Structuurvisie Tinte? Hoezo visie?

Nieuwsmus heeft met stijgende verbazing de Structuurvisie 2025 betreffende het nietige dorpje Tinte tot zich genomen en kan niet anders dan concluderen dat er weer veel water naar de zee gedragen is, de kool en de geit worden gespaard, dat de ‘hechte gemeenschap Tinte’ tot op het bot is verdeeld en dat bij het gemeentebestuur elke visie op het afvalputje van Westvoorne ontbreekt. Waar besluit de gemeenteraad van Westvoorne komende dinsdag eigenlijk over? Over een lege doos!

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeenten om de mogelijke en gewenste ontwikkeling van hun grondgebied over een aantal jaren richting te geven, binnen provinciale en landelijke richtlijnen. Kennelijk is het gemeentebestuur niet in staat om over de schutting van de eigen gemeente heen te kijken. Wat staat Westvoorne te wachten? Krimp van de bevolking. Wat betekent dat? Afname van de voorzieningen. Wat betekent dat voor Tinte? Dat ook daar de bevolking krimpt en veroudert, dat de school verdwijnt, dat er geen financiële ruimte is voor twee verenigingsgebouwen, wellicht zelfs voor geen enkel verenigingsgebouw. In de Structuurvisie stond als enige concrete uitspraak bijvoorbeeld: “Vanwege het aantal inwoners is echter een eigen sportvoorziening niet noodzakelijk,” In het kader van de kool en de geit is na de schriftelijke inspraak achter de komma het zinnetje toegevoegd “maar wel wenselijk voor de sociale structuur van Tinte”. Wat dit betekent? Niets natuurlijk! De sporthal van Brielle ligt op tien minuten fietsafstand en is bereikbaar over een fietspad, de brede school trouwens ook. Blijft de vraag wanneer bij het gemeentebestuur het gezond verstand zal doorbreken en klip en klaar gezegd zal worden dat Tinte een onaanzienlijke vlek op de kaart van Nederland is en de weg zal gaan van de vele kleine kernen in ons land. Die draai zal niet meevallen. Want het was voor de burgemeester gemakkelijk jubelen over de hechte gemeenschap in Tinte zolang het bij woorden kon blijven en er zo nu en dan een donatie werd opgehoest voor sterfhuis De Waterlelie in Spijkenisse waar burgemeester voorzitter van is. Het lijkt wel omkoping.

Nieuwsmus heeft als eens eerder in dit kader uitgelegd waar in Tinte de pijn zit. Die is ontstaan na 1886 toen Abraham Kuyper zich afsplitste van de Hervormde Kerk wegens diepgaand meningsverschil over de leer. (Zie het informatiebord langs de fietsroute van het toeristisch platform Westvoorne op de hoek van de Peltsersdijk/Natersedijk Tinte). Daarna is het nooit meer goed gekomen. De hervormden in de oude kern van Tinte hebben zich teruggetrokken in de Odiaan en de Stichting Tinte 400 en hebben daarbij de gereformeerden uit het oog verloren. Niet in de gaten hebbend dat ze bij de gereformeerden goed op de lange termijn kunnen denken. Door de terugloop van het aantal kerkleden kon de kerk het Gereformeerde Verenigingsgebouw niet meer overeind houden. Het CDA heeft het gemeentebestuur zo weten te manipuleren dat het gereformeerde verenigingsgebouw met behoud van functie werd overgenomen door de gemeente. In het koopcontract is opgenomen dat bij nieuwbouw ten algemene nutte en/of woningbouw de kerk boven de koopsom nog eens € 120.000 zou vangen. En nu is het zover. De kerk wil vangen en het gemeentebestuur lijkt daarin te gaan bewilligen gezien het streven beide kernen aaneen te smeden door woningbouw langs de Kade. Daag Odiaan.

Zou het anders kunnen? De nieuwbouwers van het verenigingsgebouwen willen de opbrengst van de Odiaan gebruiken voor hun bouwplannen. Bouwen buiten de dorpskern is duur vanwege die ton voor de kerk en vanwege dat malle fietspad dat door het boerenland is gepland. Bovendien verdwijnt binnen tien jaar de school en in de kerk komt meestal geen kip meer, ondanks het feit dat er een haantje op de kerktoren staat (met dank aan Jan Sjoukes,het voormalige en veel slimmere raadslid van Gemeentebelangen Oostvoorne dan de zuurpruim die er nu zit). Dus dat verenigingsgebouw slaat ook nergens op.
Wil je de oude kern van Tinte bewaren, sticht dan een nieuw dorpshuisje in de kern zelf, op de voormalige feestlocatie. De structuurvisie biedt daar ruimte voor en na de gemeentelijke herindeling kun je dat vergeten. Het hoeft niet groot te zijn, een knutsellokaaltje, een plekje voor de Tintse bejaarden om te klaverjassen of om te vergaderen als er eens een probleem moet worden opgelost. Parkeerruimte? Plaats genoeg. De dorpskern zal er wel bij varen. Bouw een paar appartementen in de Odiaan, zodat het aanzicht bewaard blijft en je kunt wellicht bijdragen in de kosten. Ook de agrarische grond onder en achter het verenigingsgebouw brengt nu aardig wat op.
Maar nee, geen visie hè!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *