Nieuwsmus krijgt een brief!

Nieuwsmus ontving afgelopen zaterdag 7 juni een aanschrijving van de gemeente Westvoorne, sector grondbied in verband met het overschrijden van “de grens van het betamelijke” in het stukje ´gemeente wetteloos gewone burgers rechteloos´. Nu dacht ik dat de sector grondgebied gaat over rooilijnen e.d. Maar over “de grens van het betamelijke?” Het schijnt te gaan over het ijdel noemen van naam en toenaam van de ambtenaresse Saskia van der Vlist van wie Nieuwsmus de integriteit in diskrediet zou hebben gebracht. Welke sanctie op deze overtreding staat, noemt de sector grondgebied niet. De sector grondgebied reageert wel als door een wesp gestoken. Maar wat zij als `onbetamelijk`kwalificeren wordt door de media algemeen toegepast als dat te pas komt. De eerdere waarneming van Nieuwsmus dat de wereld van gemeentelijk Westvoorne dichtgeplakt zit met huis aan huis bladen blijkt juist.
Twee heren van die sector hebben zich met de overtreding bemoeid, de heren ambtenaren P. van der Wurff in zijn hoedanigheid als loco/secretaris en de heer J. Hokken als, nee, niet als loco-burgemeester, de brief is ´bij afwezigheid van de burgemeester´ mede ondertekend met een onleesbare handtekening, terwijl niet vermeld wordt wie daar voor staat. Weten de heren grondgebied dan niet dat een aanschrijving deugdelijk ondertekend moet zijn?

Het is Nieuwsmus inmiddels wel duidelijk dat de sector grondgebied, bij gebrek aan politieke sturing,opereert als een staat in de staat. Al sedert jaren blijken de verantwoordelijk wethouders geen greep te hebben op de sector. Ook de nieuwe wethouder B.A.L van der Meij hebben de ambtenaren al in hun zak.
Doen die het dan zo goed? Nieuwsmus zou zeggen van niet. Hier volgt een voorlopig lijstje:
1. Ook in de brief aan Nieuwsmus draaien de schrijvers slinks om de feiten heen. Het bestemmingsplan bedrijfsverplaatsing Noordermeer wordt vastgesteld door de raad zonder de ontwerpfase om een nieuw milieu-onderzoek te ontwijken.
2. De bekende miljonair Noordermeer mag de afwijking van het vastgestelde bestemmingsplan komen indienen nadat het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Wel moet hij nu even melden welk staltype hij dan gaat voorstellen.
3. Noordermeer hoeft de geschatte € 10.000 voor het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan niet zelf te betalen. Waarom is niet duidelijk. De LTO adviseur van Noordermeer noemt hem in het tweede ondernemingsplan vermogend genoeg om geld bij de bank te lenen.
4. De tussentijdse aanvraag voor een geheel andere invulling van het agrarisch bouwvlak werd in het Weekblad Westvoorne omschreven als: bouw van een woning met opslagruimte. Als dat geen misleiding is.
5. De niet-ontvankelijkheid van de tussentijdse aanvraag werd in de gemeentelijke publicatie niet vermeld, terwijl dat gebruikelijk is.
6. Grondgebied zorgde er voor dat de gemeente er ruim € 90.000 bij in schoot toen de golfbaan in Tinte niet doorging.
7. Pompte 12 miljoen euro in de zieltogende glastuinbouw zonder resultaat.
8. Een stoppende glastuinbouwer krijgt op 7 te bouwen nieuwe villa´s nog eens € 450.000 toe omdat de Raad van State de bouw van 8 villa´s niet goedkeurde.
9. Er werden inmiddels drie bestemmingsplannen nietig verklaard omdat de milieuparagraaf niet deugde.

Nieuwsmus is nog lang niet uitgeput in het noemen van missers en fouten bij de sector grondgebied. Het heeft de gemeenschap inmiddels een aardige duit gekost. Onbegrijpelijkerwijs is de politiek nog niet wakker. Ambtenaren horen te wikken, de politiek verantwoordelijken te beschikken. Maar omdat de sector grondgebied beide doet zal Nieuwsmus in voorkomende gevallen de betrokken ambtenaren bij naam noemen. Intussen blijft de solidarisering van het ambtelijk apparaat met melkveehouder Noordermeer een zorgelijke zaak. Het is onbetamelijk dat de belangen van natuur en Landschap en de omwonenden zo met voeten worden getreden.

One Response to Nieuwsmus krijgt een brief!

  1. Joke Nijman-Compter says:

    Het is een merkwaardige zaak dat ambtenaren op eigen houtje gaan reageren op kritische stukken. Het suggereert dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor de beschreven misstanden. Immers, als de politiek verantwoordelijk zou zijn geweest voor de misstanden had er een politieke reactie moeten komen. Mag ik concluderen dat de reactie van de ambtenaren bevestigt dat zij zelfstandig beleid voeren en zij zich daarop aangesproken voelen?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *