WaterschapspartijHollandse Delta opnieuw buiten spel gezet

Lezers van het Algemeen Dagblad lazen het afgelopen zaterdag al in de krant, de WPHD is door de geborgde zetels buiten spel gezet. Fractievoorzitter P.J.J. Kome is woedend en trok in een email aan de andere partijen hun integriteit in twijfel.
In het waterschap Hollandse Delta lijkt vooral het blok van tien geborgde zetels de dienst uit te maken. Dat vindt Kome ondemocratisch en dat is het ook. Op de geborgde zetels kan niet worden gestemd, ze worden gevuld met lieden aangewezen door de Kamer van Koophandel, de LTO en de gezamenlijke natuurorganisaties in de verhouding vijf, vier, één. Die coalitie wordt aangevuld met de zetels van CDA, VVD, SGP, CU en Hollandse Delta Natuurlijk. Dus het boerenbelang is prima geborgd wil Nieuwsmus maar zeggen. Feitelijk heeft de heer Kome dus niets te klagen, want Kome is van mening dat alleen de boeren goed voor het buitengebied kunnen zorgen.
Waarom heeft het geborgde blok eigenlijk niet gekozen voor een coalitie met de WPHD? Dat had immers ook meerderheid in de Verenigde Vergadering opgeleverd? De oorzaak daarvan ligt in het verleden. Daar ligt een vuiltje dat het bestuur van het waterschap liever niet wil opbaggeren. En dat vuiltje is het mislukte project Strypse Wetering in de gemeente Westvoorne waar met geld is gesmeten voor de aankoop van vastgoed en de natuurvorming het onderspit heeft gedolven. Dit alles onder de bezielende leiding van boer Kome.

Kome was als veehouder direct belanghebbende bij het project Strypse Wetering, dat in 2005 werd opgestart en was in 2005 gekozen als heemraad in het nieuwe fusiewaterschap Hollandse Delta. Hoewel het project Strypse Wetering niet tot zijn portefeuille behoorde heeft hij zich tot de laatste dag intensief met project bemoeid. Hij had voorkennis o.a. over de grondaankopen die samenhingen met de vrijwillige kavelruil, zo kocht hij 26 ha. grond tegen een gemiddelde grondprijs van 24 cent de m2. Die grond is nimmer aan derden aangeboden, hoewel belangstellenden gezien de prijs die grond ook hadden willen kopen. Toen had het bestuur van het waterschap een integriteitonderzoek naar Kome moeten instellen, maar men koos ervoor, in samenspraak met Commissaris der Koningin in Zuid-Holland J.J. Franssen, de zaak zonder ophef af te handelen. Kome werd wel door de meerderheid van de Verenigde Vergadering afgezet als heemraad met als reden dat hij zich bemoeid had met de portefeuille van een collega-heemraad. Kome ging uiteraard door met zijn bemoeienissen met Strypse Wetering. Hij was nagenoeg dagelijks in het veld te vinden, hij schoffeerde burgers als zij dwars lagen bij totaal onvoorziene aantasting van hun directe leefomgeving. De provincie heeft later onderzoek laten doen naar de gang van zaken bij het project en het oordeel van de provinciale afdeling Audit en Onderzoek was vernietigend voor het waterschap.

Het bestuur van het waterschap wil het gebeurde het liefst vergeten. Het enige wat men doet is Kome uitsluiten van direct bestuurlijke verantwoordelijkheid zonder aan te geven wat de oorzaak is van die houding.
Deze zwijgcultuur beïnvloedt het democratisch handelen van het waterschapsbestuur. Want inderdaad, burgers begrijpen niet waarom een winnende partij, zelfs zonder enig overleg, wordt buitengesloten.

Voormalig wethouder I.F. Klok benoemd tot waterschapbestuurder

Als grootgrondbezitters mogen natuurorganisaties als Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap iemand aanwijzen voor een geborgde zetel in waterschap Hollandse Delta. Tot grote verrassing van Nieuwsmus is dit nu de voormalig wethouder van de gemeente Westvoorne I.F. Klok geworden. Nou, verrassing, meer verbazing!. De heer Klok is een hartstochtelijk jager, zelfs voorzitter van de Wildbeheereenheid Voorne. Is Natuurmonumenten niet tegen de jacht in haar natuurgebieden? Als wethouder ijverde de heer Klok voor strandhuisjes op het strand van Rockanje. Is Natuurmonumenten samen met tal van andere natuurorganisaties niet tegen de onstuimige groei van strandbebouwing omdat daarmee belangrijke natuurwaarden kunnen worden geschaad? En weet Natuurmonumenten dat de heer Klok als wethouder net zolang heeft gelobbyd tot de gemeente Westvoorne en de provincie hun verzet tegen de vestiging van een nieuwe veehouderij in de ecologische hoofdstructuur Strypse Wetering staakten?

Als u het mij vraagt maakt Natuurmonumenten er maar een potje van bij de benoeming van een vertegenwoordiger op een geborgde zetel in het waterschapsbestuur. De vorige periode was het een meneer Kievit met een bedrijf voor landschapsverzorging. En nu meneer Klok de jager. Onbegrijpelijk. Is er nu werkelijk niemand anders te vinden?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *