Geluidsoverlast: Westvoorne laat een steekje vallen

Het geluidsbelevingsonderzoek door de gemeente Rotterdam, Onderzoek en Business Intelligence, onder de inwoners van Westvoorne heeft een aardige bijvangst. In Tinte ondervindt 20 % van de gezinnen ernstige hinder van plaatselijke bedrijven. Dat is landelijk gezien niet meer dan 2 %. Eén op de vijf huishoudens in de achterbuurt van Westvoorne, 23 % ervaart ook ernstige overlast van het wegverkeer. Dat is landelijk 18 %. Eindelijk het teken aan de wand dat het gemeentebestuur het milieubeleid in eigen huis en met name in Tinte, ernstig veronachtzaamt. Wat zullen ze lachen bij het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs ( de werkgeversclub). Altijd het opgestoken vingertje naar de overkant over de geluidsoverlast door haven en industrie in Oostvoorne, maar binnen de gemeente de zaken zelf niet op orde hebben.

Al een aantal jaren geleden toonde een breed opgezet geluidsonderzoek in Oostvoorne met harde cijfers aan dat er in Oostvoorne normoverschrijdende geluidsoverlast is. De enige oplossing van het probleem lag in de verplaatsing van het Haven Industrieel Complex (HIC) naar elders of Oostvoorne afbreken. Dat kan natuurlijk niet. En eigenlijk lag het ook niet aan het HIC, maar aan het weer. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En zoals altijd bij moeilijke problemen werd er dus niets gedaan. Nu ja, een geluidsbelevingsonderzoek met als uitkomst: in Oostvoorne is de geluidsoverlast het ergst, daarna achtereenvolgens in Tinte en Rockanje.
Wat gaat er aan gedaan worden? Concrete beleidsaanbevelingen worden in het onderzoek niet gegeven. Wel constateren de onderzoekers “de sterke invloed van bezorgdheid over gezondheidseffecten”. Welke die gezondheidseffecten zijn werd verder niet onderzocht. Gesuggereerd wordt dat slaapkamers aan de stille kant van de woning het probleem wel zullen oplossen. Verder een brede aanpak van de problematiek natuurlijk,”… meerdere bronnen vereisen vereisen immers meerdere instrumenten en meerdere actoren…” En toen kwam er iets waardoor Nieuwsmus op het puntje van de stoel ging zitten: “Naast akoestische interventies zou daarbij ook aandacht moeten worden besteed aan informatieoverdracht en stimulering van de betrokkenheid bij de geluidsbronnen”. Natuurlijk, net als bij windmolens. Als je mag delen in de winst, hoor je ze ook niet meer. Zo worden de geluidsbelaste Oostvoornaars toch nog rijk, delen in de winst van het HIC. Inplaats van de participatiemaatschappij, de afkoopmaatschappij. Geen gezeik, iedereen rijk.
Nieuwsmus verwacht dat na behandeling in de gemeenteraad het hele onderzoek rechtsomkeer in het cylindrisch archief belandt. Ooit bracht een ambtenares, wier naam mij even ontschoten is, het kernachtig onder woorden: “Geluid moet je voelen”. Beschaving is anders.

2 Responses to Geluidsoverlast: Westvoorne laat een steekje vallen

  1. Nico says:

    Ik ervaar al maanden last van een brom in huis een konstande brom wat op de oren slaat en tot hoofdpijn lijd hoop dat er iets aan gedaan kan worden door de bedrijven aan te pakken met name industrie graag zou ik meer info willen mvg Nico

  2. Edzes says:

    Inwoners van Hoek van Holland ondervinden ook overlast van een constante bromtoon die wordt waargenomen sinds de ingebruikname van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Ik weet niet waar u woont. Is er in uw woonomgeving een nieuw bedrijf bijgekomen.
    Tevens is met name in de nachtelijke uren de geluidsproductie van de hoge windmolens goed hoorbaar. Op Voorne is de nachtelijke stilte die er nog kon zijn, voorgoed verdwenen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *