D66 is watching us

D66 wethouder Mulder in Westvoorne heeft ‘duurzaamheid’ in zijn portefeuille en verdomd, daar verschijnt de eerste windmolen prominent in het centrum van Rockanje, achter Zeeman. De windmolen gaat het Dorpsplein verlichten en een fontein aansturen die wisselende kleuren water spuit. Prachtige kitsch natuurlijk, sommigen zouden zeggen: het toppunt van smakeloosheid en volgens Nieuwsmus hadden veel Rockanjenaren liever een parkeerplaats gehad voor hun auto. Want ja, nu moet je met je knarsende winkelwagentje een paar honderd meter naar het nieuwe parkeerterrein wederom achter Zeeman lopen. Wat doet wethouder Mulder straks met de klachten over de snerpende wieltjes op de sierbestrating? Krijgen we weer de bekende uitspraak: daar moeten de mensen maar aan wennen, of laat de Mulder de muzak harder zetten, want die draait toch op wind?

Inmiddels hebben de inwoners van Westvoorne begrepen dat de wethouder de wind er onder wil houden. D66 houdt ons in de gaten en toetst ons gedrag aan het juiste duuzaamheidsbesef. Viel er bij u, geachte lezer, ook een brief in de bus dat er in uw straat zo weinig plastic zakken met plastic zakken, doosjes, flacons en nog meer van plastic op de plastic ophaaldag buiten stonden? Foei toch! Dat moet veranderen volgens Mulder. De burgers moeten recyclen. En dan is de vraag: krijgen de burgers daar een schoner milieu voor terug? Welnee, het is alleen maar een omslachtige en voor het bedrijfsleven voordelige methode om een systeem van statiegeld te voorkomen of een extra heffing te betalen om een betere centrale scheiding van afval mogelijk te maken.
Wat schiet u er als burger mee op om als private afvalscheider gebruikt te worden? U verslijt uw schoenen of tilt u een breuk aan het glas dat naar de afvalbak moet, op kleur scheiden, al hoeven de vuile potjes niet meer in de vaatwasser. Oud papier moet op bepaalde dagen voor 8 uur ’s morgens buiten worden geplaatst. En denk er om, niet te veel karton en mocht er plastic folie om het karton zitten of andersom, scheiden!

Wat zijn wij burgers toch een makke schapen. Wij stellen ons volledig vrijwillig in dienst van het bedrijfsleven zonder er iets voor terug te krijgen. En straks moeten we van de overheid ook aantreden bij de verzorging van hulpbehoevende buren. We komen tijd tekort. Nieuwsmus stopt als afvalscheider. Nieuwsmus is door de Westvoornse overheid allang in zijn eigen kracht geplaatst en hijst zich aan de trapleuning naar bed.
Lieve lezer, wat verstaat D66 onder duurzaamheid? Wel, D66 is watching us en let er scherp op dat de burger z’n rommel opruimt, inclusief zichzelf

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *