Business Club Westvoorne realiseert bermtoerisme

(regionieuws Voorne)

De unanieme gemeenteraad van Westvoorne heeft het voorstel voor bermtoerisme van de Westvoornse bizznizz club (een veredelde winkeliersvereniging) met gejuich ontvangen. Ik doel op de zogenaamde ‘rotondekunst’ die de bevolking van Westvoorne krijgt opgelegd door de boven hen geplaatsten. De verheven gedachte kost de gemeente eenmalig € 51.000 waarmee de gemeentelijke pot voor kunst meteen is uitgeput en daarenboven jaarlijks € 1500 voor onderhoud.
Een woedende Rockanjenaar vroeg zich tijdens een informatieavond af of de centen niet beter besteed konden worden aan het groen houden van Rockanje. Ik moet u zeggen, schrijver dezes weet ook niet wat ze nou weer aan haar fie(regionieuws Voorne)

De unanieme gemeenteraad van Westvoorne heeft het voorstel voor bermtoerisme van de Westvoornse bizznizz club (een veredelde winkeliersvereniging) met gejuich ontvangen. Ik doel op de zogenaamde ‘rotondekunst’ die de bevolking van Westvoorne krijgt opgelegd door de boven hen geplaatsten. De verheven gedachte kost de gemeente eenmalig € 51.000 waarmee de gemeentelijke pot voor kunst meteen is uitgeput en daarenboven jaarlijks € 1500 voor onderhoud.
ts heeft hangen. Stel u voor: kunst die “herkenbaar, dynamisch, interactief en nieuwsgierig makend” moet zijn, sterker nog: “min of meer” gelegen zal zijn aan de noord-zuid route tussen Oostvoorne en Rockanje via Tinte, zijn de verbindingsroute tussen de drie kernen. Vat u de symboliek? Nou, ik niet.

Zuid-Afrikaanse kunstenaars zullen de kunstwerken maken, die als de tijd daar, mogelijk zullen worden onthuld door de kleinzoon van Nelson Mandela, wiens faam klaarblijkelijk aan zijn nageslacht wordt doorgegeven. Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij duurzame vlaggenmasten zullen ontwerpen. Nelson Mandela in aanmerking nemend zullen dat gebalde vuisten op krachtige armen zijn, dragende de bekende kreet uit de strijd tegen de Apartheid: “Amandla”, hetgeen zoveel als macht betekent. In ieder geval een aanmoediging voor dat deel van de Westvoornse bevolking dat niet gediend is van het huidige gemeentelijke beleid. Het lijkt mij een goed idee dat die ontevredenen ook eens een vlag mogen uitsteken.
Bij de vlaggenmasten komen ook “informatiedragers”. Dan denk je toch in eerste instantie aan de voorzitter van de Millennium Werkgroep, doctor Harold Robles, een heer van stand, die in zijn vrije tijd bij wijze van vrijwilligerswerk als sandwichman een informatiebord ronddraagt over de rotondes. Dat voldoet in ieder geval aan de uitgangspunten van het project want: is herkenbaar (zijn foto staat immers dikwijls in het advertentieblaadje, meestal naast de burgemeester), is dynamisch (want hij loopt), is interactief (spreekt voor zich) en maakt nieuwsgierig, want de meeste bermtoeristen willen toch wel weten wat er op dat bord staat.

De gemeente beschouwt boven geschetst idee als een burgerinitiatief voortkomend uit een netwerk van al dan niet op te richten stichtingen, banden hebbend met het open atelier Kunstwerk, dat uiteraard hoopt een kunstgraantje mee te pikken.
En o, ja, de kleinzoon van Mandela zal gevraagd worden als beschermheer van de nieuw op te richten stichting met daarin vooralsnog burgemeester De Jong.
Weet u wat mis in begroting? De reis- en verblijfskosten. De drie beeldende kunstenaars zullen toch willen weten voor welke locatie zij hun vlaggenmast maken. Op zijn beurt zal het stichtingsbestuur toch willen weten of aan hun opdracht naar genoegen is voldaan. Dus moeten er weer een paar heren voor controle per vliegtuig naar Zuid-Afrika. De post ‘onvoorzien’ ad € 2.250,00 lijkt mij daarvoor wat mager.

Blijf ik toch zitten met die vlaggenmast in Tinte. Geen rotonde te bekennen op de hoek van de Kade en de Strypsedijk. Wel na regenval een plas water, in de volksmond bekend als ‘de put van Post’. Zou daar een rotonde moeten komen als regulator voor de tractoren en zware tankwagens die daar met zo hoog mogelijke snelheid door de bochten zwieren? Als dat maar veilig genoeg is voor de heer Robles.

Len Edzes-van Loon.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *