Gekakel

(regionieuwsVvoorne)

Er is in de laatste raadsvergadering weer veel gekakeld in het kippenhok waarbij de Partij Westvoorne geen ei kon leggen. Tegen 1 uur ’s nachts gingen de kippen op stok zonder dat er iets aan de bestaande hiërarchie was veranderd. Voor de insiders onder ons: 8-7, uitgelegd voor de outsiders: de zittende coalitie maakt de dienst uit, de Partij Westvoorne en de PvdA staan machteloos aan de kant. Het gekakel moet zo oorverdovend geweest zijn dat zelfs het opnameapparaat van ‘Raad in beeld’ geheel van de leg is geraakt. Want vier dagen na de raadsvergadering van dinsdag jl. staat er nog geen fatsoenlijk verslag van de raadsvergadering op de gemeentelijke site. Missen we daar iets aan? Toch wel. De Partij Westvoorne gaat kantelen. Blijkens ooggetuige verslagen bleek de PW bij monde van het raadslid Noordermeer – de undercover van het CDA in de PW – wel geneigd om mee te gaan met de vestiging van een megastal aan de Quacksedijk in Rockanje, op een steenworp afstand van het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin. Waarom werd snel duidelijk toen als laatste punt op de agenda de strandwoningen weer aan bod kwamen. De PW wilde de harten van de coalitiepartijen winnen voor steun aan een motie die voorstelde de felomstreden wijzigingsbevoegdheid van BenW ter zake van de strandhuizen te schrappen uit het vastgestelde bestemmingsplan Zeegebied. Een afweging van lood om oud ijzer dus.
Het zou een vergeefse poging blijven, hetgeen eigenlijk al was gebleken bij de ‘ingekomen stukken’, toen de heer Sjoukes van Gemeentebelangen het college smeekte toch vooral in gesprek te blijven met Natuurmonumenten over de strandhuizen. Hij memoreerde het autostrand dat de inwoners van Westvoorne ook al was ontnomen door de handelwijze van een andere natuurorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap. Slijmen en lijmen was in het kort de boodschap van het raadslid Sjoukes. Een in Westvoorne veel toegepaste tactiek voor onderliggende partijen.
Kennelijk was hij niet enige die er zo over dacht, want in een advertentieblaadje dook ineens een stem uit het verleden op, ene Tanja Huizer, voorstandster van het autostrand en jaren geleden, aanvoerster van een Gideonsbende waarvan sommige leden zich niet ontzagen tegenstanders van het autostrand telefonisch te bedreigen met anonieme boodschappen als: ”je huis wordt opgeblazen”. Ik wil maar zeggen dat veel leden van de Westvoornse gemeenteraad nog steeds treuren over autostrand. Ook al was daar eerder een kind doodgereden dat argeloos het Sipkesslag kwam afrennen, verlangend naar de zee. Verkeersveiligheid voor kinderen is voor de meeste leden van de raad trouwens van ondergeschikt belang zoals uit de ervaring blijkt.
In ieder geval mevrouw Huizer wilde in haar ingezonden stuk nadere gesprekken met Natuurmonumenten en wel in een breed forum met o.a. de recreatie ondernemers in TOP Westvoorne, om maar wat te noemen. Geheel kansloos acht ik die gesprekken niet. Mevrouw Huizer zou ik aanraden te gaan onderhandelen over de mogelijkheid wedstrijden te organiseren voor 4 wheeldrives in het kaalgeslagen duingebied van het Waterbos. Blijft het gebied open, er is veel grondverzet en wellicht ontstaat dan als bijvangst op miraculeuze wijze het zo gewenste heischraal duingrasland.
Zo langzamerhand word ik er cynisch van.

Len Edzes-van Loon, Tinte.

One Response to Gekakel

 1. TH says:

  Geachte mevrouw Edzes – Van Loon,

  Vanaf het begin lees ik met regelmaat en plezier uw columns op de nieuwsmus. Tot mijn teleurstelling zie ik dat u mijn naam in verband brengt met een personen die bedreigingen uiten jegens anders denkenden. De wijze waarop u mij in uw column neerzet is uit de lucht gegrepen. Oordeel niet voor de tijd. U kunt te rade gaan bij het Zuid-Hollands Landschap waarmee ik regelmatig fatsoenlijke gesprekken heb gevoerd en nimmer een bedreiging heb geuit. Ik distantieer mij van een ieder die zich tot zulke acties verlaagt.

  Graag zou ik drie puntjes willen verhelderen naar aanleiding van uw reactie op mijn ingezonden brief:
  – Ik heb het verband tussen het autostrand- en het strandhuisjesproces gelegd omdat beide processen m.i. onjuist zijn verlopen en op allerlei fronten beter hadden gekund. Het hoofdstuk autostrand is jaren geleden afgesloten met een duidelijk zoneringsplan, waar ik mij best in kan vinden.
  – In de brief schreef ik dat ik graag aan het begin van het strandhuisjesplan een overleg had gezien met relevante partijen in plaats van de aanpak die de wethouder gekozen heeft. Hoe het nu – op dit moment – verder moet met die strandhuisjes is voor mij klip en klaar: punt erachter.
  – Verder moet u zich realiseren dat ik veel meer met de natuur heb dan met auto’s/4wheerdrives, maar… de mening van de inwoners is voor mij het allerbelangrijkste.

  Tot zover.

  Met vriendelijke groet !

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *