Surprisetijd: Gemeentebelangen regeert in Westvoorne

Je zou denken, een nieuw college van BenW, een nieuw geluid. Maar nee, de nieuwe coalitie van Partij Westvoorne, VVD en D66 voert consequent het beleid uit dat onder regie van Gemeentebelangen (thans in de oppositie) door het vorige college is ingezet. Eerst afgelopen zaterdag de feestelijke opening van een blok gewapend beton, vermomd als de oude koepel Zeeburg. Kunnen al die lieden welke € 100 of meer hebben gedoneerd kijken of hun naam op een koperen bordje is bijgezet voor de eeuwigheid. Dan heeft het college besloten dat aan de Strandweg nummer 4 een container wordt geplaatst voor de 12-uurs opvang van grieperige zeehonden. Verder rent de VVD-wethouder Van Rij zich bij bedrijven in het HIC de benen uit het lijf om geld te verzamelen voor een honderdduizenden euro’s kostende waterzuiveringsinstallatie voor kieskeurige zeehondjes in het Oostvoornse Meer waarvan het vervuilde water voor gewone mensenkinderen klaarblijkelijk zuiver genoeg is. Al dit soort miljoenen kostende hebbedingetjes komen voornamelijk uit de koker van Gemeentebelangen die vanuit de oppositie tevreden toekijken hoe de burgers van Westvoorne worden opgezadeld met een stevig lastenpakket.

Maar er is meer.Tersluiks wordt ook weer de figuur van Westvoorne als bananenrepubliek van stal gehaald. In de loop van 2014 verklaarde de Raad van State twee bestemmingsplannen nietig omdat onvoldoende was gewaarborgd dat Natura 200 gebied Voorne’s Duin geen schade zou ondervinden van de vestiging van twee melkveehouderijen op minder dan 2000 m. van de kwetsbare natuur. Laat de Raad van State maar lullen, dacht het toenmalige college, met een handigheidje zetten we de zaakjes toch door. De Partij Westvoorne, toen in de oppositie, was diep verontwaardigd over zulk gedrag, dat zou onder hun regie nooit gebeuren. En zie, onder verantwoording van de huidige wethouder van de Partij Westvoorne Van der Mey, blijkt het college opnieuw lak te hebben aan de Raad van State. De twee melkveehouderijen worden wel even geregeld. De natuur is mooi maar het bedrijfsleven moet er geen last van hebben. Het Europese Hof heeft uitgesproken dat, alvorens uitbreiding en nieuwe bedrijvigheid mag worden toegestaan, eerst onderzocht moet worden of maatregelen tot natuurherstel in het kader van de Programmatisch Aanpak Stikstof een blijvend effect heeft. Maar, redeneert het college, er is nog niet eens een beheersplan voor Voorne’s Duin, dus wat let ons: we zetten de plannen nog gauw evendoor en we regelen het wel bij de algehele herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne. De gemeente als linke Loetje.

Wat doet de Partij Westvoorne? Roept zij de eigen wethouder terug? En zijn we dan van de heer Van der Mey af? Nieuwsmus denkt van niet. Hij gaat gewoon verder als wethouder van Gemeentebelangen. In Westvoorne kan immers alles.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *