Truttigheid en bospest

(regionieuws Westvoorne)

De gemeente Westvoorne beroemt zich om de veelzijdigheid van de gemeente. Merkwaardigerwijs doet zij haar best om zo eenvormig mogelijk te worden. Neem de gemeentegrens met Rotterdam. Aan de noordzijde een robuust haven- en industriegebied, door de demarcatielijn gescheiden van een gigantisch vogelrustgebied als onderdeel van het Natura 2000 gebied “Voorne’s Duin”. Op het zo betwiste strand keiharde recreatievormen als bij voorbeeld kitesurfen. Het antwoord van Westvoorne op deze grootschaligheid is een en al truttigheid. Komen ze eerst met twee kroegen, te weten wethouder Kloks oogappel – u weet wel dat restaurant op de blanke top der duinen dat met Kerstmis gesloten moest blijven omdat waarschijnlijk het houtfornuis niet wilde branden – en de zeepbel van de drie van Oostvoorne – in alfabetische volgorde het CDA, Gemeentebelangen en de VVD – bijgenaamd de koepel Zeeburg. De laatste tent komt in de raadsvergadering van januari weer aan snee als de raad een subsidie van € 650.000 van de Stadsregio (lees uw geld) gaat oormerken ten behoeve van deze private horecagelegenheid.
Dat is nog niet alles, in diezelfde raad wordt een krediet gevoteerd voor verbetering van de Zeeweg, voor de niet-locals de weg die de Stationsweg in Oostvoorne verbindt met het parkeerterrein van de blanke top der duinen en die ook langs de zeepbel voert. Die Zeeweg wordt geplaveid met € 120.000 en heringericht met het bekende straatmeubilair dat je overal in Nederland kunt aantreffen. De truttigheid ten top. De kosten daarvan zijn niet te verhalen op genoemde horecabedrijven omdat de gemeente weigerde een exploitatieplan op te nemen in het bestemmingsplan Zeegebied. Kijk, nu weet u ook waarom de gemeente moet bezuinigen op voorzieningen die voor de gewone burgers van Westvoorne van belang zijn. BenW van Westvoorne en de zittende coalitie hebben een gat in de hand door projecten te steunen die geen algemeen nut hebben. Ik bedoel maar, welke ‘Svoorenaar gaat langs de Zeeweg op een bankje zitten om te kijken naar de voortsnellende auto’s en mountainbikes van de vlugge jongens.

Het is dan ook geen wonder dat het stormloopt op de informatieavonden in Rockanje over het openbaar groen. Wethouder Van Lith sprak in de wekelijkse vergadering van BenW over een rustig verlopen bijeenkomst, er zou zelfs al een werkgroep zijn geformeerd waarin de bomen en struiken naar de slachtbank worden gebracht. Nu zal het er niet zo heet aan zijn toegegaan als bij de informatie over de strandhuisjes, ook in Rockanje gingen de golven hoog. “Fel protest tegen de besparing op groenonderhoud” lees ik in het AD. Het voormalig raadslid Leo Ritmeester: “Hoe durven jullie voor 69.000 euro avonden als deze te beleggen”(AD). Maar het gemeentebestuur had onverwacht geschut achter de hand. Een bewoonster van de Hooischelf bleek zich te hebben laten inpakken door de gemeente en verdedigde de oprichting van werkgroepen die in haar straatje zo goed hadden uitgepakt.
Wantrouwen alom.
Het buurtcomité ‘Kaalslag Nee!!!’ laat het er niet bij zitten en heeft het gemeentelijke groenbeheersplan gefileerd. Gebleken is dat er alleen in Rockanje bomen en struiken worden gekapt, maar dat in Oostvoorne en Tinte juist bomen worden bijgeplaatst. Hoe dat weer te rijmen valt met de bezuinigingen? Gras was volgens de heren van gemeente juist goedkoper. Toch, in Tinte wordt de “esdoornstructuur” aan de noordzijde van de Kade doorgezet naar het zuidelijk deel. Nu kom ik al jaren op de Kade maar het is me nooit opgevallen dat zich daar een esdoornstructuur had ontwikkeld, laat staan dat die zich in zuidelijke richting kan voortplanten. Laat de gemeente maar oppassen. In Amerika en Engeland wordt de esdoorn de ‘bospest’ genoemd. Komt straks die mevrouw van dat gevaarlijke onkruid weer roepen dat de esdoorn bestreden moet worden. Als de gemeente het nog aandurft om in Tinte een esdoornstructuur te scheppen, ik heb honderden zaailingen in de tuin. Gratis verkrijgbaar.

Len Edzes-van Loon, Tinte

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *