Energielabel: bemoeizucht en geldklopperij

Wordt de Nederlander in zijn eigen kracht gezet. Neemt de overheid afstand van de burger. Valt er zo maar een missive van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de brievenbus. Blijkt het huis van Nieuwsmus bij het Ministerie bekend te zijn onder het voorlopig energielabel G. En dat is ernstig, want ‘G’ betekent, aldus het ministerie, dat “uw huis minder energiezuinig is dan gemiddeld, vergeleken met alle woningen in Nederland. Nieuwsmus vraagt zich af: waar bemoeit de Nederlandse overheid zich mee. Als die toch tijd over heeft kan de overheid dan niet beter bejaarden gaan douchen?
We hebben weer te maken met een gevalletje overheidsbureaucratie waardoor de burger weer een lieve cent mag uitgeven voor een van G naar A opgewaardeerd definitief energielabel zoals het milieuwalhalla voorschrijft. Daarvoor kun je bijvoorbeeld je spaargeld gebruiken of een lening afsluiten waarvan de rente – voor zolang het duurt – weer een aftrekpost is. Om van G naar A te komen moet je de eventuele rekeningen voor woningisolatie opzenden naar een “erkend deskundige” die je daarvoor “naar verwachting enkele tientallen euro’s” in rekening zal brengen. Ik bedoel maar: je maakt de minister blij en je mag er nog voor betalen ook.

“Doe het nou maar”, zegt de minister, “want de energie wordt duurder”. Dat wil Nieuwsmus graag geloven. Daar zorgt de windmolenmaffia wel voor. Windenergie is niet rendabel. Om de rentabiliteit voor de eigenaren van windmolens te garanderen geeft de rijksoverheid forse subsidies die Nieuwsmus en de geachte lezers mogen financieren via de belastingen. De prijzen voor energie dalen op de wereldmarkt. Daar profiteren burgers maar zeer gedeeltelijk van en wel zo weinig dat het nemen van energiebesparende maatregelen met name voor de bewoners van oude huizen niet rendabel is. Laat de door de minister aanbevolen energieloketten maar eens uitrekenen wat het kost om een vrijstaande dijkwoning uit 1897 zonder kruipkelder, met eensteensmuren en een dak met oud-hollandse dakpannen en asbesthoudend materiaal te isoleren. Je kan beter een nieuw huis laten bouwen. Misschien is dat wel wat de minister wil. De economie, weet je wel. We moesten van Rutte ook al een nieuwe auto kopen.
Nieuwsmus vraagt zich overigens wel af wat de hele operatie energielabel van G naar A eigenlijk kost en of die kosten wel opwegen tegen de veronderstelde energieverspilling door huisgezinnen die macro-economisch gezien maar 8 % van de in Nederland opgewekte energie verbruiken. Bij voorbeeld: “De Inspectie Leefomgeving en Transport (nooit van gehoord en wat zullen de leden van de Raad van Toezicht daar weer aan verdienen?) controleert sinds januari 2015 op de aanwezigheid van een definitief energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw woning”. Wel ja, nog dreigen ook!

Nou ja, de woning van Nieuwsmus heeft in ieder geval een uitstekende ventilatie. Door de spleten en kieren ontstaat rond de woning een aangenaam microklimaat. Het winterkoninkje overwintert daar in de bloeiende winterjasmijn.
Dat is toch wel een gratis energielabel waard?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *