Brielsche Courant maakt kritiek op Westvoornse gemeentepolitiek mogelijk

Zijn BenW van Westvoorne jaren bezig geweest om de kritiek op hun beleid monddood te maken, verschijnt er in het huis-aan-huisblad Brielsche Courant ineens een pagina Westvoorne waarop de Partij Westvoorne haar welbekende kritiek spuit. Dachten BenW het zo goed geregeld te hebben: eerst die vermaledijde ingezonden stukken schrijvers uit de Westvoornse Courant, daarna verdween het hele blaadje nadat BenW de uitgever een financiële poot had uitgedraaid. Vervolgens verscheen de gemeenteadvertentie in het Weekblad Westvoorne, maar geen kritiek meer op het gemeentelijk beleid. Hetgeen geschiedde. En nu opeens begint de Brielsche Courant weer met gemene stukjes. Weekblad Westvoorne schrok er van en plaatste onmiddellijk weer een foto van de burgemeester geflankeerd door een jubilerend bruidspaar op de voorpagina. Wat is in een kleine gemeente toch alles heerlijk doorzichtig.

Weekblad Westvoorne voelt de trend goed aan. Natuurlijk begint de Brielsche Courant de aparte pagina Westvoorne niet uit journalistieke overwegingen van persvrijheid. Het leven in de wereld van de huis aan huis bladen is hard. Uitgever Wegener staat op het punt om uit kostenoverwegingen een aantal van die bladen af te stoten. Alleen goed renderende uitgaven blijven bestaan. Geen wonder dat de managers alles doen om lucratieve contracten binnen te slepen. En wat is er lucratiever dan de wekelijkse plaatsing van gemeentelijke voorlichtingspagina’s. Rotterdam hebben ze al. Nu de andere gemeenten in het verschijningsgebied nog. Ik heb het Weekblad Westvoorne nog zo gewaarschuwd: het bezit van de gemeentelijke advertentie is een wankele basis. Wegener komt er aan met een leuke tactiek. Je peilt de gevoeligheden van je doelwit, in dit geval de gemeente Westvoorne, je speelt in op de wensen van een groep ontevredenen die geheel volgens de voorschriften van het blad gratis een pagina vullen en wacht op de geprikkelde reactie van het Westvoorns gemeentebestuur. Allicht kijkt Wegener ook nog of kritische berichtgeving meer advertenties uit het Westvoornse zakenleven oplevert. Want daar is het toch allemaal om begonnen.

Len Edzes-van Loon.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *