Het stiefkind van Westvoorne: Tinte

De buurtschapTinte staat er in het nieuwe collegeprogramma van Westvoorne weer gekleurd op, voornamelijk zwart. Voor Tinte kan bijna niks. Alles te duur. Bij voorbeeld het uitbreiden van de bebouwde kom met de gehele Kade tot aan de Strypsedijk kost de gemeente aan onderhoudskosten jaarlijks wel € 3.845 (exc. BTW) en bovendien: “voldoet de weg dan niet meer aan de landelijke uitgangspunten die bij de wegcategorisering hoort”. Want weet u,”de weg wordt gebruikt door het landbouwverkeer dat van en naar agrarische percelen rijdt”. De aanwonenden, het zijn er inderdaad maar een paar, weten wel beter. De Kade dient als doorgaande weg voor al het wegverkeer als onderdeel van een verbindingsroute naar de Haringvlietdam, Hellevoetsluis en – geheel tegen de gemaakte afspraken in – voor het vrachtverkeer tussen de glastuinbouwgebieden in Tinte en Brielle. Controle op snelheid? Vergeet het. Nieuwsmus heeft in de afgelopen jaren één keer een laserkanon op de Strypsedijk waargenomen dat een postbode snapte die het schoolgebouw met een snelheid van meer dan 80 km. per uur passeerde. De arme man reed zo hard omdat hij binnen het dwingend vastgelegde tijdschema van de PTT moest blijven.

Waarom staat deze kwestie nu eigenlijk op de agenda? Het besluit om de RaceKade in stand te laten is toch al een paar jaar geleden genomen? Zwaar landbouwverkeer ging immers boven de veiligheid van schoolkinderen? En nu kan een snelheidsbeperking tot 50 km. per uur ook weer niet vanwege “de landelijke uitgangspunten van de wegcategorisering”. Realiseert het college van BenW dat zware tractoren met de kipkar er achter inmiddels 60 km. per uur rijden? Dat ook de fietsers, waaronder vele recreanten en automobilisten in de berm worden gedrukt? Voor hen geen uitwijkplaatsen.
“Maar brave Nieuwsmus” zal de lezer nu zeggen “de school is toch weg”. Helemaal waar, maar aanwonenden, de fietsers, het verenigingsgebouw en de kerk zijn er toch nog steeds?

Over het verenigingsgebouw gesproken. Alle verenigingen in Tinte willen dat er op de plaats van het huidige gebouwtje aan de Strypsedijk een multifunctioneel gebouw met gymnastieklokaal voor de 377 inwoners, waarvan de meesten bejaard, verrijst. En dat vindt Nieuwsmus overvragen.
De meeste verenigingen die dit standpunt steunen zullen niet weten dat aan dit plan een luchtje zit, een Gereformeerde Kerk Tinte-luchtje. Toen enige jaren geleden de gemeente het Gereformeerde Verenigingsgebouw kocht werd in de koopakte opgenomen dat de Gereformeerde Kerk Tinte of zijn rechtsopvolger alsnog € 100.000 extra ontvangt als de grond wordt gebruikt voor woningbouw of voor algemeen nut. Alle verenigingen in Tinte kunnen dus weten aan welk doel hun belangen ondergeschikt zijn gemaakt. Want u begrijpt dat de gemeente die extra kosten nooit zal willen betalen.

In de notitie Leefbaarheid Tinte die op 10 september in de commissie Grondgebied wordt behandeld, stelt het college van BenW € 80.000 beschikbaar voor het opknappen van de Odiaan, prima geschikt als ontmoetingscentrum voor Tinte: in de dorpskern, met meerdere lokalen voor de kleine dorpsverenigingen. Grijp dat toch aan, anders staan straks de verenigingen met lege handen. Parkeerprobleem? Hoezo? Het is toch voor de Tintenaren? Dan volstaan toch de benenwagen, de scootmobiel of de fiets?

Als Nieuwsmus de verenigingen was zou hij wel de bestuurstructuur veranderen. De stichtingen die nu de dienst uitmaken zijn ondemocratisch. Een stichtingsbestuur is niet te controleren en vult zichzelf aan en dat betekent zoveel dat incapabele bestuurders een mensenlevenlang aan hun zetels blijven kleven. Dat kan anders en democratischer.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *