Over voorlichten en samenwerken

(regionieuws Voorne-Putten)

De nieuwe gemeentelijke voorlichtingspagina’s zullen de inwoners van Westvoorne niet zijn ontgaan. Ten eerste hoef je minder advertentiebladen door te nemen, want met het verschijnen van de gemeentelijke advertentie in Weekblad Westvoorne ging de Westvoornse Courant ter ziele. U weet het: de een zijn brood, is de ander zijn dood. Je kunt dus concluderen dat met de beoogde verbetering van de gemeentelijke voorlichting de meer onafhankelijke voorlichting is verarmd. En dat is ook precies de bedoeling.

Het is duidelijk dat het gemeentebestuur van Westvoorne er geen kaas van heeft gegeten hoe de gemeente, gelegen onder de rook van – om het regionale samenwerkingsverband Voorne-Putten te citeren – het Rotterdamse haven-industriële complex (hetgeen ik tijdens het tikken van dit stukje duidelijk kan waarnemen, want zelfs in huis is de penetrante stank van zware olie waarneembaar), kan beschermen tegen de kwalijke gevolgen daarvan. In tegendeel, de Westvoorse vroede vaderen knikken en buigen voor de snelle jongens van het Havenbedrijf Rotterdam en geloven heilig in de spin-off die de uitbreiding van haven en industrie Westvoorne kan brengen. Meer dure woningen in plaats van bouwen voor de eigen inwoners… roept u maar. Het steeds zwaarder belasten van het Voornse wegennet… een kniesoor die er om maalt. Niets te doen aan de geluidsoverlast uit het haven-industriële complex… Westvoorne legt zich er bij neer of spreekt over het voorstel van het legendarische CDA-raadslid Littooy om luidsprekers in de gemeente op te hangen en marsmuziek te laten schallen bij wijze van contrageluid.

Groei, groei, groei, huldigt de gemeente en leeft daarmee nog in het tijdperk van de aanbodeconomie en slikt alles wat het door de hogere autoriteiten wordt voorgezet. Dit bezorgt het gemeentebestuur een storm van kritiek die door de gemeente kennelijk als last wordt ervaren. De gemeente probeert door middel van communicatietechnieken het voortouw van de voorlichting weer in handen te krijgen. Doel is de inwoners te doordringen van de voortreffelijkheid van de gemeentelijke doelstellingen en het voorkomen van kritiek daarop door mondige burgers. Men probeert te suggereren dat het de bevolking is die het beleid maakt. Sterker nog, je mag meedoen met de gemeentelijke voorlichtingspagina, foto’s insturen van mooie plekjes van onze “prachtige” gemeente, plannetjes indienen, verbeteringen van het onverbeterlijke beleid, de aandacht vestigen op pracht vrijwilligers die de gouden edelweisz verdienen.
De burgemeester gaat u voor in een column, die volgende week gevuld gaat worden door een der wethouders. Politieke partijen krijgen een hoekje waarin zij over het goede van de gemeente mogen schrijven. Nee, nee, niet over politiek. Dat is iets vies.

Doen de gemeentebestuurders nog iets meer dan het oproepen van onnozele prietpraat? Eigenlijk niet. Als er een visie geschreven moet worden over bij voorbeeld de “Havenvisie 2030” dan laten ze dat in het kader van de gemeentelijke samenwerking over aan een wethouder uit Spijkenisse, die een regelrechte uitlevering van Voorne-Putten beoogt zoals eerder te lezen viel in het “Havenplan 2000+”. Komt dat kanaal door de Hoekse Waard naar Moerdijk er ook nog wel nu de nationale landschappen worden afgeschaft.
Wat doet Westvoorne voor de gemeentelijke samenwerking? Geeft leiding aan het project Voorne-Putten Campus zodat de ambtenaren van de gemeenten zich kunnen bekwamen in “persoonlijke ontwikkeling” en “het realiseren van persoonlijke leerdoeleinden”. Ambtelijk Westvoorne mocht eens komen met een origineel beleidsvoornemen waar hun bestuurders geen chocola van willen maken.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *