Kippendrift van mannenbroeders voor een nieuwe “gymzaal” in Tinte

Sinds wanneer bepaalt het “verenigingsleven” in een dorpje als Tinte wat goed is voor de leefbaarheid? Dat gebeurt als een door kippendrift gedreven stel mannenbroeders uit Rockanje, dus niet uit Tinte, er door slimme manipulaties in slagen de voormalige school met den bijbel, die ver buiten de dorpskern is gelegen, weten te verheffen tot een locatie waar het leefbaarheidshart van het dorp moet gaan kloppen. Of het lukt is een tweede, maar in ieder geval is het een operatie die de gemeente Westvoorne (een fusiegemeente met drie kernen) tonnen aan geld gaat kosten en waarover in onderhandelingen met gemeente al vergaande afspraken zijn gemaakt.

Wat betekent een afspraak als “geld dat verdiend wordt in Tinte kan in eerste aanleg in Tinte blijven”. Hoezo? Stel dat het geld dat in de kern Oostvoorne wordt verdiend in eerste aanleg in Oostvoorne blijft? Als de gemeente bouwgrond verkoopt, want de mannenbroeders hebben het over de Odiaan, dan vloeit de opbrengst naar de algemene middelen. Zo hoort dat bij goed bestuur.
Wat denkt u van de afspraak: saldo van de (gemeentelijke) subsidies blijft gehandhaafd en het beoogde verenigingsgebouw Tintestein, in eigendom van de gemeente, wordt om niet ter beschikking worden gesteld. Dit alles en nog veel meer moet er toe leiden dat de exploitatie van het nieuwe verenigingsgebouw, waaraan een 6 meter hoge puist van 14 bij 30 meter zal worden aangeplakt ten behoeve van 270 Tintse inwoners, sluitend wordt. Zal de gemeenteraad van Westvoorne dit plan van de verenigingen goedkeuren? En hoe wordt de voorkeursbehandeling van Tinte verantwoord naar de inwoners en de verenigingen in de andere twee kernen? Gaat de gemeente, die toch al sterk moet bezuinigen daar ook cadeautjes uitdelen?

Op zich is het niet bezwaarlijk dat een verlaten schoolgebouw een andere status krijgt. Maar waarom daarvoor een bestaand verenigingsgebouw ( de voormalige openbare school met gymnastieklokaal) in het hart van dorp te verlaten? Wel, dat heeft alles te maken met de gymnastiekvereniging ODI, inderdaad een vereniging met een eerbiedwaardige leeftijd. Vroeger, maar vroeger is dood, was ieder kind in Tinte, toen ruim 700 inwoners, lid van de ODI en sommigen zijn dat, inmiddels bejaard geworden, nog steeds. Degenen die gymmen in Tinte zijn merendeels geen inwoners van de gemeente, de voorzitter schijnt zelfs in Hellevoetsluis te wonen. Al die sportlui komen per auto naar de gymnastiek en veroorzaken voor de inwoners van Tinte een irritant parkeerprobleem. Dat de leefbaarheid van Tinte wordt verhoogd als de ODI uit de dorpskern verdwijnt, is dus een waarheid als een koe. Maar waarom daarvoor een nieuwe gymzaal te bouwen bij Tintestein? Al die automobilisten kunnen gewoon doorrijden naar de splinternieuwe gemeentelijke sportaccomodatie Meander, vier kilometer verderop? Daar kan de ODI ruimte huren, maar ja, dan wordt de contributie hoger. En dan kiezen de leden misschien voor een andere club in hun woonplaats.

De mannenbroeders zien de bui voor een sluitende exploitatie al hangen en komen met onzinnige plannen om de exploitatie rond te krijgen. Regionale wedstrijden gymnastiek bijvoorbeeld. Wat draagt dat bij aan de leefbaarheid van het dorp? Volgens de Nieuwsmus is het de mannenbroeders gewoon te doen om een grote zaal waar zij hun ambities als theaterdirecteur kunnen waarmaken. Maar wat levert dat op voor Tinte?
Aan de inwoners van Tinte is trouwens niets gevraagd, zelfs niet aan de direct omwonenden die nu de parkeeroverlast naast hun huizen krijgen. Zij kregen het uitgewerkte plan pas te zien op een bewonersavond in Oostvoorne en werden daar nog voorgelogen ook. Zo zouden toneelvoorstellingen plaats kunnen vinden in eigen huis door de muur tussen twee schoollokalen uit te breken. Op de plattegrond van Tintestein is te zien dat de ruimte kleiner is dan in het huidige Verenigingsgebouw of in de Odiaan.
O ja, er moet ook weer een nieuwe stichting komen. Waarom eigenlijk geen vereniging dorpshuis, dat is heel wat democratischer. Ach, de mannenbroeders zullen het liever in eigen beheer willen behouden met het voormalige CDA raadslid, thans fractieassistent, aartsritselaar P. Beukelman als voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *