Demonstratie van onbetrouwnaarheid: EON en GDF Suez gaan de massale uitstoot van CO2 niet opslaan!

Hoe onbetrouwbaar kunnen bedrijven zijn? Nou, heel erg, volgens een bericht in de Volkskrant. De elektriciteitsreuzen EON en GDF Suez bouwen kolencentrales op de Maasvlakte, sterk vervuilende bedrijven met een enorme uitstoot van het broeikasgas CO2. En dat in de nabijheid van Natura 2000 gebied Voorne’s Duin dat al min of meer te gronde is gegaan aan de gevolgen van verzuring door stikstofoxiden. Met krachtige hulp van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Raad van State mochten de twee bedrijven hun gang gaan. Wel deden ze nog een belofte: ze zouden voorzieningen treffen om de uitstoot van CO2 op te slaan in een leeg gasveld onder de Noordzee, zo’n 25 km. uit de kust, het zogenaamde het zogenaamde Rotterdam opslag en afvang demonstratieproject (ROAD) . Maar kijk, CO2 rechten blijken op de markt vrijwel waardeloos te zijn geworden en nu vinden de directies van de twee centrales het economisch onverantwoord om het ROAD project uit te voeren, tenzij ze tientallen miljoenen aan subsidies extra kunnen vangen.
Het gekke van het geval is dat er over het afvangen en opslaan van CO2 niets zwart op wit staat. Rotterdam staat weliswaar op de achterste benen en spreekt van “we houden ze aan hun belofte”, maar als er niets is ondertekend kan Rotterdam dat moeilijk afdwingen. Een dergelijke situatie moet Rotterdam toch bekend voorkomen. Een kleine halve eeuw geleden gebruikte Rotterdam het zand uit het Oostvoornsemeer om Maasvlakte 1 aan te leggen en beloofde aan de gemeente Oostvoorne met de hand op het hart dat het Oostvoornsemeer weer met zand zou worden verondiept. Toen Oostvoorne dat wilde afdwingen vroeg Rotterdam “Staat dat zwart op wit?” Nee, dus. Oostvoorne kon naar het zand fluiten, baggerslib kon het krijgen. En dat aanbod bestaat tot op de dag van vandaag, gezien de discussie die heden ten dage weer wordt gevoerd. En nu voelt Rotterdam aan den lijve hoe het is om in je hemd gezet te worden.

Het ergst is het voor voor Voorne’s Duin, dat al in z’n hemd staat door Natuurmonumenten zelf. Naakt als de duinen nu zijn krijgen ze straks de volle laag van de EON en GDF Suez er boven op. Bloemrijk duingrasland, beheersmaatregelen? Vergeet het maar.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *