Overpeinzing bij een woonvisie

Dikwijls ontbreekt bij de lagere overheden enig inzicht in toekomstige ontwikkelingen. De landelijke wetgeving voorziet daarin door gemeenten te verplichten visies te ontwikkelen. De vraag is, ontstaat er dan ook een heldere kijk op hoe noodzakelijke voorzieningen te treffen die de gemeenten enigszins schokvrij maken voor de komende jaren.
Zo werkt de gemeente Westvoorne nu aan een ‘woonvisie’. Westvoorne heeft er al een, maar die voldoet niet, want voorzag voornamelijk in duurdere woningen voor het hogere kader dat naar de beloften van het Havenbedrijf in Westvoorne en Brielle zou gaan wonen. Woningbouw in Rockanje? Veel werd er over gesproken, maar bouwen? Ho maar.

Herinnert u zich nog de verkiezingsfolders van Gemeentebelangen en Partij Westvoorne (PW)? Rockanje was aan de beurt, in Rockanje moest en zou nu eindelijk gebouwd worden. Er was dringend behoefte aan goedkope woningen. Dus u begrijpt dat Nieuwsmus met grote belangstelling de nieuwe concept woonvisie met de woningbouwontwikkelingen tot 2030 heeft bestudeerd. En? Voor Rockanje? Niets, nada, niente, rien. Nou ja, niets. Van de 257 woningen die tot 2019 zouden kunnen worden gebouwd komen 72 in Rockanje, waarvan 7 voor jongeren en in combinatie met senioren nog eens 15. Daarna wordt er in het dorp Rockanje tot 2030 niet meer gebouwd.
Is dat een inlossing van de verkiezingsbeloften? Nieuwsmus zou zeggen van niet. Maar weet u, de gemeente Westvoorne heeft in het verleden zulke spijkerharde contracten met projectontwikkelaars gesloten dat ombuiging van het beleid eigenlijk niet kan. De vraag is nu, wie is hiervan de schuld?

Alle partijen die de afgelopen drie raadsperioden wethouders in het college van burgemeester en wethouders leverden zijn daarvoor verantwoordelijk. VVD, Gemeentebelangen, D66 en PvdA respectievelijk Van der Meer Mohr, Van Lith, Klok en Geers. Alle vier wethouders lieten het ruimtelijk beleid bepalen door hun ambtelijk apparaat, dat kennelijk geen greep had op sluitend in elkaar getimmerde contracten van betrokken projectontwikkelaars. Het is al minstens twee keer eerder voorgekomen dat projectontwikkelaars schadevergoeding kregen omdat de gemeente zich niet aan zijn contractuele verplichtingen hield. Wordt het derde geval de tweede fase van De Ruy in Oostvoorne waar de projectontwikkelaar vasthoudt aan de bouw van dure woningen waaraan geen behoefte meer bestaat. Gezien het contract heeft de projectontwikkelaar zich ingedekt tegen schade die, hoe je het ook wendt of keert, betaald wordt door de Westvoornse belastingbetaler.

De Partij Westvoorne maakt zich nu ook verantwoordelijk voor de janboel die er heerst bij de afdeling ruimtelijke ordening in het Westvoornse raadhuis. Deze partij heeft zich deerlijk in het pak laten naaien door zich bij de coalitievorming monddood te laten maken door de coalitiepartners VVD en D66 en door een incapabele wethouder af te vaardigen. De heer Van der Mey heeft een aardige babbel. Hij babbelt wat af met zijn ambtelijk team. Maar sturing geven, de koers veranderen, het is hem niet gegeven. PW zit er bij en kijkt er naar. VVD, D66 en Gemeentebelangen lachen zich een slag in de rondte. Met de PW wordt hun beleid gecontinueerd. Sterker nog, Gemeentebelangen houdt brandschone handen.
Waartoe is de PW op aarde?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *