Nieuwe landadel in Westvoorne?

Volgens Nieuwsmus heeft een nieuwe generatie van zelfbenoemde landadel in Westvoorne weer zijn positie ingenomen. Men spreekt van de Vrouwe van Strypemonde, alias Jaqueline van Hoey Smith, die onlangs voor de VVD toetrad tot de gemeenteraad en van de Heer van Stuyvesante, alias P.J.J. Kome, die zich namens een vereniging van grondeigenaren bezig houdt met het binnenhalen zoveel mogelijk subsidies voor agrarisch natuurbeheer.
Zo geeft mevrouw Van Hoey Smith Nieuwsmus dringende adviezen om bij voorbeeld het lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen of, zoals vorige week nog per e-mail, eindelijk eens de handen uit de mouwen steken en bejaarden te gaan wassen, dan wel voor te lezen uit “hoogstaande literatuur”. Mevrouw van Hoey Smith wekt de indruk zich te ergeren aan de stukjes die Nieuwsmus bijna wekelijks aan het wereldwijde web toevertrouwt en zij deelde haar ongenoegen door een kopie van haar schrijven te zenden aan een lijstje van mede-raadsleden, alsmede de burgemeester en de raadsgriffier.
Volgens mij wil mevrouw Van Hoey Smith Nieuwsmus kwijt. Een kleinigheid veranderen om alles hetzelfde te laten blijven? De helaasheid der dingen wil echter dat mussen brutale vogeltjes zijn die zich, zelfs op hoge leeftijd, niet gemakkelijk laten uitroeien.

De heer Kome voornoemd toont zich de baas van het platteland waar gewone burgers op zondag mogen rondkijken, via hun belastinggeld de boerensubsidies kunnen opbrengen en verder hun bek moeten houden. Zo heeft boer Kome in zijn eigengereidheid er persoonlijk voor gezorgd dat het zogenaamde nieuwe natuurgebied Strypse Wetering de naam ‘natuurgebied’ niet verdient. Wat vroeger een rijk broedgebied voor weidevogels was, is nu een saaie groene vlakte geworden waar slechts het gekromde vossenstaartje, de speerdistel en de gele rolklaver weten te overleven. Nog steeds proberen grutto’s, tureluurs en kieviten jongen voort te brengen. Maar dat wil maar slecht lukken omdat de beherende boeren zeggen dat eierrovers de nesten leeghalen. Nog nimmer zijn die zogenaamde rovers op heterdaad betrapt. Nieuwsmus stelt dan ook dat zodebemesting en maaien de oorzaak zijn van falend boerennatuurbeleid dat de gemeenschap klauwen met geld kost. En natuurlijk heeft boer Kome zich voor een appel en ei meester kunnen maken van het grootste deel van de gronden in Strypse Wetering. Om onnaspeurlijke redenen stromen de subsidiegelden toe. Alles onder het motto: de nieuwe landadel bepaalt, de burger betaalt.

Soms zeggen lezers van Nieuwsmus bij wijze van kritiek: “Er wordt zo op de man/vrouw gespeeld”. Dat is waar. Als dat gebeurt dan betreft het altijd mensen met een openbare functie: raadsleden, wethouders, burgemeesters, heemraden, hoofdingelanden, noem maar op. Zo zou ik graag eens een opmerking willen maken over het VVD raadslid en hoofdingeland van Waterschap Hollandse Delta, ook namens de VVD, J. Heijndijk, over zijn bestuurskracht in het waterschap. Helaas heb ik die niet kunnen ontdekken.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *