Open brief aan de heer Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

Geachte heer Aboutaleb,

Daar hebt u zich toch lelijk beet laten nemen door die boeren uit de gemeente Westvoorne die u op 14 februari a.s. met een bezoek zult vereren. U bent zo begreep ik van de burgemeester van Westvoorne als burgemeester van Rotterdam qualitate qua lid van het comité van aanbeveling van de Koepel Zeeburg, ongetwijfeld een erfenis van uw VVD-voorganger en huidige minister, Opstelten. In uw functie als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stadsregio gaf u onlangs een subsidie van € 650.000 aan een prestigieus plan van drie notabelen, de heren Wassenaar, Den Braber en Gorzeman uit de kern Oostvoorne, respectievelijk lid van de VVD, het CDA en Gemeentebelangen, die al jaren de hartewens koesteren om de koepel Zeeburg te restaureren om het gebouw vervolgens te exploiteren of te doen exploiteren als eet- en drinkgelegenheid voor het betere publiek.
Al jarenlang leuren de heren bij bedrijfsleven en inwoners met zilveren koepeltjes teneinde geld in te zamelen voor hun plan. Met weinig succes! De Koepel Zeeburg leeft niet bij de inwoners van Westvoorne. Wellicht kennen mensen het gebouw van oude ansichtkaarten, want de Koepel is, naar ik meen in 1943, afgebroken door de Duitse bezetter omdat deze in de weg stond bij de aanleg van “Atlantic Wall”. Slechts de oude inwoners van zo’n 85 tot 90 jaar zullen zich de Koepel herinneren. Of ze hebben getreurd over de afbraak valt te betwijfelen. Het gebouw diende als vergaderplaats voor het waterschap waar de grote boeren de dienst uitmaakten. De gewone man of vrouw maakte geen deel uit van de macht. Men had zich maar te schikken in de besluiten van hunne heren. De onverschilligheid jegens herbouw van de Koepel trad ook al op bij de restauratie van de voorgevel van De Man in Oostvoorne. Hier was in de oorlogsjaren de Ortskommandantur gevestigd, waar vele toenmalige Oostvoornaars nare herinneringen aan koesteren. ‘Weg er mee’, was een uitspraak die ik meer dan eens heb gehoord: ‘in zo klein mogelijke stukjes zagen’.

Goed, de overgebleven oudjes zullen de herbouw van de historische Koepel Zeeburg niet lang overleven. De plaats waar dat zal gebeuren is overigens weinig historisch, ergens aan de rand van het duingebied langs de Zeeweg die trouwens allang niet meer naar zee leidt maar naar een modderpoel ontstaan na de aanleg van Maasvlakte 1 en 2. Als de Stadsregio onder uw voorzitterschap de subsidie ziet als een soort herstelbetaling voor geleden verlies, dan mag u van mij aannemen dat vele inwoners van Westvoorne in deze tijd van bezuinigingen en verlies van voorzieningen wel een beter doel hadden geweten dan de oprichting van een nieuwe kroeg voor VVD, CDA en Gemeentebelangen.

Ik mag aannemen dat u BenW van Westvoorne bij uw aanstaande bezoek flink de oren zult wassen over deze verspilling van subsidiegelden. Weet dat de meeste inwoners niets hebben met het speeltje van drie heren.

Met vriendelijke groet,

Harry Edzes (90) en Len Edzes-van Loon (76).

5 Responses to Open brief aan de heer Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

 1. Tanya Huizer says:

  Altijd fijn als inwoners de mening van mede-inwoners menen te kunnen inschatten.

  Ik vind het superleuk dat een stukje oud-Oostvoorne wordt herbouwd. Chapeau Wassenaar, Braber en Gorzeman! Laten we meteen de boulevard opknappen, die was vroeger ook een stuk levendiger dan tegenwoordig, heb ik mij laten vertellen.

  Met vriendelijke groet,

  Tanya Huizer (24)

 2. Edzes says:

  Nieuwsmus neemt aan dat mevrouw Huizer zich al een zilveren koepeltje heeft aangeschaft? Uw oud-medestanders in uw strijd voor het autostrand laat u natuurlijk niet in de steek.
  Overigens vertolk ik niet de mening van alle Westvoornaars. Dat kan niet. BenW en de Drie van Oostvoorne zijn natuurlijk ook voor.
  Te uwer informatie moge dienen dat de Koepel Zeeburg in vervlogen tijden aan de Boulevard stond. Ik neem aan dat u nu actie gaat ondernemen om met de Koepel Zeeburg de Boulevard in oude luister te herstellen. Te beginnen met het doorgraven van de Brielsegat Dam.

 3. Tanya Huizer says:

  Wat betreft het doorgraven van de Brielsegatdam heb ik een inventarisatie uitgevoerd door het voorstel te doen bij het Recreatieschap, ZHL en de gemeente. De aanpassingen van de kustverdediging zullen zo drastisch zijn dat het uitzicht van hotel van Marion zou veranderen in een dijkzicht, zicht op een dijk. Leek mij geen aantrekkelijke optie.

 4. Edzes says:

  Geen gevoel voor humor?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *