De Koepel Zeeburg en de snoeppot van Westvoorne

Nieuwmus wil nog even attenderen op een vuiltje van het vorige jaar. Op 2 december 2014 stelde de gemeenteraad de subsidieverordening vast voor 2015. In verband met de bezuinigingen werden vele verenigingen gekort, sommigen bleven gelijk en weinigen kregen een beetje meer. Zo niet de subsidieslurper Koepel Zeeburg, die krijgt jaarlijks een hele nieuwe ter waarde van € 275. Niet dat het subsidie wordt genoemd, het heet vergoeding. Het zit zo. In de door de Moffen vernietigde Koepel Zeeburg stond een kast vol antieke drinkglazen waaruit de heemraden van het toenmalige waterschap graag een borreltje dronken. Die glazen werden uit de puinhopen gered en doken enige jaren later weer op in het nieuwe raadhuis van Rockanje. Daar stonden ze in twee glazen vitrines te pronken naast de dubbele deuren van de toenmalige burgemeesterskamer. Nieuwsmus heeft ze dikwijls bekeken en zich verwonderd over de sierlijke graveringen. Nu zijn ze weg. In bruikleen gegeven aan een private stichting die een remake heeft uitgevoerd van Zeeburg op de verkeerde plaats.

Het zal de lezer niet verbazen dat de gemeente de antieke glazen had verzekerd. De getaxeerde waarde € 127.285. De krentenwegers van de stichting – ook een uitgeleend paard moet je immers altijd in bek kijken – lieten de glazen opnieuw taxeren en kwamen uit op een waarde van € 76.000 en wilden derhalve een verzekeringspremie over € 127.285 niet ophoesten. Je zou verwachten dat de gemeente dan zegt: nou, dan krijgen jullie die glazen niet! Maar nee, de gemeente stelt voor het verschil in verkeringspremies jaarlijks aan de stichting te vergoeden en ziedaar, de subsidieslurpende stichting krijgt er weer een subsidie van € 275 bij.
Wat doet de gemeenteraad? Na zoveel bewonderende oh’s en ah’s bij de opening in november vorig jaar ging men maar weer akkoord. Het bedrag van de subsidie stond niet eens in het raadsvoorstel vermeld. En dat voor een raad die een transparant beleid voorstaat. De antieke glazen in hun vitrines besloegen van schaamte. Ach, herenclubjes en een enkele dame.

Blijft het Nieuwsmus toch niet lekker zitten. De antieke glazen zijn openbaar bezit en waren in de naoorlogse jaren voor een ieder te bezichtigen. Nu staan ze in een private horecagelegenheid waar je kunt trouwen of aanzitten aan een diner voor 35 personen en kan de eerste de beste dronken lor zo in glazen vitrines vallen. Glazen onherstelbaar kapot, wel verzekerd uit de gemeentelijke snoeppot. Dat weer wel.
Kunnen die antieke glazen eigenlijk niet terug naar het raadhuis? Of naar het waterschap Hollandse Delta? Volgens mij is dat trouwens de rechthebbende eigenaar.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *