Natuurmonumenten in opspraak

Een jaar of twee geleden werd ik gebeld door een vriendelijke dame die zei namens Natuurmonumenten te spreken. ‘U bent al zo lang lid’ sprak zij ‘u moet wel veel van de natuur houden’. Hetgeen ik beaamde, vanzelfsprekend. Ah, dacht ik, die kondigt aan dat Veerman straks op de stoep staat met een groot boeket omdat ik al langer dan 50 jaar lid ben. Dat zou goed uitkomen, want met die voorzitter van Natuurmomenten had ik, ook toen al, een woordje te wisselen. Maar nee, de dame bleek door Natuurmonumenten te zijn ingehuurd om een deel van de erfenis buit te maken. Mij werd in volle omvang duidelijk dat leden voor Natuurmonumenten er voornamelijk toe doen om ze uit te melken. Geheel in stijl uiteraard met de toenmalige voorzitter, de ministeriabele agrariër Veerman. Toen droeg Natuurmonumenten ook uit dat boeren zo goed de natuur konden beheren. Nu kan het zijn dat dit voor de heer Veerman wel opgaat, maar om mij heen kijkend zie ik dat er op dat agrarisch natuurbeheer wel wat valt af te dingen sinds boeren de middelen hebben gekregen om hun eigen natuur rigoureus af te breken. En vreemd genoeg zie ik Natuurmonumenten hetzelfde doen.
Dat ik daar in alle openbaarheid aanmerking op maak, wordt mij niet in dank afgenomen. Dat schoot de heer G.N. de Groot, beheerder eenheid Deltakust (Natuurmonumenten dus) kennelijk geheel in het verkeerde keelgat. Mijn geschrijf kostte Natuurmonumenten leden, maar misschien was dat wel mijn bedoeling. Hij leek er bijna spijt van te hebben dat ik mijn lidmaatschap nog niet had opgezegd. Nee, ik blijf gewoon sprekend lid. Voor uittreden is wat mij betreft meer nodig, het uitrukken van ideologische veren, bij voorbeeld.
Nu ik toch in politiek vaarwater kom: het valt mij op dat voorzitters en directeuren van Natuurmonumenten zo dikwijls gerecruteerd worden uit VVD en CDA notabelen. Nah ja, de komende voorzitter/verffabrikant is D’66, maar dat is net zo iets als de VVD. Ik meen mij te herinneren dat de oprichters van Natuurmonumenten, de heren Thijsse en Heymans, de sociaal-democratie waren toegedaan. Mensen bewust maken van de schoonheid van de natuur, ze tot de natuur brengen, arbeiders verheffen, de zwakken steunen. Als mensen nu een uitkering krijgen is dat een ‘perverse prikkel’. Laat ze er maar voor werken in de natuur! En wie niet wil? Zweep erover natuurlijk.
Perverse prikkels: zouden die miljoenen subsidies uit de algemene middelen ook zo werken? Er zijn grote budgetten voor grote werken. Budgetten, zo is bekend, moeten worden besteed, of liever nog een beetje overschreden. Dan krijg je de volgende keer meer! Natuurorganisaties, adviesbureaus, aannemers en boeren (waaronder staatssecretaris Bleker) weten er wel raad mee. “Kijk een blauwe Kiekendief, kijk een Vliegende Deur”. En hoeveel is er geïnvesteerd in die paar zeldzaamheden? De nieuwe natuur is een kapitaalsintensieve industrie en de oude ook, want die moet verbeterd. De ambities liggen hoog en variëren tussen het terugbrengen van de natuur van zestig jaar geleden en de oertijd. Uit eigen ervaring met mijn geliefde Voorne’s Duin moet ik constateren dat de deskundigen al niet weten hoe het er zestig jaar geleden uitzag.
En de leden van Natuurmonumenten? Die zijn goed voor de contributie en kunnen verder beter hun mond houden. En vooral niks zeggen als de nieuwe natuur met behulp van de gifspuit wordt gemaakt. Men gebruikt uiteraard de best beschikbare technieken bij de uitvoering van de projecten. De natuur als project, cliffhanger van de 21 ste eeuw.
Len Edzes-van Loon.

6 Responses to Natuurmonumenten in opspraak

 1. jacqueline van hoey smith says:

  (N.a.v. commissievergadering 16/4 j.l. herinrichting gemeenteduin)
  Ook het Gemeenteduin in Rockanje, tussen de 1e en 2e Slag, staat op de nominatie binnenkort op de schop te gaan. In samenspraak en overleg met Natuurmonumenten nota bene, moeten “grijze” duinen worden gecreeerd: de aanwezige duindoorns worden gerooid, de bomen gekapt en asfaltwandelpaden zullen in het duingebied worden aangelegd. Florale natuurwaarden moeten worden hersteld en het leefgebied van de duinhagedis veraangenaamd.
  De aldaar levende beschermde inheemse diersoort, het ree, gebaat bij rust, dekking en voedsel, mag, nadat het al verstoord is door de vernietigende werkzaamheden van Natuurmonumenten in het Waterbos/duinterrein, de laatste biezen pakken en voorgoed vertrekken naar de autowegen en dorpskernen.
  De voorgenomen werkzaamheden zullen natuurlijk wel rekening houden met de Natura 2000 richtlijnen, de heersende servituten en de flora- en faunawet.
  ?

 2. Edzes says:

  Ach, beschouwt u het maar als een opmaat tot het realiseren van de strandhuisjes. Geasfalteerde paden zijn het begin van de boulevard tussen het 1ste en het 2de Slag, zo gewenst door de meerdere politieke partijen in Westvoorne. Als dan meteen wordt voorzien in voldoende parkeerhavens dan hoeven de huurders van de strandhuisjes ook niet zo te sjouwen met de flessen rode en witte wijn.
  Sinds hoelang zijn de reeën in Voorne’s Duin eigenlijk inheems? Ik kan mij de tijd nog goed herinneren dat je er niet één tegenkwam. Dat met de kaalslag in de duinen de beestjes nu hun toevlucht gaan zoeken in de tuinen van de nieuwe rijken lijkt me logisch.

 3. jacqueline van hoey smith says:

  Die strandhuisjes gaan er niet komen. Het “Scheveningen” wel. Natuurmonumenten gaat hier, m.i. sans doute, mee instemmen ter compensatie van haar strandhuis-“veto”. Iedereen en alle partijen tevree. De kassa moet aan alle kanten wel blijven rinkelen. “Samen door een deur” was het credo, toch?
  Reewild heeft zich hier in vrij korte tijd inderdaad enorm uitgebreid. Van het eerste paartje (1958!) tot nu zo’n ruim 300 stuks. Deze solitaire fijnproevers zijn zeer gevoelig voor dekking en rust.
  Dat zij steeds meer hun toevlucht in particuliere tuinen zoeken is inmiddels niet wenselijk gebleken: de eigenaren van de tuinen zijn niet gecharmeerd van deze prachtige dieren: ze millimeteren dure planten en bloemknoppen en vegen met hun geweitjes (bastafzetting en territoriumafbakening) jonge aanplant kapot. Ze dragen teken met zich mee die de ziekte van Lyme veroorzaken. Kortom: de telefoon staat roodgloeiend om de reeen in de siertuinen en dorpskernen afgeschoten te krijgen.
  Ik kan u verzekeren dat het reewild liever in de duinen, tussen de duindoorns en ander struikgewas wil blijven. Juist daar waar de mens zich niet waagt en zich ook niet zou moeten (willen) begeven.

  Het is verboden, volgens de flora-en faunawet, beschermde inheemse diersoorten, waaronder het reewild, te verjagen danwel te verontrusten.

 4. Edzes says:

  Mooi zo. Dan kan de aanwijzingsbevoegdheid voor de strandhuizen uit het bestemmingsplan Zeegebied worden geschrapt.
  Nu nog voorkomen dat Rotterdam drie windmolens van 150 m. hoog plaatst op het grondgebied van Westvoorne. Drie van die gehaktmolens in de aanvliegroute voor het vogelrustgebied moet toch niet kunnen.
  Ik heb er Natuurmonumenten nog niet over gehoord. Die zemelen door over de Blankenburgtunnel.

 5. jacqueline van hoey smith says:

  Hoge of lage gehaktmolens: … ze zijn er in groten getale in diverse soorten, maten, dingen, mensen, … maakt het nog uit?

  En wat Natuurmonumenten betreft: voor ieder “probleem” is een
  $$$-oplossing: dus vooral quasi “doorzemelen over de Blankenburgtunnel” dan valt er op termijn ongetwijfeld wel, ergens vandaan, een compensatieregelingetje uit te halen.

 6. Edzes says:

  Dat Natuurmonumenten gek is op geld lijkt mij duidelijk. Alle managers met hun zogenaamde herstelplannen voor natuurgebieden moeten worden betaald.
  Maar heeft u inside information? Nieuwsmus houdt zich aanbevolen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *