Dreigende vertrutting van het Westvoornse buitengebied in nieuwe omgevingsvisie

Bestuurlijk en ambtelijk Westvoorne zijn op het gebied van de ruimtelijke ordening met blindheid geslagen. Ze gaan een omgevingsvisie maken. Maar de lege plekken in en rond de dorpen zijn in de klauwen van projectontwikkelaars gevallen, het buitengebied nu in die van het architectenbureau Kuiper. “Om te behouden moet je ook veranderen moet je ook veranderen” roept de professionele landschapsarchitect in een presentatie. Om die veranderingen salonfähig te maken heeft Westvoorne weer eens een inspraakcircus opgetuigd waar de insprekers de ruimte krijgen om te zeggen wat ze niet willen, om na het scheiden van de markt te moeten vast stellen dat alles toch gebeurt zoals de landschapsarchitect en bestuurlijk en ambtelijk Westvoorne het al in de kop hebben, te weten verregaande vermarkting van de laatste schoonheden van het Westvoornse buitengebied. Gebiedsvisie? Rendementsdenken ten voeten uit!

Het wervende geschetter klinkt als volgt:
• Westvoorne moet de groene contramal worden van de metropoolregio Rotterdam/Den Haag
• Rust en ruimte onder de rook van het dynamische havengebied
• Grote diversiteit aan fraaie landschappen
• Veelzijdige hoogwaardige natuur
• Keur aan recreatieve mogelijkheden
• Luwe duinen als rustpunt naast de dynamiek van de Rotterdamse haven
• Enz., enz., enz.

Zo leutert het wensdenken voort. Waar het op neer komt is de transformatie van het eiland Voorne in een Efteling landschap met in de binnenduinrand en de oude kleipolders vele villa’s Kakelbont als daar zijn patriciërs- en notariswoningen met veel parkeerruimte, waarmee het eiland zijn karakteristieke veelzijdigheid zal verliezen. Bij de gemeente heeft zich al een kandidaat gemeld met zeventien ha. grond aan de Voet of Kraagweg waarop hij negen “landgoederen”wil vestigen. Want ja, je moet er wel aan verdienen.

Wat bezielt provincies en gemeenten in Nederland met hun megalomane plannen. De mislukkingen van dit marktgerichte wensdenken liggen voor het oprapen, bijvoorbeeld `De Blauwe Stad in Groningen, het Museum voor Land en Volkenkunde in Rotterdam en alles daar tussenin. Ach het Museum voor Land en Volkenkunde met een verzameling die over jaren en jaren liefdevol bijeen is gebracht. Verpatst door een directeur die meer zag in een chic restaurant annex partycentrum met wat maskers aan de muur. Eigenlijk lijkt de afgang van het museum nog het meeste op wat Voorne staat te gebeuren. En wie stopt het?
Waarom bouwt de Rotterdamse havenindustrieel Caldenborg zijn museum voor moderne kunst op zijn landgoed in Wassenaar? Volgens Nieuwsmus wil hij helemaal niet onder de rook van zijn eigen fabrieken in het dynamische Rotterdamse havengebied wonen. Het eiland Voorne ligt immers in het Rijnmondgebied met NO Groningen het hoogste sterftecijfer aan kanker? In de rook van Rotterdam leef je jaren korter.
Westvoorne contramal van het dynamische Rotterdam? Zeg maar de dood in de pot. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb weet dat allang. Hij zei het bij de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, Rotterdam heeft nu twee stranden, één in Hoek van Holland en één in Scheveningen met een prachtig park daar tussenin. Midden Delfland!
Kunnen de bestuurlijke kleinburgers van Westvoorne beginnen met nadenken!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *