Disco N 57 in het groen

(regionieuws Voorne)

Al jaren meent Groen Links in Hellevoetsluis dat aan het welbevinden van de Hellevoetse jeugd een dansgelegenheid ontbreekt. Gedurende jaren is in de stedelijke bebouwing gezocht naar een geschikte locatie voor dit jeugdgeweld en eindelijk gevonden in een weidevogelgebied op de erfgrens met de gemeente Westvoorne. Uit het feit dat Groen Links ondanks de locatie blij is voor de jeugd, moge blijken dat Groen Links Hellevoetsluis eerder libertair is dan groen en eerder rechts dan links want natuur nietwaar is toch, gezien recente Blekeriaanse uitspraken, meer het speeltje van links dan van rechts. De Hellevoetse jeugd laat zich de disco niet meer ontnemen las ik in de Brielse Courant en wil niet meer uitgaan in Rockanje. Maar laat zich door de gemeentelijke politieke partijen wel sturen naar de gemeentegrens met Rockanje. Tel uit je winst. Zielig is ook dat de Hellevoetse jeugd wordt uitgeleverd aan een projectontwikkelaar die de grond onder de disco heeft gekocht om winst te maken. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is er met een disco geen droog brood meer te verdienen. Daarom gaat het de projectontwikkelaar meer om een weg- annex familierestaurant langs de N 57. Dat mag niet van de provincie, maar het gebeurt toch. Uit contractuele noodzaak organiseert de projectontwikkelaar echt wel eens een discoavondje in het bovenzaaltje als er tenminste geen lucratievere bruiloft op het programma staat en neemt zijn verlies. Arme Hellevoetse jeugd die genoegen neemt met politici die raadsbreed een stedelijke voorziening wegstoppen in een weidevogelgebied. Er zijn binnen de stedelijke bebouwing van Hellevoetsluis heel wat betere locaties te vinden voor een disco, alleen daar is de jeugd niet welkom. Geeft te veel overlast die beter naar het grondgebied van een andere gemeente kan worden verschoven. Ook veilig in politiek opzicht, want de bewoners in een andere gemeente kunnen toch niet op je stemmen, daar hoef je dus geen rekening mee te houden.

Opvallend is het mededogen van Hellevoetsluis met de broedende boomvalk op locatie. De habitat van de boomvalk mag niet worden bedreigd zo verhaalt de Toelichting bij het bestemmingsplan. Zelden heb ik een gemeente zo gretig een broedende boomvalk zien aangrijpen om een disco alsmede een café-restaurant met ruime parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij een nabuurgemeente te plaatsen. Het lijkt net of Hellevoetsluis veel om de natuur geeft. De reden is echter een andere. Rijkswaterstaat heeft Hellevoetsluis laten weten dat op afzienbare termijn de N 57 zal worden verbreed en men wil geen horecagelegenheid zo dicht op de rijksweg. Dan zou je verwachten dat een fatsoenlijke gemeente zou zeggen: Hoor eens hier Rijkswaterstaat, wij hebben als gemeente een verstedelijkingstaak op ons genomen zodat wij nog maar een beperkt buitengebied hebben met daarin een belangrijk weidevogelgebied waar nog de leeuwerik broedt en de boomvalk zijn nest vindt en wiens habitat volgens de Europese regelgeving niet mag worden verstoord. Schuift u de N57 maar een beetje op. Groen Links, waar bent u? Of heeft u zich al door uw college van BenW op het verkeerde been laten zetten? De projectontwikkelaar heeft immers de grond al gekocht na verregaande toezeggingen door de gemeente mede namens u. Heeft u eigenlijk enig idee van wat zich in het landelijk gebied van Hellevoetsluis afspeelt. Wellicht hebben bewoners van de nabuurgemeenten daar meer ervaring mee.

Len Edzes-van Loon, Tinte.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *