Westvoorne: Gemeente wetteloos, gewone burger rechteloos

De gemeente Westvoorne krijgt toch steeds meer het karakter van een bananenrepubliek. Meldde Nieuwsmus vorige week al dat slechts het ambtenarenapparaat de continuïteit bepaalt, maar dat de politiek verantwoordelijk is voor besluitvorming en uitvoering, thans kan Nieuwsmus melden dat burgemeester en wethouders gerust thuis kunnen blijven om van hun traktement te genieten, want van enige controle op het ambtelijk apparaat hunnerzijds is geen sprake. Omdat het kennelijk weinig zin heeft het college de spiegel voor te houden, noemt Nieuwsmus nu maar de naam van de ambtenaar. Mevrouw S. van der Vlist van de sector Grondgebied doet in een vertrouwelijk stuk de verantwoordelijke wethouder, B. van der Meij (PW) een onwaardig voorstel. Zij wil van de wethouder instemming met haar opvatting dat de gemeente zich van een uitspraak van de Raad van State niets hoeft aantrekken, daarbij interpreteert ze er vrolijk op los. En de wethouder is kennelijk met een natte vinger te lijmen. Er moet en zal een nieuwe melkveehouderij in natuurgebied Strypse Wetering komen voor het arme, zielige boertje Noordermeer of een andere ondernemer, zoals in het vertrouwelijke stuk nu openlijk wordt gesteld. Omdat te bereiken haalt ze pertinente onwaarheden uit de kast. Weet zo’n wethouder veel.

De Raad van State betwijfelt of de depositie van ammoniak op Natura 2000 gebied Voorne’s Duin wel goed is berekend. Van der Vlist heeft daar alle vertrouwen in, want de in het nietig verklaarde bestemmingplan berekende depositie is dezelfde als die welke in de Natuurbeschermingswet wordt genoemd. Dat is juist. Over de uitstoot is namelijk gecorrespondeerd tussen het adviesbureau RBOI, de gemeente en de provincie. Samen zijn ze overeengekomen welk getal zou worden genoemd. Want twee verschillende getallen staat zo raar, niet waar. Dus zegt Van der Vlist “we doen gewoon wat minder koeien, want dat bedoelt de Raad van State”. De Raad van State heeft echter ambtshalve geen aanwijzing in die zin gegeven, maar heeft het bestemmingsplan nietig verklaard omdat het op essentiële punten rammelt.

Eén onwaarheid als een koe wil Nieuwsmus u niet onthouden. Op bladzijde 3 van het collegevoorstel suggereert Van der Vlist contact te hebben gehad met de Raad van State over de interpretatie van “de Afdeling”. Bedoelt ze de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State? Dit kan niet waar zijn. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft geen juridische adviezen. Dat is logisch omdat het hoogste bestuurscollege van Nederland onafhankelijk moet zijn van strijdende partijen. Die houding kent Van der Vlist niet. Zij heeft gelijk, vindt zij. Zij en daarmee het college hanteert het credo: burgers/ appellanten, u heeft van de Raad van State gelijk gekregen, maar ik/de gemeente vind het beter dat u dat niet krijgt. Kafka is vaardig geworden over Westvoorne.

2 Responses to Westvoorne: Gemeente wetteloos, gewone burger rechteloos

  1. Joke Nijman-Compter says:

    Ik zie dat Nieuwsmus zeer goed geïnformeerd is. Zelfs vertrouwelijke stukken van de Gemeente zijn graantjes voor het musje. Hoe komt mus aan deze ruif?
    Ik hoop dat het college en de raad in rap tempo leren hoe zij behoren te handelen als hen vanuit de Gemeente dit soort stukken worden aangeboden.

  2. Edzes says:

    Er staat vertrouwelijk op, maar het zat gewoon bij de stukken voor de commissie Grondgebied. Vandaar.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *