Mevrouw Emma van Blom schrijft een brief

Westvoorne’s Partij fractievoorzitter Emma van Blom schrijft een boze brief aan de Vereniging Verontruste Burgers Voorne (VVBV). Wat hebben de jongens en meisjes van die club nu weer gedaan. Ze hebben een stukje geschreven over de met veel geheimzinnigheid omgeven schenking van € 660.000 aan de gemankeerde melkveehouder L.W. Noordermeer. Dat mag niet, want volgens mevrouw Van Blom hebben juristen en financieel deskundigen in hun geheime rapporten geschreven dat hij daar recht op heeft. En wie is de VVBV dan wel om dat te betwisten. De oppositie in de gemeenteraad mag dat ook al niet van haar.

Het blijft echter toch opmerkelijk hoe een melkveehouder er keer op keer in slaagt om de overheid uit te melken. In 2008 slaagde hij er na veel gedrein in om het waterschap Hollandse Delta 33 ha. aaneengesloten grond af te troggelen in ruil voor 11 ha. verspreid liggende grond, waarvan een deel nog niet eens zijn eigendom was. Hij werd daarmee miljonair. Deze transactie bestempelde Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dan ook als “eens maar nooit weer”. Geen wonder, want de transactie had zoveel kosten met zich meegebracht dat er geen geld meer over was voor de beloofde nieuwe natuur. Dus geachte lezers, als u de geliefde wethouder B. van der Meij in de heraut van Westvoorne op een plank over een sloot ziet lopen dan is dat niet in een natuurgebied maar op een plank over een sloot.

Omdat Noordermeer ook nog een melkveehouderijtje wilde hebben op zijn nieuw verworven grond (het lijkt het sprookje van Piggelmee wel) sloot hij een exploitatieovereenkomst met de gemeente Westvoorne en daarin staat klip en klaar dat bij nietig verklaring van de opgestelde wijziging van het bestemmingplan door hogere overheden, de gemeente geen enkele financiële verplichting aan Noordermeer heeft. Close reading is klaarblijkelijk een kunst die de raadsleden van de gemeente Westvoorne niet beheersen.

Toen plaatste de heraut van Westvoorne per ongeluk ook nog een stukje van de VVBV getiteld: “Partij Westvoorne, de verkwanselaar van het landelijk gebied gaat onverdroten voort”. De rapen waren gaar, dat begrijpt u. Mevrouw fulmineerde “… dat alle woningen die in de afgelopen periode in het landelijk gebied gebouwd zijn, het gevolg zijn van besluiten uit de laatste decennia. Er is door het huidige gemeentebestuur en de door de huidige wethouder van de Partij Westvoorne geen enkel beleid ontwikkeld of toegevoegd waardoor er meer of grotere woningen gebouwd kunnen worden”. Hoe nu? Alles zou toch anders worden als de Partij Westvoorne aan het bewind zou komen. De ruimte voor Ruimte villa´s toch allemaal geclusterd worden in de polder Nieuw Rockanje? Een betere ruimtelijke ordening, een mooier landschap?
Nieuwsmus had het kunnen weten. Zit in de fractie niet de tuinder en scharrelaar Jeroen Noordermeer, die in 2008 een royale kas voor de verhuur bouwde aan de Langeweg in Rockanje en de daar gebouwde bedrijfsruimte verhuurde aan een boksschool? Jeroen Noordermeer heeft tot het laatst gewacht om zich aan te melden voor de Ruimte voor Ruimte regeling, tot hij als gemeenteraadslid zeker wist dat de regeling niet verder zou worden opgetuigd. Goed ondernemerschap? Wellicht. Past dit een betrouwbaar gemeenteraadslid? Natuurlijk niet. Deze Noordermeer gaat Emma van Blom bij de komende verkiezingen opvolgen als partijleider. De kiezers weten dus wat ze kunnen verwachten als ze de Partij Westvoorne in het zadel houden.

Deze week reed Nieuwsmus over de Lodderlandsedijk. Daar lag langs de weg de verbetering van het landschap die ons was beloofd. Zes villa´s kakelbont met grappige lichtjes in de ruime tuinen. Het leek wel een begraafplaats in Latijns-Amerika rond Allerzielen.

2 Responses to Mevrouw Emma van Blom schrijft een brief

  1. Joke Nijman-Compter says:

    Ik waardeer uw heldere bijdrage. Hierop een kleine aanvulling. U beschrijft de wethouder als de grote genius. Bewijst u hem niet te veel eer? De wethouders lijken dominant bezig de publiciteit te zoeken via kranten en social media met allerlei onnozel oppervlakkig nieuws. Is het niet zo dat koningin Emma in haar nadagen probeert haar wil op te leggen aan haar onderdanen? Deze onderdanen moeten vooral het lef niet hebben een afwijkende mening te uiten! Het is haar gelukt in de raad een groep te formeren die haar blindelings volgt. Op dit moment is het zover dat kennis en kunde vanuit de burgerij genegeerd wordt. Desnoods via indringende telefoongesprekken of huisbezoek bij opponenten door Hare Majesteit Emma zelf of een knechtje. Wat is er overgebleven van de trots van de oppositie partij PW? Kon ook Partij Westvoorne niet ontsnappen aan “Macht corrumpeert”? A.s, dinsdag 15 maart zullen minimaal twee insprekers een helder betoog houden tegen het knullige raadsvoorstel waarin meer dan 6 ton door het putje gespoeld wordt. Of zoals u stelt “een schenking van € 660.000 aan de gemankeerde melkveehouder”.

    Joke Nijman-Compter

  2. Edzes says:

    Mijn betiteling van wethouder Van der Meij was meer ironisch bedoeld.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *