. Je tekst was verbazingwekkend. Het ging over schenking van € 661.309 door de gemeente Westvoorne aan de heer L.W. Noordermeer. Wat zei je samenvattend beste Emma: “Uiteindelijk is het de overheid die beslist dat iemand weg moet omdat zijn land onder water komt te staan. Dan vinden wij dat je netjes met zo iemand moet omgaan. Dan moet je hem compenseren”. Maar Emma toch, je weet toch net zo goed als ik dat je vrienden van de LTO voor het Strype project een vrijwillige kavelruil hebben afgedwongen. Zo niet dan zouden je vrienden van de LTO geen medewerking hebben verleend aan het Strype project. Lijkt een beetje op chantage, vind je niet?
Met andere woorden: je beschermeling Noordermeer had helemaal geen medewerking hoeven te verlenen aan de uitvoering van het project. Sterker nog, waterschap Hollandse Delta had de grond van Noordermeer helemaal niet nodig. Toen in 2007 Noordermeer bleef chicaneren zond het college van dijkgraaf en heemraden in november van dat jaar een voorstel naar de Algemene Vergadering van het waterschap om bij blijvende weigerachtigheid van Noordermeer om zijn 8 ha. heen te gaan, zoals dat ook bij andere grondbezitters is gebeurd als zij geen trek hadden in de waterberging. Die waterberging zou dan 30.000 m3 water minder overtollig water kunnen bevatten, maar zou dan volgens het waterschap toch steeds aan alle eisen voldoen.

Je wist dit, ik heb je zelf, toen je nog met je partij in de oppositie zat, de betreffende stukken toegezonden. Waarom klets je zo uit je nek Emma. Is dat omdat je wethouder B. van der Meij, die volgens jou zo ervaren is in het politiek bestuur, een kardinale blunder heeft begaan door Noordermeer een briefje te schrijven namens het toenmalige college van BenW dat hij linksom of rechtsom die nieuwe melkveehouderij in het Strypeproject zou krijgen. Hij hoefde darvoor alleen nog maar het nummer van zijn nieuwe stalvloer op te sturen en het zou in orde komen. Kijk, met zo’n briefje in de hand sta je bij de civiele rechter heel sterk als het gaat om schadevergoeding. En dat terwijl de gemeente Westvoorne eenvoudig een punt had kunnen zetten achter de eisen Noordermeer door alleen maar de voorwaarden uit de gesloten exploitatieovereenkomst uit te voeren. Door nietigverklaring van het bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk was de gemeente Westvoorne in een situatie van overmacht geraakt.
Ik heb als uitvoerend lid van de VVBV bij de procedure bij de Raad van State gevoerd. Ik weet van de hoed en de rand. Ik heb nooit begrepen dat Noordermeer bij de gemeente Westvoorne de status van heiligheid heeft bereikt. Noordermeer, die zoveel voor de gemeente heeft gedaan, terwijl het tegendeel waar is. Noordermeer heeft de gemeente een natuurgebied door de neus geboord omdat door zijn handelwijze geld voor natuur in zijn zak is verdwenen. Daar komt dan nog eens € 661.309 bij uit de gemeentelijke kas. Hij had het met het melken van koeien als winst niet bij elkaar gekregen.

Emma, waarom doe je dit? Valt het besturen je zo zwaar dat je het niet meer aan kunt? Treedt dan uit de raad en laat je partijgenoten als verkwanselaars van de Westvoornse natuur en het landschap hun gang maar gaan. Je bent de greep op de je partij volledig kwijt.

Met vriendelijke groet, Len Edzes-van Loon, alias nieuwsmus.nl

Ik schrijf deze brief op persoonlijke titel en dus niet namens de VVBV.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *